Forside Indholdsfortegnelse
<< ForrigeNæste >>

Bilag U-1: De Kongelige Jagthunde år 1710-36


- fra De Kongelige Jagtprotokoller på Meutegaarden ved Jægersborg.
 

 


 

 chap35-25-1.jpg

Jagtprotokollen 1725, første side.
Fotokopi fra originalen der befinder sig i Rigsarkivet.

 

 

Den første protokol er dateret år 1725 og dækker årene 1710-1725. Herefter er der årlige protokoller. Bogføringen ændres i 1733, men ser stadig ud til at være skrevet med dansk hånd. År 1734-36 sker bogføring med engelsk hånd (ses på hvorledes måneden skrives). Bogføringen må være udført af den engelske Dixon-familie der i 3 generationer fra år 1700 var ”Hundeskærer” på den kongelige hundegård.

I jagtprotokollen for år 1733 nedenfor fremgår det tydeligt at ”hundene” er identisk til ”hanner”. Det ser ud til også at være tilfældet i protokollerne for årene 1710-1725. Dette er en videreførelse af den urnordiske opdeling, hvor hanner på oldnordisk kaldes ”Mjóhund” (Myndehund) og tæver for ”Grey” (tæve). Samme opdeling er gældende på oldengelsk, hvor han-hunden altid kaldes ”Hund/Hunt” som i ”hroþhund/roþhund/heahdeorhund/heahdeorhunta” og tæven kaldes for ”bicce” (bitch) og ”tife” (tæve).

 

 

 chap35-25-2.jpg

Jagtprotokollen 1733, første side.
Fotokopi fra originalen der befinder sig i Rigsarkivet.

 

 

Fra jagtprotokollerne, der findes på Rigsarkivet, kan se vi følgende:


 
 
Antal tæver der føder hvalpe, fordelt på måned 


 

 

1733

1734

1735

1736

Antal

i %

Januar

3

5

6

1

15

17.4

Februar

5

4

6

10

25

29.1

Marts

2

2

5

4

13

15.1

April

2

3

-

13

18

20.9

Maj

2

4

1

2

9

10.5

Juni

-

-

1

-

1

1.2

Juli

-

2

3

-

5

5.8


 


 


 


 


 


 


 

Antal

14

20

22

30

=86

100


 

Vi kan se fra naturen at 82.5% af alle fødsler på den kongelige hundegård år 1733-1736 finder sted januar-april måned. Det er derfor den 1. sommerdag (Sumarmál) begyndte på en torsdag mellem 9. og 15. april, og hvorfor tidsrummet efter Forårsjævndøgn, hvor naturens nye år begynder, fra 21. marts til 14. april, kaldes Eostur-monaþ (den jordlige moder) og Faremanet. Her kommer alle dyrene på græs for at kunne ernære de nyfødte.

I nudagens opdræt af Grand Danois hunden, som med andre husdyr i øvrigt, er naturen sat ud af funktion, og tæverne føder gennem hele året. Det må bl.a. skyldes at tæverne får daglig føde, og derfor ikke skal bekymre sig om hvorvidt tæve og hvalpe kan brødføde sig selv i naturen.


 

 

Hvalpe
avlede

Hvalpe
aflivet

Hvalpe
levende

Antal tæver belagt

Antal tæver avler

Antal
hvalpe
pr. kuld
1

%
aflivet

Frugtbarhed
% 2

1718

 

 

 

6

2

 

 

33

1719

 

 

 

5

1

 

 

20

1720

 

 

 

8

6

 

 

75

1721

 

 

 

4

2

 

 

50

1722

 

 

 

9

5

 

 

56

1723

 

 

 

10

6

 

 

60

1724

 

 

 

9

73

 

 

78

1725

 

 

 

10

?

 

 

-

1733

90

56

34

25

14

2.4

62

56

1734

124

44

80

35

20

4

36

57

1735

155

86

69

34

22

3.1

56

65

1736

157

54

103

37

30

3.4

34

81

 

 


 

 

=192

 

 

 

 


1 Antal avlende tæver ift. Antal levende hvalpe
2 Antal tæver belagt ift. Antal avlende tæver
3 123 hunde på hundegården. Heraf 69 tæver og 54 hunde (hanner).
 

En af de mest kontroversielle etiske regler gældende for Grand Danois hunden er 6-hvalpe-reglen, hvorunder en opdrætter og medlem af GD-klubben i Danmark forpligter sig til kun at lade 6 hvalpe leve i hvert kuld (vedtaget på Generalforsamlingen 17. juni 1971) (GD-Bladet, nr. 2-2005, s.60).
 
For de fire år vi har nøjagtige tal fra den kongelige hundegård, 1733-36,  kan vi se at gennemsnitskuldet ligger på 3-4 pr. avlende tæve, dvs. væsentligt under den nuværende etiske regel.  Bruttokuldet pr. avlende tæve er 1733-36 på 5-7 hvalpe med et gennemsnit på 6 hvalpe. Den nuværende etiske 6-hvalpe regel svarer derfor nøjagtigt til brutto gennemsnitskuldet fra den kongelige hundegård før den aktive aflivning af hvalpe finder sted. 
 
