Forside Indholdsfortegnelse
<< ForrigeNæste >>

Bilag Å: Rig Veda , bog 6: LXXV – krigsvåben

Jeg finder Bog 6:LXXV i Rig Veda så vigtig at jeg har valgt at vise den som bilag. Mange af vore grundforståelser er gengivet her, og som genfindes i vore skrifter i Norden i mere svær tilgængelig form. Tekstens indhold viser os vore krigeres brug af stridsvogn i Öku-Thor ’s samtid, dvs. 1100 tallet f.Kr. og viser derfor formentlig hvorfor Öku-Thor, som kongesøn og kriger, er genfortalt i Norden som han er. Teksten er min oversættelse til nudansk.

Krigerens skuen er som tordnende regnskyer, når,
bevæbnet med ringbrynje, han søger slagets gang.

Vær du sejrrig med uskadt krop:
Lad din ringbrynjes tykkelse beskytte dig.

Med bue lad os vinde kvæg, med bue slaget,
med bue være sejrrige i vore hidsige træf.

Buen bringer sorg og klage til fjenden:
Bevæbnet med bue kan vi gøre alle lande underdanige.

Tæt på sin vogn, for glad til at tale, hun trykker,
holdende sin elskede ven i sin favn.

Udstrakt på buen, hvisker hun som en kvinde
– denne buestreng der bevarer os i slag.

Disse, der træffes som en kvinde og hendes elsker,
bærer, moderligt, deres barn på deres bryst1.

Må de to bueender, begyndende hurtigt adskilt fra hinanden,
sprede, i forening, fjenderne der hader os.

Med mange sønner, fader til mange døtre,
han klinger og klanger når han går i slag.

Svunget på ryggen, fremrykkende sine hopper2,
pile-koggeret fjerner alle skarer og hære der gør modstand.

Stående i (strids)vognen den skilfulde vognstyrer
styrer sine stærke heste hvorhen han vil.

Se og beundre styrken af disse styrende tøjler
der bagfra erklærer viljen af ham der styrer.

Heste hvis hove regner støv vrinsker højlydt,
spandet til stridsvogne, visende frem deres kraft.

Med deres forben bevægende sig mod fjenden,
de, aldrig vigende tilbage, tramper og tilintetgører dem.

Vogn-bærer er navnet på hans offer,
hvorpå er lagt hans våben og hans brynje.

Så lad os her, for hver dag der går,
ære den hjælpsomme vogn med overlykkelige hjerter.

I sød forening levede forfædrene der gav os liv,
dybsindige og stærke i modgang,

utrættelige, bevæbnet med skafter og forunderlige våben,
frie, rigtige helte, sejrherrer.

Tempelpræsterne og forfædrene mødes til Soma-drik3,
og, i nådigt lune, delte Himmel og Jord.

Forsvar os mod det onde, Pusan4, forsvar os der styrker lov:
Lad ikke de der ønsker ondt blive herre over os.

Hendes tand et (hjorte)dyr, iklædt ørnefjer, bundet med kohud,
gik frem, hun farede fremad.

Der var heltene som lyn og torden hid og did,
må pilene skærme og beskytte os5.

Undgå os i hvis flugt er lige, og lad vore kroppe være som sten.
Må Soma venligst tale til os, og Aditi tillige beskytte os6.

Han giver sine slag på deres rygge,
han giver sine slag på deres lår.

Du, pisk, der skynder på heste,
driv skarpsindigt heste under slag.

Det omringer armen med drageslynger,
borttager modstanden fra buestrengen.

Må derfor armbåndet, med færdigheder til alle sine opgaver,
mandligt beskytte mennesket fra hvert hjørne7.

Nu skaftet med gift besmurt,
med dyrehorn på spidsen, med jernkrans,

Himmelsk, fra Parjanya’s sæd,
bliver denne store tilbedelse betalt8.

Løsenet fra buestrengen flyv væk,
du pil, gjort spids af vore bønner.

Gå til fjenden, ram dem,
og lad ikke en eneste forblive i live.

Der hvor de flyvene pile falder som drenge
hvis (hår)lokker er endnu uklippet9.

Selv der må Brahmanaspati10, og Aditi beskytte os vel,
beskytte os vel gennem alle vore dage.

De livsvigtige dele jeg dækker med din brynje:
Med udødelighed Kong Soma beklæder dig11.

Som du er udstyret af naturen12 gives dig mere end rigeligt,
og i dit sejrsoptog må guderne glædes.

