Forside Indholdsfortegnelse
<< ForrigeNæste >>

Bilag X: Det gotiske alfabet som talværdi i Wulfilas bibel

Talværdi
fra Bibelen

beregning

Gotisk skreven form

Wulfilas Bibel & Gotiske kalender

1

 

·a·
·a·
ains
ain
ainamma
aina

Nehimias Bog 5:18
Gotiske kalender
Johannes-Evangeliet 6:71
Johannes-Evangeliet 10:30
Lukas-Evangeliet 15:8
Lukas-Evangeliet 17:35

2

 

·b·
twans
twa
jah ·b· (og 2)
tweihnos
twans (2, 2 og 2)

twos
twai
twaim (2, 2 gange)
twaddje
twos


Gotiske kalender
Mattæus-Evangeliet 26:2
Mattæus-Evangeliet 27:51
Johannes-Evangeliet 6:9
Lukas-Evangeliet 9:3
Lukas-Evangeliet 9:16, 10:1, 15:11, 19:29
Lukas-Evangeliet 2:24, 3:11, 16:35
Lukas-Evangeliet 18:10
Lukas-Evangeliet 16:13, 18:12
Paulus 2. brev til Korintene 13:1
Paulus’ brev til Galaterne 4:24

2.det

2den

 

Anþaris

anþar

Nehimias Bog 7:34

Lukas-Evangeliet 18:10, 20:30

3

 

·g·
þrins
þrije

Gotiske kalender
Lukas-Evangeliet 1:56, 9:33
Markus-Evangeliet 9:5
Paulus 2. brev til Korintene 13:1

3dje

 

Þridja

Þridjin

Þrim (3 gange)

Þrim (3 gange)

þridjan

Þridjo

Lukas-Evangeliet 20:31

Markus-Evangeliet 9:31

Markus-Evangeliet 14:72

Paulus 2. brev til Korintene 11:25, 12:8

Paulus 2. brev til Korintene 12:2

Paulus 2. brev til Korintene 13:1

4

 

·d·

fidwor

fidurfalþ (firfoldigt)

Gotiske kalender

Johannes-Evangeliet 11:17

Lukas-Evangeliet 19:8

5

 

·e·

·e·

fimf

fimf

fimf

fimf

Gotiske kalender

Johannes-Evangeliet 6:9

Johannes-Evangeliet 6:13

Lukas-Evangeliet 9:16, 19:18

Markus-Evangeliet 8:19

Paulus 2. brev til Korintene 11:24

6

7 og minus 1?

·q· jah gaits [·a·]

·q·

saihs

Nehimias Bog 5:18

Gotiske kalender

Markus-Evangeliet 9:2

6te

 

saihstin

saihsta

saihsto

Lukas-Evangeliet 1:26

Lukas-Evangeliet 1:36

Markus-Evangeliet 15:33

7

 

·z·

sibun

Gotiske kalender

Lukas-Evangeliet 2:36, 8:2, 17:4, 20:29, 20:31, 20:33

Markus-Evangeliet 8:5, 8:6, 8:20, 12:20, 12:22, 12:23

8

 

·h·

ahtau

Gotiske kalender

Lukas-Evangeliet 2:21, 9:28

8tende

 

ahtudin

ahtaudogs (ottende dag)

Lukas-Evangeliet 1:59

Paulus’ brev til Filipperne 3:5

9

 

·þ·

niun

Gotiske kalender

Lukas-Evangeliet 17:17

9ende

 

niundon

Mattæus-Evangeliet 27:46

Markus-Evangeliet 15:33, 15:34

10

gruppe af 10

·i·

taihun

Gotiske kalender

Lukas-Evangeliet 15:8, 17:12, 17:17, 19:13, 19:16, 19:17, 19:24, 19:25

10ende

 

jah bi ·i·

taihundon dail (tiendedel)