 
 

Grand Danois Hunden i Danmark
 

 

Hvalpe
avlede

Antal tæver avler

Kuld i antal hvalpe

Harlekin
antal
(%)

Sort
antal
(%)

Gul
antal
(%)

Tigret
antal
(%)

Blå
antal
(%)

Fejl
antal
(%)

1999

70

14

5

8 (11)

20 (29)

23 (33)

19 (27)

-

-

2000

121

24

5

20 (17)

30 (25)

45 (37)

20 (17)

-

6 (5)

2001

174

36

5

33 (19)

32 (18)

81 (47)

18 (10)

6 (4)

4 (2)

2002

216

40

5

25 (12)

55 (25)

71 (33)

31 (14)

34 (16)

-

2003

233

49

5

46 (20)

44 (19)

85 (36)

45 (19)

8 (3)

5 (2)

2004

165

29

6

-

-

-

-

-

-

2005

176

33

5

-

-

-

-

-

-


Kilde: Carsten Birk. Antal hvalpe avlede må formodes at underdrive det faktiske antal da indberetteren er klar over 6-hvalpe reglen, og derfor ikke altid fortæller sandheden. Denne manipulation med indberetningerne gør samtidigt at farvefordelingen af hvalpene ikke er naturlig, men resultatet af opdrætters ønske om at fremavle specielt de meget sjældne Harlekin og blå farver.
 

Sammenholder vi tallene fra den kongelige hundegård med Grand Danois hunden i dag kan vi se at tævernes bruttokuld på 5-7 hvalpe synes uændret. At tæverne er fysisk langt større i dag synes ikke at have forringet kuldstørrelsen.
 
Vi kan se på det samlede antal hvalpe avlede på den kongelige hundegård, 157 i år 1736, mod 176 år 2005 for medlemmer af Grand  Danois Klubben i Danmark, at GD-klubben i filosofi og tanke bør se sig selv om arvtager til den kongelige hundegård med hvad det indebærer af forpligtelser i form af beskyttelse, avl og pleje af vor store hund.


Samlede antal hunde
i Den Kongelige Hundegård/Grand Danoisklubben
 

Årstal

Antal hunde

1724

123

1894

29

1919

22

1924

44

1929

109

1955

62

1958

104

1962

102

1964

157

1965

188

1970

266

1975

363

1988

139

1992

198

1998

279

1999

174

2000

188

2001

188

2002

226

2003

241

2004

208

2005

218


Der er ganske nøje sammenhæng mellem sundheden af Danmarks økonomi og antallet af Grand Danois-hunde i landet. Det skyldes at hunden er meget dyr at holde i god foderstand. Derfor ser vi antallet af hunde styrtdykke efter tabet af Sønderjylland 1864, og igen i de svære år under og efter 2. Verdenskrig.
 
 

Et meget vigtigt problem at tage stilling til er at vi mangler oplysninger om hundeopdræt fra årene 1726-32, dvs. 7 år. De findes ikke, og fra den nedenstående analyse af det system der benyttes i avlsvirket med tæverne, ser det ikke ud til at der overhovedet fandt aktivt opdræt sted. 

År 1717 e.Kr. blev Jægersborg Slot bortforpagtet. Den nye jægergård (kasernen), hvor den nye kongelige hundegård kom til at ligge, blev ikke færdig før år 1747. Jeg går derfor ud fra at den kongelige hundegård i den mellemliggende tid er Meutegården i Jægersborg. Bygningen af den nye jægergård (kasernen) blev påbegyndt allerede år 1734 e.Kr., men blev stoppet år 1739-47 e.Kr. under pietismen, hvorunder Danmark af Christian VI. blev sat i en generel tilstand af total kedsomhed med forbud mod enhver form for offentlige forlystelser, der også inkluderede Parforcejagten.
 
Christian VI. nævnes i jagtprotokollen for 1723 som kronprins, og med klar direkte involvering i hvad der foregår på den kongelige hundegård. Kronprinsens fanatiske religiøsitet kommer ind i Danmark ved hans giftermål 7. august 1721 med Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmach. Derfor kan vi roligt sige at hendes ankomst til Danmark har en direkte negativ indflydelse på hundeopdrættet på den kongelige hundegård. Derfor er der et tidshul i opdrættet.
 
Det er helt tydeligt at denne indblanding udefra forstyrer avlen med hunde. Hundene bliver hverken aflivet eller givet bort, men det aktive opdræt stoppes 1726-32. Det er også tydeligt at der skiftes opdrætter fra protokollen fra 1725 til protokollen fra 1733. Den nye hundeopdrætter har ikke kendskab til hvad der er sket i den mellemliggende periode. Hvad han har er et kendskab til jagtprotokollerne fra 1710-25. Opdrætteren gør derfor det eneste han kan gøre. Han fortsætter uændret opdrættet fra 1725 og ser bort fra hvad kan være sket 1726-32. Derfor har det i forståelsen af hundeopdræt ingen betydning at vi ikke har oplysninger for de 7 manglende år. Hvor hyggeligt livet har været for os alle under Christian VI. kan vi hurtigt erindre ved at Stavnsbåndet indføres 1733.
 
Christian VI. deltog ikke personligt i Parforcejagten og efter Jægermester F. Gram’s død år 1741 nedlagdes Parforcejagten og hundene gives bort til indland og udland, herunder til det sydlige Tyskland.


