Forside Indholdsfortegnelse
<< ForrigeNæste >>

Bilag B: Referencer til jætter i Bibelen

Listen er opdelt efter jættestammernes navn. Stednavnsforkortelserne i Bibelen er engelske. Prøv ved lejlighed at se i Deres egen udgave af Bibelen.

Nephilim - GEN.6:4 1; 14:5,6; 15:19-21; EX.3:8,17,23; DEU.2:10-12, 20-23; 3:11-13; 7:1; 20:17; JOS.12:4-8; 13:3; 15:8; 17:15 and 18:16

Kenites - GEN.15:19; NUM.24:21; JUD.4:11; I.SAM.15:6, 27:10,30:29; I.CHR.2:55

Kenizzites - GEN.15:19

Kadmonites - GEN.15:19

Hittites - GEN.15:20; EX.3:8,17; 13:5; 23:23; NUM.13:29; DEU.7:1, 20:17; JOS.1:4, 3:10, 12:8, 24:11; JUD.1:26, 3:5; I.KING.9:20, 10:29, 11:1; II.KING.7:6; II.CHR.1:17, 8:7; EZRA.9:1; NEH.9:8

Perizzites - GEN15:20, 34:30; EX.3:8, 17; 23:23; DEU.7:1, 20:17; JOS.3:10, 12:8, 17:15, 24:11; JUD.1:4,5, 3:5; I.KING.9:20; II.CHR.8:7; EZRA.9:1; NEH.9:8

Rephaims - GEN.14:5; 15:20

Zuzims - GEN.14:5

Emims - GEN.14:5; DEU.2:10

Amorites - GEN.14:7, 15:16,21; EX.3:8,17; 13:5; 23:23; NUM.13:29; 21:13,21,25,26,29,31,32,34; 22:2; 32:33; DEU.1:4,7,19,20,27,44; 3:2,8,9; 3:28,9,; 4:47,47; 7:1; 20:17; 31:4; JOS.2:10; 3:10; 5:1; 7:7;9:10; JOS.10:5,6,12; 12:2,8; 13:4,10,21; 24:8,11; 24:12,15,18; JUD.1:34,35,36; 3:5; 6:10; 10:8,11; 11:19,21,22,23; I.SAM.7:14; II.SAM.21:2; I.KING 4:19;9:20; 21:26; II.KING.21:11; II.CHR.8:7; EZRA.9:1; NEH.9:8; PS.135:11, 136:19.

Canaanites - GEN.10:18,19; 15:21; 24:3,37; 34:30; 50:11; EX.3:8,17; 13:5,11; 23:23; NUM.13:29; 14:25,43,45; 21:3; DEU.1:7; 7:1; 11:30; 20:17; JOS.3:10; 5:1; 7:9; 12:8; 13:4; 16:10; 17:12,13,16,18; 24:11; JUD.1;1,3,4,5,9,10,17,27,28,29,30,32,33; 3:3,5; II.SAM.24:7; I.KING.9:16; EZRA.9:1; NEH.9:8,24; OBA.20

Zebusites - GEN.15:21; EX.3:8,17; 13:5; 23:23; NUM.13:29; DEU.7:1; 20:17; JOS.3:10; 12:8; 15:63; 24:11; JUD.1:21; 3:5; 19:11; II.SAM.5:6,8; I.KING.9:20; I.chr.11:4,6; II.CHR.8:7; EZRA.9:1; NEH.9:8.

Hivites - EX.3:8,17; 13:5; 23:23; DEU.7:1;20:17; JOS.3:10; 9:7;11:19;12:8;24:11; JUD.3:3,5; II.SAM.24:7; I.KING.9:20; II.CHR.8:7

Anakims - DEU.1:28; 2:10,11,21; 9:2; JOS.11:21,22; 14:12,15

Horims - DEU.2:12,22

Avims - DEU.2:23

Caphtorims - DEU.2:23

Anakims - DEU.1:28; 2:10,11,21; 9:2; JOS.11:22,22; 14:12,15

Zamzummims - DEU.2:20

1 Findes ikke i den danske version.

Stednavnsforkortelser:
Gen: (Genesis = 1. Mosebog), Ex: (Book of Exodus = 2. Mosebog), DEU: (Book of Deuteronomy = 5. Mosebog), JOS: (Book of Joshua = Josuabogen), NUM: (Book of Numbers = 4. Mosebog), JUD: (Book of Judges = Dommerbogen), I.SAM: (1. Samuelsbog), II.SAM: (2. Samuelsbog), I.CHR: (1. Book of Chronicles = 1. Krønikebog), II. CHR: (2. Krønikebog), I.KING: (1. Kongebog), II.KING: ( 2. Kongebog), EZRA: (Ezras bog), NEH: (Nehemias’ bog), PS: (Book of Psalms = Salmernes bog), OBA: ( Obadias’ bog).

Nephilim/Nefilim betyder “de der falder (fra himmelen)” og disse jætter har mange andre stammenavne, herunder Emim (Emiter-DK) (terror), Repha’im (refaiter–DK) (de der svækker), Gibborim (jættehelte), Zamzummim (zamzummiter –DK) (de der opnår), Anakim (anakiter–DK) (de langhalsede eller de der bærer halskæder), Awwim (avvijiterne-DK) (ødelæggere eller slanger/drager).

Kilde: Robert Graves & Raphael Patai: Hebrew Myths: The Book of Genesis.

Vi ved hvor Nephilim jætterne boede iflg. Det Gamle Testamente :

”......Thi Lots sønner har jeg givet Ar i eje.”

” Fordum beboedes det af emiterne, et stort og talrigt folk, kæmpestore som anakiterne”

(5. Mosebog 2:9,10)

Ved at efterse det bibelske kort over ”Det Forjættede Land” kan vi se at byen Ar lå i Moabs Rige på sydøstkysten af Det Døde Hav i det nuværende Jordan.

 

Indholdsfortegnelse
<< ForrigeNæste >>
 
Søgeværktøj
Fra Grímnismál (vers 32, Ældre Edda) ved vi at vor ven fra skov og have, det rødbrune egern Ratatoscr (sammensat af de oldengelske ord "ræt" + "tusc" med betydningen "Gnavertand"), er god til at frembringe svar på alt mellem himmel og jord. Nedenfor til højre fra billedet af Ratatoscr, fra Ólafur Brynjúlfsson: Gudeskrift m. bl.a. Ældre Edda (Edda Sæmundr) & Snorre Edda (1760), findes Google's søgeværktøj, der er tilpasset til at søge efter svar fra Asernes æt. Ifald søgeværktøjet ikke kan ses, højreklik på musen og genopfrisk (opdater) siden.
© Verasir.dk Asernes Æt • af Flemming Rickfors • E-mailHosting • En del af Fynhistorie.dk