Forside Indholdsfortegnelse
<< ForrigeNæste >>

Fra 1. til 4. udgave

1. udgave af historien blev påbegyndt oktober 2002 og afsluttet september 2003. Den blev herefter udsendt til ca. 100 personer/foreninger i håb om at jeg kunne få ekstra øjne til at være mig behjælpelig med at rette de mange fejl jeg havde begået. Ligeledes blev historien lagt ud på Sydfyns portal og hjemmeside for at opnå størst mulig læsekreds. Den modtagne hjælp er med tak blevet en del af historien.

2. udgave blev afsluttet juni 2004.

De væsentligste ændringer er:

 • En fortolkning af Saxo ’s bog 5. og slaget mod Hunnerne.
 • En fortolkning af Saxo ’s bog 7. om (Longo)Bardernes folkevandring fra Danmark til Lombardiet.
 • En nærmere datering for indførelsen af Dannebrog.
 • Udbygning af afsnittet om Odensholm , Estland efter et besøg påøen i september 2003 med Estlands Nationalmuseum, Tartu.
 • Kapitlet om brugen af tal.
 • Kapitlet om at riste lyde.
 • Nedskrivning af Vederloven.
 • Udbygning af kapitlet om Den Store Hund.
 • Viden om Holger Danske.
 • Fortolkning af den kinesiske krønike ”Tre Kongedømmer” og Sun Tzu’s ”Om krigens kunst”.
 • Kapitlet om vore oprindelige sange og sangtøj.
 • Udbygning af forståelsen af ætter og kongerækker.
 • Kapitlet om Det Gyldne Sejl - Vejrfanen.
 • Afsnittet om Kong Skilur.

3. udgave blev afsluttet februar 2005.

De væsentligste ændringer er:

 • Afsnittene om Den Trojanske Krig, Den Trojanske Hest og Ragnarok.
 • Kapitlet om vore oprindelige tage – telt, strå og spån.
 • Tilførsel af grundlærdommen i Rig Veda.
 • En grundig redigering af historiens opbygning på baggrund af korrekt og god kritik modtaget fra læsere.

4. udgave blev afsluttet august 2005.

De væsentligste ændringer er:

 • Afsnittet ”Válmíki: Rámáyan”.
 • Afsnittet ”Endrborinn – eft ácenned – født igen – tve-skabt af tanker”.
 • Afsnittet ”Den røde og vrede C-tone”.
 • Afsnittet "Klimaskifte - Fimbulvetr - den store vinter år 536 e.Kr.
 • Afsnittet "Troskifte - stammens evne til at tilpasse sig".
 • Afsnittet "Drage-mønter".
 • Afsnittet "Hariwald - Hærvælder - heraldik - mærke".
 • Afsnittet "Lodtrækning og ukykkesvarsel mod Birka".
 • Afsnittet "Runers forbandelse".
 • Afsnittet "Påfuglen i kunst".

 

Efteråret 2005 blev brugt til at få ombygget det første spæde forsøg på at få historien lagt ud på en hjemmeside. Efter mange måneders, til tider træls, arbejde, og med stor hjælp fra Hans Ottesen og Thomas Hansen fra DKviaNet A/S, blev den nye hjemmeside søsat Julen 2005.

Besøgsstatistikken for 2006 til 31. december 2006 viser følgende:

Måned

Nye besøgende

Samlet antal besøg

Antal afsnit & kapitler besøgt

Jan. 2006

1.380

1.806

7.506

Feb. 2006

1.174

1.551

6.154

Mar. 2006

1.181

1.609

7.542

Apr. 2006

997

1.378

6.380

Maj. 2006

983

1.297

5.909

Jun. 2006

937

1.199

3.516

Aug. 2006

2.779

3.233

9.239

Sep. 2006

3.467

4.173

11.878

 Okt. 2006

 3.589

 4.328

 13.238

 Nov. 2006

 4.372

 5.185

 13.512

 Dec. 2006

 4.234

 5.018

13.552

Samlet

26.637

32.588

103.163

Af en eller anden årsag glemte jeg at skrive juli 2006 ned, hvorfor den mangler! Forskellen på ”Nye besøgende” og ”Samlet antal besøg” viser at samme personer har besøgt hjemmesiden flere gange i samme tidsrum. I en sådan statistik sætter man lighedstegn mellem en computer og et menneske. Det er naturligvis en stor begrænsning i sandhedsværdien da flere forskellige personer, en skoleklasse eller en familie, kan benytte samme computer, men i statistikken kun forekommer som én enhed.