1 Barnet = pilen
2 Det engelske ord er ”brood”. Da stridsvogne i 1100 tallet f.Kr. har 2 stridsheste i spandet kan ordet enten oversættes til ”hold” eller ”hopper”. Det er interessant ifald stridsvognen havde hopper forspændt i stedet for hingste.
3 Tempelpræsterne kaldes ”Brahmans”. ”Soma-drik” er den narkotiske drik bestående af saften fra den røde fluesvamp blandet op med komælk, olie og mjød. Jeg gennemgår i afsnittet ”den røde fluesvamp og juledekoration” hvorledes den blev fremstillet.
4 ”Pusan” fra roden ”push” i betydning ”foder, næring” er et heite for Solen. Kaldes i Rig Veda (bog 8) for ”Herre af stor velstand” men er også en hjælpeånd på rejsen mellem denne og den næste verden, dvs. samme funktion som dragen, ravnen og ulvehunden har. Dette videreføres identisk i Norden hvor Snorre skriver at Njord /Moder Jord og Frey har stor velstand og derfor er herre af Danefæ jvf. runen "*fehu, Feo, Feoh" (fe, budskab, ejendom, gods, løsøre, penge)
5 Pilespidsen er derfor gjort af hjortetak, styrefjerene kommer fra en ørn, der fastgøres med en læderrem fra en kohud.
6 ”Aditi” (sanskrit) betyder ”den frie, den der ikke er bundet” og er Den Jordlige Moder. Hun er den kvindelige tempelpræst (Brahma) og derfor identisk til Freya . Aditi kan, lig Freya, ”den vaniske trolddom”.
7 Her ser vi oprindelsen til kolbearmringen som vi genfinder i bl.a. kvindegravene hos sarmaterne og i Danmark. Kolbearmringen er den enkelte persons beskyttende Drage. Er personen højrehåndet skal armringen være her.
8 ”Parjanya” (”regnsky” på sanskrit) er en regngud, symboliseret ved en Tyr , og sikkert oprindelsen til vor senere gud Tyr. Han kører også i stridsvogn over himlen med sit vand. Guden har derfor også Frey’s egenskaber. Det er her spændende at vi puttede gift på vore pileskafter.
9 Dvs. pilene falder hist og pist og overalt. Sætningen tyder på at unge drenge muligvis ikke fik klippet deres hår før de nåede en hvis alder og derfor var langhårede.
10 ”Brahmanaspati” eller ”Brihaspati” (bønne + herre). Han anses som den øverst ansvarlige for bønner og ofringer og er derfor forbundet med tempelpræsterne Brahman. Jeg mener vi her bør anse denne gud som en del af Regin – de højere magter – de der regerer, hvis hjælp netop er hvad en kriger i sidste ende har behov for på slagmarken.
11 Denne sætning viser klart at Soma-drikken, dvs. saften fra den røde fluesvamp blev givet til krigerne for at opnå hamskiftet til Berserkar . Som al anden brug af narkotika skulle Soma øge krigsmodet og give krigeren udødelighed samtidig med at han mentalt blev bjørnen. Det eneste du har at frygte er frygten selv.
12 Ordet der benyttes på sanskrit er ”varuna”. Ordet er identisk til ”varna” (oldnordisk) og ”warnian” (oldengelsk), begge med betydningen ”at advare/at tage til følge/udstyret af naturen”. jvf. ordsproget ”engum er alls varnat” eller ”således er alle udstyret (af naturen)”.

 

 

Indholdsfortegnelse
<< ForrigeNæste >>
 
Søgeværktøj
Fra Grímnismál (vers 32, Ældre Edda) ved vi at vor ven fra skov og have, det rødbrune egern Ratatoscr (sammensat af de oldengelske ord "ræt" + "tusc" med betydningen "Gnavertand"), er god til at frembringe svar på alt mellem himmel og jord. Nedenfor til højre fra billedet af Ratatoscr, fra Ólafur Brynjúlfsson: Gudeskrift m. bl.a. Ældre Edda (Edda Sæmundr) & Snorre Edda (1760), findes Google's søgeværktøj, der er tilpasset til at søge efter svar fra Asernes æt. Ifald søgeværktøjet ikke kan ses, højreklik på musen og genopfrisk (opdater) siden.
© Verasir.dk Asernes Æt • af Flemming Rickfors • E-mailHosting • En del af Fynhistorie.dk