Nehimias Bog 5:18

Lukas-Evangeliet 18:12

11

1 til venstre/over 10

·ia·

Gotiske kalender

12

2 til venstre/over 10

ib·

·ib·

twalibim

twalibe

twalibwintrus (12 vintre)

twalib

twalibe

twalif

twalif

twalibe

·ib·

Nehimias Bog 5:14

Johannes-Evangeliet 6:13

Johannes-Evangeliet 6:67

Johannes-Evangeliet 6:71

Lukas-Evangeliet 2:42

Lukas-Evangeliet 8:1

Lukas-Evangeliet 8:42

Lukas-Evangeliet 8:43, 9:1, 9:12, 9:17

Markus-Evangeliet 3:14, 5:25, 8:19

Markus-Evangeliet 5:25, 14:43

Lukas-Evangeliet 18:31

13

3 til venstre/over 10

·ig·

Gotiske kalender

14

4 til venstre/over 10

·id·

·id·

fidwortaihun

·id·

Gotiske kalender

Paulus 2. brev til Korintene

12:2

Paulus’ brev til Galaterne 2:1

15

5 til venstre/over 10

·ie·

fimftaihunim

Gotiske kalender

Johannes-Evangeliet 11:18

15tende

 

fimftataihundin

Lukas-Evangeliet 3:1

16

6 til venstre/over 10

·iq·

Gotiske kalender

17

7 til venstre/over 10

·iz·

Gotiske kalender

18

8 til venstre/over 10

·ih·

Gotiske kalender

19

9 til venstre/over 10

·iþ·

Gotiske kalender

20

2 gruppe af 10

·k

·k·

(Vi kan se fra tallet 20000 nedenfor
at 20 i den skrevne form hed ”twaim tigum”)

Nehimias Bog 5:14

Gotiske kalender

21

1 til venstre/over 20

·ka·

Gotiske kalender

22

2 til venstre/over 20

·kb·

Gotiske kalender

23

3 til venstre/over 20

·kg·

Gotiske kalender

24

4 til venstre/over 20

·kd·

Gotiske kalender

25

5 til venstre/over 20

·e· jah ·k·

·ke·

·k· jah ·e·

Nehimias Bog 6:15

Gotiske kalender

Johannes-Evangeliet 6:19

26

6 til venstre/over 20

·kq·

Gotiske kalender

27

7 til venstre/over 20

·kz·

Gotiske kalender

28

8 til venstre/over 20

·kh·

Gotiske kalender

29

9 til venstre/over 20

·kþ·

Gotiske kalender

30

3 gruppe af 10

·l·

·l·

þrins tiguns

þrije tigiwe

ain ·l· (som 30)

Gotiske kalender

Johannes-Evangeliet 6:19

Mattæus-Evangeliet 27:9

Lukas-Evangeliet 3:23

Markus-Evangeliet 4:8, 4:20

32

 

jer ·l·

(betydningen af ”jer” kan jeg ikke fortolke. Kan være ”år” men så mangler tallet 2)

Nehimias Bog 5:14

40

4 gruppe af 10

·m·

fidwor tiguns

fidwor tiguns

Nehimias Bog 5:15

Lukas-Evangeliet 4:2

Paulus 2. brev til Korintene

11:24

42

 

·r· ·k· ·h· —

(ovennævnte burde betyde 128. Her er uoverensstemmelse mellem min danske Bibel og Wufila)

Nehimias Bog 7:28

50

5 gruppe af 10

fimf tiguns

fimf tiguns

fim tiguns

Johannes-Evangeliet 8:57

Lukas-Evangeliet 7:41, 9:14

Lukas-Evangeliet 16:6

52

50 og 2

·n· (dage) jah ·b·

·n· ·b·

Nehimias Bog 6:15

Nehimias Bog 7:33

60

 

ain ·j· (som 60)

Markus-Evangeliet 4:8, 4:20

70

7 gruppe af 10

sibuntehund

Lukas-Evangeliet 10:1, 10:17

74

 

·u· ·d· —

Nehimias Bog 7:43

80

8 gruppe af 10

ahtautehund

Lukas-Evangeliet 16:7

84

8 gruppe af 10 og 4

ahtautehund jah fidwor

Lukas-Evangeliet 2:37

95

 

·µ· ·e· —

(dette er ikke ”u” men nok et tegn for 9 gruppe af 10)

Nehimias Bog 7:25

98

9 gruppe af 10 og 8

niuntehund jah ·h· —

Nehimias Bog 7:21

99

9 lagt til 9 gruppe af 10?