 
Tæver belagt - fordelt på år
 

Tævens
navn

1717

1718

1719

1720

1721

1722

1723

1724

1725

1733

1734

1735

1736

=

Min.
alder
i år

Engelsk
linie


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Dafni


 


 


 

1


 


 


 


 


 

1

1

1


 

4

16

Damsil


 


 


 


 

1


 


 


 

1

1

1

1


 

5

15

Ginni


 


 


 


 


 

1

1

1

1


 


 


 


 

4

5

Maddam


 


 


 


 


 


 


 


 

1

1

1

1

1

5

12

Merrigal


 


 

1

1


 

1

1

1


 


 

1


 

1

7

18

Primros


 


 


 


 


 


 


 


 


 

1

1

1

1

4

4

Singvel


 


 


 


 


 


 


 


 


 

1

1

1

1

4

4

Stoútli


 


 


 


 


 


 


 

1


 


 


 

1

1

3

13

Tamberlin


 


 


 

1


 

1


 


 


 


 

1

1

1

5

17

Tÿlÿp


 


 


 

1


 


 

1


 


 


 

1

1

1

5

17

               =46 

Dansk
linie


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Blÿbel

1

1


 

1


 


 


 


 


 


 


 


 

1

4

20

Deido


 

1


 


 


 

1

1


 


 

1


 


 


 

4

16

Deiman


 


 


 


 


 

1

1

1


 

1

1

1


 

6

14

Embris


 


 


 

1

1

1


 


 


 


 


 


 


 

3

3

Fartin


 


 


 


 


 


 

1

1

1


 


 


 

1

4

14

Filis


 


 


 


 


 


 

1

1


 

1

1

1


 

5

13

Flaccat


 


 


 


 


 


 


 


 


 

1

1

1

1

4

4

Gadi


 


 


 


 


 


 


 


 


 

1

1

1

1

4

4

Loflós


 

1


 


 

1


 


 


 


 


 

1


 

1

4

19

Mórkin


 


 


 


 


 


 


 


 

1

1

1

1

1

5

12

Mýsich


 


 


 


 


 


 

1


 


 


 

1


 


 

2

12

Nunsetz


 


 


 


 


 


 


 


 


 

1

1

11

1

4

4

Svitlöbs


 


 


 


 


 


 


 


 


 

1

1

1

1

4

4

Venus


 

1


 


 


 


 

1


 


 


 

1


 

1

4

19


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

=57


 


1 Belagt 2 x samme år. 1. gang ingen avl.
 

Antallet af belægninger svarer til 54% af samtlige belægninger i perioden (192:104). De 24 her viste tæver er de mest benyttede tæver i avlsarbejdet i perioden, og benyttes hver med 4.2 belægninger pr. tæve. Det samlede gennemsnit vil være mindre.
 
Det skulle dog gerne fremgå helt tydeligt at den kongelige hundegård har som sit ideal 4 belægninger pr. tæve i tævens levetid. Dette er identisk til GD-klubbens etiske regel om at en tæve ikke bør have mere end 4 kuld i sin levetid.
 
Vi kan ikke fra jagtprotokollerne se hvornår hundene er født og hvornår de dør.  Derfor kan vi ikke nøjagtigt se hvor gamle de bliver. Antager vi at en tæve ikke indtræder i avlen før den er 1 år gammel, GD-klubbens nuværende etiske regel er mindst 2 år, kan vi dog sige minimumsalderen for hundene. Den beregnede minimumsalder er derfor ”året for sidste belægning” – ”året for første belægning” + 1 år.

Små hunde, som f.eks. foxterrier, bliver op til 15-16 år gamle. Mellemstore hunde, f.eks. retrievere, bliver som regel ca. 12 år gammel. Meget store hunde, som f.eks. Grand Danois, bliver sjældent mere end 8-10 år gammel, hvorfor hunden i dag opnår ”veteran” status som 10-årig (citat fra GD-Bladet, nr. 2- 2005, s.43).
 
Jagtprotokollerne omhandler alene jagthunde til Parforcejagt, dvs. store jagthunde. Vi bemærker med det samme tævernes alder; 16 ud af de 24 tæver er over 10 år gamle, og 13 er mere end 13 år gamle. Tæverne blev med andre ord væsentligt ældre end de ser ud til at gøre i dag. Dette er bemærkelsesværdigt ud over det vanlige. 

Jeg har opdelt tæverne i en ”engelsk linie” og en ”dansk linie”. Dette er min egen vurdering, ikke hvad specifikt fremgår af protokollerne, og er baseret på at det er tydeligt at en gruppe af tæverne og hundene (hanner) har engelske navne (fonetisk nedskrevet i protokollerne).

Det skyldes efter min mening at Frederik II. (regent 1559-1588) blev givet nogle ”Englandshvalpe” af Dronning Elisabeth I. af England (regent 1558-1603) og år 1585 e.Kr. sendte et skib til England efter dem. Christian V. (regent 1670-1699) købte år 1680 e.Kr. ”Engelske Hunde”.

Den oprindelige myndeagtige Grand Danois hund, som Buffon viser og navngiver år 1747 e.Kr. bliver blandet op med ”Engelske Hunde” for at give den nye hund, kaldet ”Blendingen”, mere vægt i Parforcejagten. Derfor skal opdrætteren have styr på hvilke hunde er fra den engelske linie. Det mener jeg han gør via navngivningen.

Der er ingen tvivl om at Grand Danois hunden og Englandshunden (Broholmeren) år 1710-36 er mindre end Grand Danois hunden i dag.

Som en rettesnor kan vi måske sige at de oprindelige hunde, baseret på  Himlingøje hunden , Stevns (Mankehøjde 68 cm) og Ejsbøl hunden, Haderslev (Mankehøjde 63 cm) i 1700 tallet havde en Mankehøjde på ca. 65 cm. Grand Danoishunden ligger i dag ca. på en Mankehøjde på 90 cm for hanner.

Ifald der er sammenhæng mellem størrelse og levetid kan vi sige at hundene er blevet 25 cm højere, men på bekostning af en 3-5 års kortere levetid. Er det nuværende forhold mellem størrelse og levetid korrekt?