 

Siden opstarten januar 2006 til 31. december 2006 har 26.637 forskellige personer besøgt hjemmesiden 32.588 gange, og har åbnet (og læst?) 103.163 afsnit eller kapitler, eller ca. 3 afsnit/kapitler pr. besøg.

Det tyder for mig på at min beslutning om at opdele vor historie på emner, der for mig har gjort det mere enkelt at bevare overblikket og komme til bunds i forståelsen, ser ud til at være delt af læserne. At der er mange gengangere på hjemmesiden (18%) tyder på at læserne benytter hjemmesiden som et opslagsværk til et bestemt formål; igen et af mine hovedformål med overhovedet at nedskrive historien.

For sammenligning:

 • Den norske Tor Førde har skrevet og lagt 20 bøger om Europas historie ud på sin hjemmeside i et imponerende oplysningsarbejde (www.europas-historie.net). Hans hjemmeside har ca. 3.000 ”samlet antal besøg” pr. uge – Det viser hvor store muligheder en god hjemmeside oppebærer.
 • Bibliotekernes Netguide ligger med et besøgstal på 36-40.000 pr. måned for 2006.

 

Der er derfor rig mulighed for vækst i læsekreds, hvis ellers jeg kan leve op til mine egne krav omkring sandhed og tilgængelighed.

Besøgsstatistikken for 2007 viser følgende:

Måned

Nye besøgende

Samlet antal besøg

Antal afsnit & kapitler besøgt

Jan. 2007

4.174

5.041

14.760

Feb. 2007 1

4.484

5.247

14.840

Mar. 20072

7.457

10.312

23.832

Apr. 2007

5.566

7.730

18.462

Maj. 2007

7.037

9.265

19.762

Jun. 2007

6.411

9.648

19.342

 Jul. 2007

 5.123

 7.920

 15.614

Aug. 2007

6.649

9.680

21.153

Sep. 2007

8.240

11.932

28.007

 Okt. 2007

10.748

15.234

34.611

 Nov. 2007

12.528

17.757

39.403

 Dec. 2007

11.194

16.307

40.289

Samlet

82.798

118.012

266.799

1 I tiden omkring 19. februar 2007 blev der skiftet udbyder af server, hvorfor et par dages statistik muligvis gik tabt.
 
2 Omredigeringen af kapitlet "Dannebrog og Danibrók" blev færdiggjort. Samtidig blev de tyske og engelske oversættelser med korte beskrivelser af den danske Hund tilføjet. Måske kan dette forklare væksten i antallet af besøgende.

 

Siden opstarten januar 2006 til 31. december 2007 har 109.435 forskellige personer besøgt hjemmesiden 150.600 gange, og har åbnet (og læst?) 369.962 afsnit eller kapitler, eller ca. 2.5 afsnit/kapitler pr. besøg. Det villle en bogudgivelse aldrig kunne opnå, hvorfor valget faldt på en hjemmeside med fri adgang.

Arbejdet med historiens indhold fortsætter med at rette fejlfortolkninger, tilføje nye oplysninger og gøre beretningen flydende og lettilgængelig. Med nu ca. 2.900 A4-sider skrevet er det ikke altid lige let at fange alle fejl. Jeg håber læserne vil vedblive at gøre mig opmærksom på fejl og uoverensstemmelser.

Besøgsstatistikken for 2008 viser følgende:

Måned

Nye besøgende

Samlet antal besøg

Antal afsnit & kapitler besøgt

Jan. 2008

 10.538

 15.584

38.252

Feb. 2008

8.895 1

13.345

32.920

Mar. 2008

9.091

13.710

37.763

Apr. 2008

7.309

12.563

31.217

Maj. 2008

5.990

9.950

22.718

Jun. 2008

6.445

9.770

23.323

 Jul. 2008

4.035

6.416

15.596

Aug. 2008

5.511

8.403

21.831

Sep. 2008

6.878

10.283

26.550

 Okt. 2008

7.848

11.906

31.296

 Nov. 2008

8.989

13.525

36.505

 Dec. 2008

8.917

13.629

35.310

Samlet

90.446

139.084

353.380

1 Børnenes vinterferie var i 2008 fra 9-17. februar. Denne manglende skoleuge har formindsket brugen af webstedet.

 

Siden opstarten januar 2006 til 31. december 2008 har 199.881 forskellige personer besøgt hjemmesiden 289.684 gange, og har åbnet (og læst?) 723.342 afsnit eller kapitler, eller ca. 2.5 afsnit/kapitler pr. besøg. Sidstnævnte synes at være stabilt, og viser sikkert det tidsrum læseren stiller til rådighed for historisk viden pr. søgen.