(denne fortolkning er jeg ikke sikker på)

9 gruppe af 10 og 9

niu bileiþiþ þo niuntehund

niuntehundis jah niune

Lukas-Evangeliet 15:4

Lukas-Evangeliet 15:7

100

10 gruppe af 10

Taihuntaihundfalþ (hundredefold)

taihuntehund

taihuntaihund

ain ·r· (som 100)

·r· falþ (100 fold)

Lukas-Evangeliet 8:8

Lukas-Evangeliet 15:4

Lukas-Evangeliet 16:6, 16:7

Markus-Evangeliet 4:8, 4:20

Markus-Evangeliet 10:30

112

 

·r· ·i· ·b· —

Nehimias Bog 7:24

122

 

·r· ·k· ·b· —

Nehimias Bog 7:31

123

 

·s· ·k· ·g· —

(jeg tror ·s· er forkert og skal være ·r·)

Nehimias Bog 7:32

128

 

·r· ·k· ·h· —

Nehimias Bog 7:27

148

 

·r· ·m· ·h· —

Nehimias Bog 7:44

150

100 og 50

·r· jah ·n·

Nehimias Bog 5:17

188

 

suniwe Biþlaihaimis ·r· ·k· ·g· —
suniwe Naitofaþeis ·r· ·i· ·q· —

(her er uoverensstemmelse mellem den danske Bibel og Wufila. Ovenfor er 123 og 116)

Nehimias Bog 7:26

200

2 x 100

twaim hundam

Johannes-Evangeliet 6:7

300

 

·t·

Johannes-Evangeliet 12:5

320

 

·t· ·k· —

Nehimias Bog 7:35

324

 

·t· ·l· ·g· —

(her er uoverensstemmelse mellem den danske Bibel og Wufila. Ovenfor er 333)

Nehimias Bog 7:23

328

 

·s· ·k· ·g· —

(her er en usikkerhed. S = 200 men synes også at kunne betyde 300. Ovenfor er da 223 el. 323)

Nehimias Bog 7:22

345

300 + 40 + 5

·t· ·m· ·e· —

Nehimias Bog 7:36

500

5 x 100

fimf hunda

Lukas-Evangeliet 7:41

621

 

·x· ·k· ·g· —

(her er uoverensstemmelse mellem den danske Bibel og Wufila. Ovenfor er 623)

Nehimias Bog 7:30

628

 

·x· ·k· ·g· —

(her er uoverensstemmelse mellem den danske Bibel og Wufila. Ovenfor er 623)

Nehimias Bog 7:16

648

 

·x· ·j· ·b· —

(her er en usikkerhed. Ifald j = 60 giver ovennævnte 662)

Nehimias Bog 7:15

655

 

·x· ·n· ·d· —

(her er uoverensstemmelse mellem den danske Bibel og Wufila. Ovenfor er 654)

Nehimias Bog 7:20

667

 

·x· ·j· ·q· —

(her er en usikkerhed. Hvis j = 60 og q = 6 da giver ovennævnte 666. Jeg tror at q også kan have været 7)

Nehimias Bog 7:18

721

 

·hv· ·k· ·e· —

(her er uoverensstemmelse mellem den danske Bibel og Wufila. Ovenfor er 725)

Nehimias Bog 7:37

743

(7 x 100) + 40 + 3

·hv· ·m· ·g· —

Nehimias Bog 7:29

760

(7 x 100) + 60

·hv· ·j· —

Nehimias Bog 7:14

845

(8 x 100) + 40 + 5

hunda ·m· ·e·

(her mangler det skrevne tal for otte)