Mit bud er at hovedårsagen til at man har avlet Den Store Hund til en ti-års levetid skyldes denne forståelse:

 

”Gaardhunden maa ikke blive over ti Aar gammel;
de Aar, den lever derover, drages fra Huusbondens Levetid”. 1

1 J. M. Thiele: Danmarks Folkesagn (1860, 3. Deel, s. 54, nr. 249: Huusdyrene)


 


 
Hunde (hanner) som bedækker  - fordelt på år
 
 

Hundens
navn

1717

1718

1719

1720

1721

1722

1723

1724

1725

1733

1734

1735

1736

=

Min.
alder
i år

Engelsk
linie


 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Blatkap

 

 

 


 


 


 


 

11

1


 

111


 


 

6

11

Gemster

1

1

 


 


 

11


 


 


 


 


 


 

1

5

20

Kilbock


 

 

 


 


 


 


 


 


 

1


 

11

11

5

4

Matkap


 

 

 


 


 


 


 


 


 

1

111


 


 

4

2

Merriman

 

 

 


 


 


 

11

1

1


 


 


 


 

4

3

Snobal

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 

1

11

3

2

Tapster


 

 

 


 


 


 


 


 


 

11

1

11


 

5

3

Trounser

 

1

 


 


 


 

1


 


 

1


 


 


 

3

16

Tryboy

 

 

 

1


 


 


 


 


 

11

111

11

11

10

17


 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 =45


 

Dansk
linie


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Dreiber

 

 


 

11


 


 

1


 


 


 

11

111

111

11

17

Dromer

 

11

11


 


 


 


 


 

1

1


 

11

11

10

19

Jupiter

 

 


 


 


 


 


 


 


 

1

1


 

1

3

4

Meindal

 

 


 


 


 


 


 


 


 

1

1

11

111

7

4

Reinbo

 

 


 


 

1

11


 


 


 

1

1


 


 

5

14

Revel

 

 


 

1


 


 


 


 


 


 


 

11

1

4

17

Ringwut


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

111

1

4

2

Roman

 

1


 

11


 

11


 

1

1

1

11


 


 

10

17

Schioler


 


 


 


 


 


 


 


 


 

1

111

1

11

7

4

Targvin

 


 


 


 

1

1

11

11

1


 

1


 


 

8

14

Volkin

 


 

1

1


 


 


 


 


 


 


 

1

1

4

18

Wutman

 

 


 


 

1


 


 


 


 


 


 

11


 

3

15


 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

=76


 


 
Antallet af belægninger svarer til 63% af samtlige belægninger i perioden (192:121). De 21 her viste hunde (hanner) er de mest benyttede i avlsarbejdet i perioden. Der er en mindre spredning på antallet af hunde (hanner) i avlsarbejdet end er tilfældet med tæver. F.eks. udgør hundene (hannerne) Tryboy, Dreiber, Dromer, Roman og Targvin tilsammen 49 belægninger, dvs. kun 5 hunde (hanner) er ansvarlige for 25% af samtlige belægninger. Det er dog åbenlyst at opdrætteren på den kongelige hundegård er opmærksom på ”matadoravl”, der ikke forekommer.
 

Som hos tæverne ser vi en god fordeling af  ”engelsk” og ”dansk” linie i avlen. Det antyder at ”Blendingen” må være den nye hund man søger at fremavle, hvad både Parforcejagten (vægt over hurtighed), og de visuelle afbildninger vi har fra samtiden, understøtter.
 
Som er tilfældet med tæverne kan vi ikke fra jagtprotokollerne se hvornår hundene er født og hvornår de dør.  Derfor kan vi ikke nøjagtigt se hvor gamle de bliver. Igen som hos tæverne antager vi at en hund (han) ikke indtræder i avlen før den er 1 år gammel. Den beregnede minimumsalder er derfor ”året for sidste belægning” – ”året for første belægning” + 1 år.
 
Nøjagtigt det samme billede af ekstrem lang levetid viser sig hos hundene (hannerne), som vi ser hos tæverne. 11 ud af de 21 hunde (hanner), dvs. over halvdelen, er over 14 år! med 17-20 år ikke værende usædvanligt. Der er ingen tvivl om at opdrætteren er opmærksom på ”levetids”-genet, og forsøger at fremavle dette. Alligevel er forskellen på dengang og i dag enorm, og kan ikke bortforklares af en statistisk tilfældighed.
 
  
 
 
 

Anno

Aabne Tæver

Hunde

Skaarne Tæver

1710


 

Kiarver


 

1717


 


 


 

Blÿbel og Gemster


 


 

Lafti

1718


 


 


 

Deido og Roman


 


 

Deido (,)
Rÿby

Blÿbel og Dromer


 

Beinscher


 

Tæmis og Gemster


 


 

Lÿkres

Loflós og Dromer (x)


 

Troúnser


 

Minjam og Troúnser


 


 

(?)

Venus og  Ronder (x)


 

Targvin

+ (?)
Printzen
(?)

1719


 


 


 

Merrigal og Dromer


 


 

Tamboy
(?)

Daxi og Dromer


 


 

Mapsi

Bammi og Volkin


 

Toler


 


 


 

Croner


 


 


 

Jupiter


 

Shinjam og Mountin
(x)


 

Treiúmpf


 

Jyno og Volkin


 


 

Venús

1720


 


 


 

Tamberlin og Dreiber
(x)


 

Dreiber
Peinter

Lemmen
Gÿl

Merrigal og Roman


 


 

Nuunsetsek(?)