Der dannede sig for 2008 et jævnt faldende billede i antallet af brugere, målt i forhold til sidste halvår 2007. Skyldes det at interessen for vor tidlige historie har nået et naturligt mæthedspunkt, hvor videbegær formindskes til nysgerrighed? Eller skyldes det ændrede vaner hos brugerne, hvor fora synes at afgå ved døden, som følge af manglende opbakning, med stadigt stigende hast? Det samlede antal af Nye besøgende for 2008 er 9.2% højere end for 2007, men jævnt faldende. Der er behov for mere tid og tal til at kunne sige noget endeligt om interessen for hjemmesiden blandt læserne.

 

 

Viking Google soegning.png 
 Viking Google soegning Danmark.png

Google Trends gør det muligt at gennemføre en søgning på ord brugt til at søge på Google. Det burde derfor, alt andet lige, være muligt at se dels historiske tal, dels den mulige fremtidige retning af en udvikling, ifald man kan finde et ord der beskriver den handling man forsøger at fange udviklingen på. I dette tilfælde er min nysgerrighed rettet imod læsernes generelle interesse for vor tidlige historie. Ret eller vrang er ordet "viking" i rimelig omfang forbundet med en søgen efter vor tidlige histore, med en enkelt og alvorlig undtagelse. Som følge af det amerikanske fodboldhold Minnesota Vikings fra Minneapolis, Minnesota, vil en søgen med brugen af ordet "vikings" (flertal) give en fuldstændig misvisende tilbagemelding, da klubbens tilhængere i Minnesota, North Dakota, South Dakota og Iowa, i stort omfang søger efter nyheder omkring holdet ved brug af søgeordet "vikings" (www.vikings.com ). Derfor er kun ordet "viking" (ental) benyttet.

Såvel på verdensplan (kurve nr. 1 fra oven, Search Volume Index), som i Danmark (kurve nr 3 fra oven, Search Volume Index), ser der ud til at være en jævnt faldende udvikling fra 2004-2009, der måske er ved at nå et stabilt stade. Min hjemmeside er sikkert en del af denne udvikling.
Kilde:
www.google.com/trends. Målingen fandt sted 25. april 2009.

 

Besøgsstatistikken for 2009 viser følgende:

Måned

Nye besøgende

Samlet antal besøg

Antal afsnit & kapitler besøgt

Jan. 2009

9.289

15.037

40.669

Feb. 2009

8.484

13.493

34.111

Mar. 2009

9.565

15.542

41.732

Apr. 2009

7.722

12.398

34.672

Maj. 2009

8.7251

13.307

33.661

Jun. 2009

8.253

12.652

30.206

 Jul. 2009

6.620

10.380

26.669

Aug. 2009

7.619

12.465

26.940

Sep. 2009

7.870

14.313

30.632

 Okt. 2009

8.151

14.885

30.978

 Nov. 2009

9.609

14.352

33.762

 Dec. 2009

9.901

14.363

34.792

Samlet

101.808

163.187

398.824

 

1 14. maj 2009 søsatte Aarhus Universitet en ny historieportal www.danmarkshistorien.dk. Det netbaserede værk omhandler tiden fra "vikingetid" frem til i dag, dvs. denne portal begynder hvor min beretning slutter. Det bliver spændende at se hvorvidt denne portal vil flytte historiesøgende læsere fra andre webbaserede værker om historie, herunder mit, eller om det vil øge den samlede interesse for emnet. Hjemmesiden "henvender sig primært til unge uddannelsessøgende men også til folkeskoleelever i de sene klasser". Efter sigende forsøgte over 5.000 at besøge hjemmesiden den første dag.

 

Siden opstarten januar 2006 til 31. december 2009 har 301.689 forskellige personer besøgt hjemmesiden 452.871 gange, og har åbnet (og læst?) 1.1 million afsnit eller kapitler, eller ca. 2.5 afsnit/kapitler pr. besøg. Sidstnævnte synes at være stabilt, og viser sikkert det tidsrum læseren stiller til rådighed for historisk viden pr. søgen.