Nehimias Bog 7:13

973

(9 x 100) + 70 + 3

niun hunda ·u· ·g· —

Nehimias Bog 7:39

1017

1000, dvs. to sinde (600?) + 10 + 7

þusundi ·i· ·z· —

Nehimias Bog 7:42

1052

1000, dvs. to sinde (600?) + 50 + 2

þusundi ·n· ·b· —

Nehimias Bog 7:40

1247

1000, dvs. to sinde (600?) + 200 + 40 + 7

þusundi ·s· ·m· ·z· —

Nehimias Bog 7:41

1254

1000, dvs. to sinde (600?) + 200 + 50 + 4

þusundi ·s· ·n· ·d· —

Nehimias Bog 7:34

2000

2 x 1000

twos þusundjos

Markus-Evangeliet 5:13

2067

(2 x 1000) + 60 + 6 el. 7?

·b· þusundjos ·j· ·q· —

(Igen her tyder det på at q også kunne betyde 7)

Nehimias Bog 7:19

2322

(2 x 1000) + 300 + 20 + 2

·b· þusundjus ·s· ·k· ·b· —

(igen ser vi her at s = 300)

Nehimias Bog 7:17

3930

(3 x 1000) + 900 + 30

·g· þusundjos ·x· ·l· —

Nehimias Bog 7:38

4000

4 x 1000

fidwor þusundjos

fidwor þusundjom

Markus-Evangeliet 8:9

Markus-Evangeliet 8:20

5000

5 x 1000

fimf þusundjos

fimf þusundjom

Lukas-Evangeliet 9:14

Markus-Evangeliet 8:19

20000

(2 gruppe af 10) x 1000

twaim tigum þusundjo

Lukas-Evangeliet 14:31

Følgende er manuelt gennemgået for gotiske tal: Mattæus-, Johannes-, Lukas- og Markus-Evangeliet. Paulus’ brev til Romerne, Paulus’ 1. brev til Korinterne, Paulus’ 2. brev til Korinterne, Paulus’ brev til Efeserne, Paulus’ brev til Galaterne, Paulus’ brev til Filipperne, Paulus’ brev til Kolossenserne, Paulus’ 1. brev til Tessalonikerne, Paulus’ 2. brev til Tessalonikerne, Paulus’ 1. brev til Timoteus, Paulus’ 2. brev til Timoteus, Paulus’ brev til Titus, Paulus’ brev til Filemon, samt Nehimias Bog.

Vekslingen mellem brugen af fuldt ud skrevne tal og bogstaver med en talværdi er ens i Wulfilas Bibel og min danske version af Bibelen , og følger ganske sikkert en af den katolske kirke besluttet skrivemetode. De forskellige endelser på de skrevne tal følger den gotiske grammatik for han- og hunkønsendelser, en- og flertals-former i den sammenhæng hvori tallet bruges.

 

 

Indholdsfortegnelse
<< ForrigeNæste >>
 
Søgeværktøj
Fra Grímnismál (vers 32, Ældre Edda) ved vi at vor ven fra skov og have, det rødbrune egern Ratatoscr (sammensat af de oldengelske ord "ræt" + "tusc" med betydningen "Gnavertand"), er god til at frembringe svar på alt mellem himmel og jord. Nedenfor til højre fra billedet af Ratatoscr, fra Ólafur Brynjúlfsson: Gudeskrift m. bl.a. Ældre Edda (Edda Sæmundr) & Snorre Edda (1760), findes Google's søgeværktøj, der er tilpasset til at søge efter svar fra Asernes æt. Ifald søgeværktøjet ikke kan ses, højreklik på musen og genopfrisk (opdater) siden.
© Verasir.dk Asernes Æt • af Flemming Rickfors • E-mailHosting • En del af Fynhistorie.dk