Dafni og Giallan
(x)


 

Kilboch


 

Embris og Volkin
(x)


 


 

Spankier

Blÿbel og Revel
(x)
 


 

Tabut


 

Leddi og Dreiber
(x)

Ginni

Meriman
Cloúder
Tasbat

Stethli

Tÿlÿp og Roman
(x)


 

Roman


 

Minjam og Trÿboÿ


 

Caper
+ (?)
Printzen
+(?)


 

1721


 


 


 

Dotsius og Gl Bannier


 


 

Daxi

Damsil og Targvin
(x)

Fartin


 


 

Loflós og Printzens Wútman


 


 

Nimmel
Femis

Embris og Reinbo
(x)

Nemlis

Mountin
Pampi
Trÿboÿ
Matkap


 

1722


 


 


 

Embris og Roman
(x)

Primros

Cesar


 

Countis og Gl. Bannier


 


 

Banni

Deiman og Gemster

Deili


 


 

Ginni og Gl Bannier


 


 

Weilit

Filis og Roman
(x)


 

Ringvut

Gadi
Bannilas

Kiertis og Reinbo
(x)


 

Souenvel


 

Deido og Gemster


 


 

Embris
Nansi

Merrigal og Reinbo
(x)

Cumle

Blatkap


 

Tamberlin og Targvin
(x)
 

Damsil

Vantin


 

1723


 


 


 

Filis og Dreiber
(x)


 

Blÿman
Rakút


 

Fartin og Meriman
(x)

Maddam

Meiendal
Betlem

Merilas

Mýsich og Targvin
(x)


 

Varier


 

Deido og Troúnser
(x)

Resfent

Volkin

Daphni
Gordin

Deiman og Meriman


 

Kiaptein
Jakki

Kryl

Merrigal og Roúser


 

Giallan
Sioler1
Reinbo

Dalsi

Venus og 
Unge Bannier


 

  Borman1

1Fender
Bioti

Tÿlÿp og Junker
(x)


 

Gialliboy
Gonder


 

Dotsius og Cloúder
(x)

Nectingel

Dromer
Nacker
Lovvel
Tickler

Darlin
 1Makin

Ginni og Targvin

 

    1Slatterman

Rÿlis


 


 


 


1.. 5 .....              CronPrintzen Antonnement

1724


 


 


 

Vantin og Sounvel
(x)


 

Tomper
Giemster
Ranter

Silli

Stoútli  og Sounvel
(x)

Floúer


 

Deiman1

Fartin og Tasbat
(x)

Deido

Venter
Kotscher

Jýno

Filis og Blatskap
(x)

Filis


 

Tralli

Deili og Roman

Dotsius


 

Fortschin
Lóvlós
Kloris

Deiman og Meriman

Kerlis
Singvel

Tratscher

Tamberlin
Vinbok

Coúntis og Targvin
(x)

Coúntis


 


 

Merrigal og Targvin
(x)

Merrigal

Ritkap

Mýsich

Ginni og Blatkap
(x)

Tÿlÿp


 

Flaccat
Merilad

 

21

54

48

...?....

123...?...


 


     1.....Printzen Antonnemenss


 


 

Húnde

Tæver

1725


 


 


 

Ginni og Dialan


 

Travler +
Stoutli +
Ledi +
Nimrot
Cesar
Bannier


 

Damsil og Dromer

 

Jamboy

Bisli+

Primros og Bethlem


 

Trÿboÿ
Boúnser
Revel

Mapsi+
Weilit+

Deili og Roman

 

Wipster+

 

Fartýn og Meriman


 

Dreiber+
Trinbusck

Primros+
Fensi
Lÿkres
Sperritc

Pleshint og Targvin


 

Dragan
Danser
Rofler

Fartýn
Blÿbel

Cúmle og Dialan


 

Kiarver
Snobal+
Blýmet+
Fermit+
Lilli+
Tamboi+
Deinti+


 

Nemlis og Lovvel
 


 

Rÿler

Mörkin
Minniam

Maddam og Blatskap


 

Winser

Daxi+
Florn+

Morkin og Mountin

 

 

Falli

 

 

20

21

 

 

 

41

Tæve + han
Hunde = hanner
(x) = krydset med hvalpe avlet?

1  =  Hundeprotokol 1724 Deiman og kronprins.jpg Bemærk det "krogede X", hvis hovedopgave det er at forbinde hundene med bemærkningen nederst i avlsbogen. Men har det "krogede X" en anden forståelse i samtiden?

+ = ?
Kronprinsen i 1723/24 er Christian (1699-1746), den senere Christian VI. Jeg antager her at ordene "Antonnement, Antonnemenss" er dårligt dansk-fransk, og faktisk er ordet "atonement"; hvilket ord igen opstår først i 1500 tallet som oversættelse af Middelalder latinsk "adunamentum" (som var de én). Vi må opfatte ordvalget som at de 5 Danske Hunde; Sioler, Borman, Fender, Makin og Slatterman i 1723, samt Deiman i 1724, er de af kronprins Christian særligt udvalgte hunde.

 

 

”Tabell for Jagt Tæverne og Húndene, da udi  d..s Aar 1733 ere belagde med, samt hvor mange hvalpe ......ere aflede, og da heraf Döde, saa og de Stæder, hvor da ....... Levende hvalpe ere .....paa at opfödes”.