Besøgsstatistikken for 2010 viser følgende:

Måned

Nye besøgende

Samlet antal besøg

Antal afsnit & kapitler besøgt

Jan. 2010

8.367

12.771

31.400

Feb. 2010

7.948

12.024

30.979

Mar. 2010

8.024

12.514

30.557

Apr. 2010

7.452

11.239

28.042

Maj. 2010

7.412

11.177

26.968

Jun. 2010

6.371

9.438

22.786

 Jul. 2010

5.156

7.727

21.336

Aug. 2010

6.097

9.579

24.695

Sep. 2010

6.757

10.587

27.693

 Okt. 2010

6.775

10.798

27.826

 Nov. 2010

7.458

12.274

31.218

 Dec. 2010

7.177

11.568

29.153

Samlet

84.994

131.696

332.653

 

Siden opstarten januar 2006 til 31. december 2010 har 386.683 forskellige personer besøgt hjemmesiden 584.567 gange, og har åbnet (og læst?) 1.5 million afsnit eller kapitler, eller ca. 2.5 afsnit/kapitler pr. besøg. Sidstnævnte synes at være stabilt, og viser sikkert det tidsrum læseren stiller til rådighed for historisk viden pr. søgen.

Besøgsstatistikken for 2011 viser følgende:

Måned

Nye besøgende

Samlet antal besøg

Antal afsnit & kapitler besøgt

Jan. 2011

6.139

10.729

28.379

Feb. 2011

5.713

9.606

25.698

Mar. 2011

5.807

10.187

25.983

Apr. 2011

4.624

8.091

20.443

Maj. 2011

5.105

8.778

21.159

Jun. 2011

4.455

7.640

18.194

 Jul. 2011

3.606

6.941

16.214

Aug. 2011

4.357

7.937

21.646

Sep. 2011

4.717

8.079

20.297

 Okt. 2011

4.563

7.416

19.161

 Nov. 2011

4.875

7.383

21.931

 Dec. 2011

4.285

6.577

17.641

Samlet

58.246

99.364

256.746

Siden opstarten januar 2006 til 31. december 2011 har 444.929 forskellige personer besøgt hjemmesiden 683.931 gange, og har åbnet (og læst?) 1.8 million afsnit eller kapitler, eller ca. 2.5 afsnit/kapitler pr. besøg. Sidstnævnte synes at være stabilt, og viser sikkert det tidsrum læseren stiller til rådighed for historisk viden pr. søgen.

Besøgsstatistikken for 2012 viser følgende:

 

Nye besøgende

Samlet antal besøg

Antal afsnit & kapitler besøgt

Samlet

56.525

102.327

259.137

 

 

"Asernes æt" er anbefalet som link her:
 
 Dansk Historisk Fællesråd (www.historie-online.dk, Historiske sider, Oldtid)
 www.duda.dk (omfattende portal. Se ”Historie”, ”Oldtiden”)
 www.historie-nu.dk  (omfattende historie-webportal grundlagt i 2003 af cand.mag. Peter Frederiksen.
Se “linkportal”, “oldtiden”, “Danmark i oldtiden”).
 √Danmarks Spirituelle Webmagasin (www.selvet.dk , Historie)
 Føroya Tele’s webportal for Færøerne: www.olivant.fo . Klik på  ”Web & T-post”. Under ”HEIMASÍÐU BÓLKAR” klik ”Útlendskar”.
 Domestic Animal Information Centre (DAIC) (http://daic.dk, Heste)
 Fagenes Infoguide (”Formålet med Fagenes Infoguide er at præsentere de bedste link på nettet til undervisningsbrug.
Målgruppen er lærere og elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne”).
Ungdomsuddannelser - Almen studieforberedelse:
http://infoguide.emu.dk/BookcardProcessor.pub?catid=2904&descrid=22148
 www.webgotland.com (historiska länkar)
 www.startsiden.no (norsk portal. Se "Oppslagsverk og fakta", "Vitenskaper", "Historie", "Perioder og temaer"):
www.startsiden.no/oppslagsverk_og_fakta/vitenskaper/historie/perioder_og_temaer/index.html
 www.kvasir.no . (norsk portal. Klik ”vis flere temaer”, Klik ”Filosofi og livssyn”, Klik ”Norrøn mytologi”).
  
  

 

Indholdsfortegnelse
<< ForrigeNæste >>
 
Søgeværktøj
Fra Grímnismál (vers 32, Ældre Edda) ved vi at vor ven fra skov og have, det rødbrune egern Ratatoscr (sammensat af de oldengelske ord "ræt" + "tusc" med betydningen "Gnavertand"), er god til at frembringe svar på alt mellem himmel og jord. Nedenfor til højre fra billedet af Ratatoscr, fra Ólafur Brynjúlfsson: Gudeskrift m. bl.a. Ældre Edda (Edda Sæmundr) & Snorre Edda (1760), findes Google's søgeværktøj, der er tilpasset til at søge efter svar fra Asernes æt. Ifald søgeværktøjet ikke kan ses, højreklik på musen og genopfrisk (opdater) siden.
© Verasir.dk Asernes Æt • af Flemming Rickfors • E-mailHosting • En del af Fynhistorie.dk