 
                                                              Belagt med
                                                                    

Anno

Tæverne

Húndene

Hvalpene


 

Stæderne hvor de Levende Hvalpe ere at opfödes


 


 


 

aflede

(heraf)
döde


 

1733


 


 


 


 


 

14. Janúarii

Filis

Troúnser

6

6

 

21. ditto

Núntzetz

Wenter

0

 

 

24. ditto

Lafti

Tasbath

10

5

(...)
Niels Olsen 1
Tikiób
Lars Pedersen 1
Gadstrup
Lars Olsen 1
Gúsholm
 Niels Jensen 1
Langstrúp
Hans Olsen 1
_____5

25. ditto

Crÿl

Rÿler

8

4

(....)
Anders Pedersen 1
(....)
Provsten 1
Soeborg
Præsten 1
Dronninge Mólle 1
_____4

1. Febrúarii

Fansi

Tasbath

8

7

.arhgaars Móllen 1

2. ditto

Banni
 

Scharper
 

8

6

....
Hans Sórensen 1
Strongaard
Ole Jörgensen 1
_____2

7. ditto

Gadi

Tapster

0

 

 

11. ditto

Deido

Meindal

0

 

 

og

Deinti

Dromer

0

 

 

16. ditto

Trolli

Trÿboÿ

5

4

. Ginntofthe .....1
_____1

og

Damsil

Tapster

5

1

......1
Hans Jensen 1
Peder Mortensen 1
og Ole Larsen 1
_____4

24. ditto

Daphni

Kotscher

5

4

....1
_____1

25. ditto

Floúer

Kilbock

0

 

 

6. Martii

Maddam

Scharper

8

6

......2
_____2

9. ditto

Primros

Matkap

0

 

 

12. ditto

Singvel

Júpiter

0

 

 

14. ditto

Fermit

Trÿboÿ

0

 

 

19. ditto

Deiman

Scholer

8

4

I Ginntofth
Hans Larsen 1
og Jagt Smeden 1
Paa Kaethuuset 2
_____4

2. Aprilis

Mórkin

Rÿler

8

7

.......1

18. ditto

Nectingel

Scharper

3

2

I Ginntofte...
Mangor 1

3. Maii

Lemmen

Markap

7


 

I Gerlós
Peder Mortensen 1
.....
Lars Hansen 1
....
Lars Larsen 1
Mads Jensen 1
og Ole Sórensen 1
 ....
Hans Jensen 1
...
Svend Pedersen 1
_____7

15. ditto

Flaccat

Roman

0

 

 

22. ditto

Kerlis

Meindal

0

 

 

27. ditto

Svitlöbs

Kothscher

1


 

...
Peder Povelsen 1

2. Júnii

Rÿbÿ

Nimrot

0

 

 

Af 25 belageh Tæver födhe 90. Döde 56 hvalpe og ere ....n levende = 34 =
   34
   90

           

Jægersborg : 5 December 1733

 

 

 


Anno

Tæverne

Húndene

Hvalpene


 

Stæderne hvor de Levende Hvalpe ere at opfödes


 


 


 

aflede

(heraf)
döde


 

1734


 


 


 


 


 

11 January

Damsil

Wenter

3


 

Monsieur Weldingh 3
_____3

14 ditto

Nectingel

Trÿboÿ

3

2

... Hans 1
_____1

21 ditto

Daphni

Rÿler

8

5

.....Hans Olsen 1
.... Mölle 1
.... Lars Andersen 1
_____3

25 ditto

Lemmen

Pampi

0

 

 

25 ditto

Singvel

Scharper

0

 

 

25 ditto

Mörkin

Roman

9

5

.......... 1
Borop
Christen Neelsen 1
Anders Pedersen 1
Hans Nilsen 1
_____4

29 ditto

Maddam

Tapster

8

2

.... 1
.... Mölle 1
Dronninge Mólleren 1
.......
Anders Pedersen 1
Jörgen Hansen 1
......
Niels Hansen 1
_____6

3 February

Gadi

Matkap

0

 

 

3 ditto

Deinti

Kotscher

0

 

 

4 ditto

Sperrit

Schioler

6

5

Söborg....1

8 ditto

Filis

Blatkap

6

4

.... Sören Olsen 1
Peder Corfixen 1
_____2

9 Martÿ

Crÿl

Dreiber

0

 

 

16 ditto

Cloris

Trÿboÿ

1

1

 

18 ditto

Fansi

Kotscher

0

 

 

22 ditto

Venús

Blatkap

0

 

 

25 ditto

Núntsetz

Rÿler

7


 

Svend Ivesen 1
Anders Rasmúsen 1
......1
Hans Jensen 1
Peder Mortensen 1
Peder Nielsen 1
.... Mólleren 1
_____7

25 Martÿ

Banni

Croner

9

3

Borup
Lars Hansen 1
Niels Nielsen 1
.....1
...bro Mólle 1
Sören Hansen 1
Allerod
Peder Börgesen 1
_____6

25 ditto

Svitlöbs

Borman

0

 

 

26 ditto

Primros

Jupiter

0

 

 

26 ditto

Tÿlÿp

Kiarver

0

 

 

26 ditto

Tamboy

Roman

7

6

... Jens Nielsen 1
_____1

2 April

Merrigal

Targvin

0

 

 

3 ditto

Kerlis

Matkap

0

 

 

4 ditto

Lilli

Kotscher

2


 

Ginntofte ....1
Hans Larsen 1
_____2

11 ditto

Deiman

Schioler

11

3

...Staal 1
Lars Larsen 1
Niels Olsen 1
Tikiób
Jens Tuesen 1
Lars Pedersen 1
.......
Sören Larsen 1
.....
Sören Jensen 1
Niels Hansen 1
_____8

22 ditto

Flaccat

Trÿboÿ

9


 

....1
... Mólle 1
Anders Hansen 1
Rasmus Nielsen 1
Hans Jörgensen 1
Lars Olsen 1
Hans Sytrup 1
Niels Jensen 1
Ole Nielsen 1
_____9

23 ditto

Trolli

Reinbo

0

 

 

6 Maÿ

 Fermit

Meiendal

5


 

Blisterop
Præsten ....1
....
Præsten 1
Hans Hansen 1
Jens Pedersen 1
...
Lars Andersen 1
_____5

11e Maÿ

Lilli

Pampi

5


 

Monsieur
Cresten Nielsen 1
.... Mólleren 1
Jens Jörgensen 1
Börre Pedersen 1
... Hans Nielsen 1
_____5

16 ditto

Mÿsich

Schioler

4

1

... Jens Andersen 1
...A... Jörgensen 1
...Jörgen Andersen 1
_____3

22 Maÿ

Tamberlin

Matkap

0

 

 

24 ditto

Gordin

Blatkap

9

4

...
Chresten Truelsen 1
Niels Nielsen 1
....
Anders Jörgensen 1
Sören Jörgensen 1
Jörgen Sörensen 1
_____5

20 Junÿ

Bioti

Kiarver

0

 

 

4 Julÿ

Lemmen

Kotscher

8

1

.... Hans Sörensen 1
....
Sören Olsen 1
Lars Larsen 1
Mads Jensen 1
....
Sören Olsen 1
Lille Syuby
Niels Larsen 1
.....
Lars Pedersen 1
_____7

7 Julÿ

Loblös

Dreiber

4

2

Monsieur Weldingh 2
_____2

 

 

 

124

44

80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1735


 


 


 


 


 

January

 

 

 

 

 

6

Filis

Travler

11

6

..Mons. Weldingh 4
... Móller 1
_____5

13

Deiman

Meiendal

12

12

 

14

Nunsetz

Inobal

0

 

 

19

Svitlöbs

Wolkin

9

9

 

20

Spankier

Trÿboÿ

7

2

... Mólle
Anders Nielsen 1
.... Provesten 1
...Anders Jensen 1
Eyler Jensen 1
... Jörgen Arrilsen 1
_____5

21

Lilli

Dreiber

5

5

 

25

Tÿlÿp

Revel

7

6

Tisvillr
Hans Nielsen 1
_____1

Februa

 

 

 

 

 

5

Damsil

Blýman

0

 

 

9

Fermit

Schioler

8

3

... Peder Larsen 1
Blisterop
Provesten 2
...
Provesten 1
Hans Hansen 1
_____5

11

Gadi

Trÿboÿ

5

5

 

11

Singvel

Ringvút

8

5

Monsieur
Chresten Nielsen 1
Hans jensen 1
Peder Larsen 1
_____3

17

Krÿl

Dragan

0

 

 

20

Banni

Snobal

3

3

 

21

Deinti

Warier

6

4

........1
Ladegaars Móllen 1
_____2

22

Lemmen

Dreiber

0

 

 

23

Daphni

Dromer

9

7

Borup
Anders Pedersen 1
... Mólle 1
_____2

Marty

 

 

 

 

 

2

Mörkin

Dreiber

9

4

M... Móllen 1
Ribe Móllen 1
...Anders Svendsen 1
Sören Jörgensen 1
....Jens Hansen 1
_____5

2

Tamberlin
 

Meiendal

5

4

....Hans Olsen 1
_____1

5

Stoutli

Pampi

6

2

...
Lars Andersen 1
Lars Larsen 1
Sören Olsen 1
Ginntofte ....1
_____4

12

Nectingel

Kilbock

10

1

Glostrupe
 Sören Olsen 1
Muntrgaard
Niels Andersen1
....Niels Hansen 1
...Niels Hansen 1
.....Niels Hansen 1
...Ole Nielsen 1
....Provsten 1
....Monsr. Staal 1
Monsr. Isach 1
_____9

12

Rÿbÿ

Revel

0

 

 

12

Primros

Ringvút

0

 

 

14

Kerlis

Fitler

0

 

 

25

Deili

Dromer

0

 

 

30

Gÿl

Nacker

6


 

Gintofte....1
Hans Lasen 1
Hans Mortensen 1
Bodinge
Peder Jonsen 1
Peder Corfiseen 1
....1
_____6

Aprili

 

 

 

 

 

1

Lilli

Tapster

0

 

 

May

 

 

 

 

 

16

Flaccat

Wútman

7

3

...Mólle 2
... Chresten Chrest 2
_____4

29

Maddam

Tapster

0

 

 

Juny

 

 

 

 

 

12

Frolli

Winser

0

 

 

29

Bisli

Tasbat

7

1

... Lars Larsen 1
...Mólle 1
....fogden 1
Borop
Hans Nielsen 1
Lars Hansen 1
Chresten Nielsen 1
_____6

Julÿ

 

 

 

 

 

7

Weilit

Winser

8

3

...Svend Pedersen 1
.....Jens Andersen 1
Jens Madsen 1
...Peder Rostock 1
Peder Nielsen 1
_____5

18

Wantin

Wutman

1


 

....Chrestoffer 1
_____1

18

Nunsetz

Ringvut

5


 

.... Niels Hansen 1 el. 2
....Præsten 1 el.2
Jens Pedersen 1
.... Móllen 1
_____5

20

Dalsi

Kilbock

0

 

 

 

 

 

155

86

Súmma 69

 

 

 

1736


 


 


 


 


 

Jan:

 

 

 

 

 

25

Jÿl

Dreiber

7


 

...Præsten 1
Degnen 1
....Præsten 1
....1
.... Mólle 2
Ballerop Kromanden 1
_____7

Febr

 

 

 

 

 

1

Maddam

Dromer

1


 

Bodinge .....1
_____1

8

Crÿl

Meiendal

6

6

 

9

 Gadi

Snobal

0

 

 

14

Merrilas

Dreiber

6

1

Glatsaxn
Peder Andersen 1
Minn...gaard
Niels Andersen 1
Buscholm
Niels Hansen 1
.... Móllen 1
Söborg Præsten 1
_____5

14

Plessin

Ticler

0

 

 

14

Rÿbÿ

Fitler

2

2

 

14

Blÿbel

Wolkin

6

1

..borg 2
........ Hans 2
.....
Monsieur Isach 1
_____5

19

Deili

Kilbock

9

9

 

19

Spanker

Winser

9

4

Glostrop
Peder Larsen 1
.....1
Præsten paa ....2
...Monsieur Staal 1
_____5

Febr

 

 

 

 

 

20

Tÿlÿp

Warier

2

1

.....1
_____1

20

Tamboy

Ringwut

10

5

....1
....4
_____5

20

Primros

Júpiter

0

 

 

20

Clovis

Schioler

0

 

 

25

Loblös

Dromer

4

1

... Hans Willumsen 3
_____3

Mart

 

 

 

 

 

14

Nunsetz

Winser

9

1

... Niels Smedegaard 2
Bodinge
Chresten Olsen 1
....
Anders Pedersen 1
Peder Chrestensen 1
Peder Hansen 1
... Mólle 2
_____8

17

Svitlobs

Croner

0

 

 

17

Lilli

Plonder

0

 

 

22

Lædi

Nacker

2


 

... Præsten 2
_____2

28

Tamberlin

Meiendal

2


 

Börge Pedersen 1
Jens Jörgensen 1
_____2

29

Fartin

Trÿboÿ

8


 

... Móllen 1
Chresten Nielsen 1
Peder Larsen 1
..gnrop
Hans Neelsen 1
Hans Mortensen 1
Ribe Mólle 1
...Præsten 2
_____8

Ap:

 

 

 

 

 

6

Mörkin

Plonder

5

1

Gintoffte Degnen 1
..Chresten Chresten 1
....gaard 2
_____4

7

Countis

Dreiber

1

1

 

8

Fermit

Kilbock

6


 

Sören Taagerop 1
Svend Tobberop 1
... Hans Sörensen 1
...Jens Andersen 1
Jens Madsen 1
.... ... Mólle 1
_____6

8

Darlin

Snobal

8

2

... Niels Olsen 1
Chrestopher 1
Tikiöb
Lars Pedersen 1
...Lars Olsen 1
....Niels Jensen 1
...Præsten 1
_____6

10

Munki

Croner

2


 

Glostrupe
Sören Olsen 1
Bodinge
Peder Corfixen 1
_____2

12

Weilit

Winser

10

2

Ginntofte
Niels Andersen 1
.. Peder Nielsen 1
......1
...1
Hans Jensen 1
Peder Mortensen 1
Ladegaards Möllen 1
...Mölle 1
_____8

12

Wenús

Gemster

5


 

...Hans Nielsen 1
Lars Hansen 1
Chresten Nielsen 1
Anders Pedersen 1
...Mölleren 1
_____5

15

Singvel

Pampi

0


 


 

18

Dalsi

Tickler

2


 

...tofte Mölleren 2
_____2

18

Stoutli

Blýman

5

1

... Lars Larsen 1
Lars Andersen 1
Ole Sörensen 1
Mads Jensen 1
_____4

22

Lilli

Revel

2


 

... Jens Andersen 1
Ole Andersen 1
_____2

22

Merrigal

Trÿboÿ

4

4

 

22

Flaccat

Schioler

6

3

Verlöse
Peder Nielsen 1
Jörgen Pedersen 1
Ballerop
Jörgen Neelsen 1
_____3

23

Tæmis

Warior

7

2

.. Anders Rasmussen 1
..Hans Larsen 1
Otrop
Niels Nielsen 1
... Hans Olsen 1
Gærlöse
Jens Larsen 1
_____5

May

 

 

 

 

 

6

Minjam

Meiendal

2

2

 

6

Stetli

Winser

8

4

Lÿngbÿ ......1
....Præsten 1
Uggelöse
Jens Ingemansen 1
....Niels Jensen 1
_____4

 

 

 

157

54

103

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse
<< ForrigeNæste >>
 
Søgeværktøj
Fra Grímnismál (vers 32, Ældre Edda) ved vi at vor ven fra skov og have, det rødbrune egern Ratatoscr (sammensat af de oldengelske ord "ræt" + "tusc" med betydningen "Gnavertand"), er god til at frembringe svar på alt mellem himmel og jord. Nedenfor til højre fra billedet af Ratatoscr, fra Ólafur Brynjúlfsson: Gudeskrift m. bl.a. Ældre Edda (Edda Sæmundr) & Snorre Edda (1760), findes Google's søgeværktøj, der er tilpasset til at søge efter svar fra Asernes æt. Ifald søgeværktøjet ikke kan ses, højreklik på musen og genopfrisk (opdater) siden.
© Verasir.dk Asernes Æt • af Flemming Rickfors • E-mailHosting • En del af Fynhistorie.dk