Forside Indholdsfortegnelse
<< ForrigeNæste >>

Bilag Q: Fyndord fra Gesta Danorum

Saxo ’s Gesta Danorum i Grundtvig ’s glimrende oversættelse 1 giver os en række ordsprog der, selvom vi ikke kan se hvor gamle disse fyndord er, giver en række god råd til hvorledes vore skikke er og bør være.

1 Grundtvig , N.F.S.: Danmarks Riges Krönike (”DRK”) 1818-1823 (1855 udgaven fra 1924).

 

I 1816 beder Grundtvig i sin udgivelse ”Dannevirke” alle om at indlevere gamle danske ordsprog til brug for den senere oversættelse af Saxo og Snorre , som han allerede her planlægger.

 

Fra moder og fader til søn og datter

 

Det er ej for at brænde sig
at smeden bruger tænger

(DRK 3:127 )

Modet voxer i Medgang,
og Øvelse gjør Mesteren

(DRK 8:44)

Hvem der har svage iøne
skal se lidt af gangen

(DRK 3:161)

Hvem Skade ej gjør klog,
er uforbederlig

(DRK 8:75)

Med daarlig kniv
skal man gøre smaa snit

(DRK 3 :161)

Raad er ikke bedre end Uraad,
med mindre de gives i Tide

(DRK 11:39)

Hafa skal holl ráð, hvaðan sem þan koma” eller
”[Inde]haveren skal erholde (følge) råd, hvoraf som de komme”
(Oldnordisk Ordbog, s. 500 under ”skulu”)

Der er spaadomsord paa Vismands Tunge

(DRK 4:36)

Jo længere Ilden faar Lov til at brænde,
des værre bliver den at slukke

(DRK 12:70)

Aldrig maa man opsætte en god Begyndelse,
da godt begyndt er halvt fuldendt

(DRK 4:37)

Man skal Herre være, eller Herre tjene

(DRK 12:129)

Et Godt Raad er mer end Guld værdt

(DRK 4 :47)

Haand og Mund skal følges ad

(DRK 12:133)

Hvo højt vil stige,
maa staa tidlig op

(DRK 4:50)

Det er kun Skrællinger,
som give et dristigt Raad,
de ikke selv tør følge

(DRK 12:133)

Søvne-Tryne vinder kun Snorke-Sejer

(DRK 4:50)

Slaa Vand i Blodet

(DRK 13:25)

(Kong Valdemar den Store til sine livdrabanter
efter at have fortalt dem at der blandt dem var folk der ville ham til livs. Blod er hidsigt og varmt, medens vand er koldt)

Liggende Ulv bider ingen Lam

(DRK 4:50)

At holde Tand for Tunge

(DRK 13:26)

(At holde sin mund på det rette tidspunkt)

Raske Hunde gjør lystig Jagt

(DRK 4:51)

Hvo som tier,
han samtykker

(DRK 13:34)

Hvo intet vover,
kun lidet vinder

(DRK 5:149)

 

 

 

Når vi handler:

 

 

Det er ikke sødt at klatte bort
hvad man surt har fortjent

(DRK 1:189)

Naar Buen er højst spændt,
da brister gjerne Strængen

(DRK 7:50)

Som man har kjøbt
saa skal man sælge

(DRK 1 :191)

Alle Kneb gjælder,
naar de bliver brugt

(DRK 8:13)

Sejeren maa vindes
før skatten kræves

(DRK 1 :192)

(Måske skulle revisionsfirmaer lære denne sætning mht. hvornår indtægter skal bogføres og aktieoptioner givet udgiftsføres)

Hvad man faar for et godt Ord
er man sikrere paa at beholde
end hvad man tager med Staal-Handsker

(DRK 8:60)

Bjørnen skal fældes
før huden sælges

(DRK 1:192)

Gjort Gjerning staar ej til Ændring

(DRK 11: 39)

Med skrøbelige vare
skal man sagte fare

(DRK 3:161)

Stræng Ordholdenhed er en Ædelsten,
Der aldrig maa fattes i den danske Krone

(DRK 12:74)

(Absalons tale til krigerne år 1169 e.Kr. om hvordan Arkonas overgivelse skulle modtages)

Hvem der slaar først, er immer i Forhaanden

(DRK 4 :37)

Godtfolk tage sig i Agt,
ikke at sige mer i Dag,
end de kunde være bekjendt i Morgen

(DRK 12:126)

(formaning af Absalon til jyderne)

Men han var af den slags som
naar de faar een finger,
tager hele Haanden

(DRK 6:14)

(En dygtig kriger kunne uskadeligegøre sværdhånden ved at tage kun fingerne. En dårlig stridsmand tog hele hånden.)

 

 

 

Bork Vikingehavn ved Tipperne i den sydlige del af Ringkjøbing Fjord juli 2004. Handelsskibet er tøjret til bolværket og der faldbydes varer fra fjerne egne. Købmanden lader som om han ikke er interesseret i at tinge om priserne. Bork Vikingehavn hører under Skjern-Egvad Museum.

 

 

Om Lov og orden:

 

 

Loven er ærlig
men holden besværlig

(DRK 3 :42)

Bod er Bedrings Pant,
skulken er Skylds Tegn

(DRK 8:57)

Hvor man har faaet sin skade
skal man søge sin oprejsning

(DRK 3:162)

De smaa Tyve hænger man,
og for de store tager man Hatten af

(DRK 9:78)

(Ironi om uretfærdighed)

Hvo der ser gjennem Fingre med en Tyv,
skal række Hals for ham

(DRK 4 : 43)

Vel bekjendt er halv forladt

(DRK 13:35)

(at gå til bekendelse er halv tilgivelse)

En Hæler er så god som en stjæler

(DRK 4:80)

Naade gaa for Ret

(DRK 13:38)

(At undgå dødsstraf hvis man kendtes skyldig)

En Ulykkes-Fugl skal man skyde i Flugten

(DRK 8:203)

 

Se også ”Bilag R: Witherlogh – Vederloven” om Danernes ældste kendte straffelov i skrift.

 

 

Når vi sejler:

 

 

Det næste Land er i Havsnød immer det bedste

(DRK 4:65)

Nr. 1114 Thet dwær eij at seyglæ i vgiort wædher
(Det duer ej at sejle i usikkert vejr)

Fra Peder Laales danske ordsprog

Til Søs stikker man med jærn altid for dybt

(DRK 8:64)

(krigere med med brynje druknede altid ifald de faldt i vandet under et søslag)

Nr. 1168 Stwndom faller oc stwndom flødher
(stundom er der ebbe og stundom flod)

Fra Peder Laales danske ordsprog

De, der har vist Vej herud,
maa vel også bedst kunde hitte hjem

(DRK 12:132)

Byri gefr hann braugnum
(Bør [god vind] giver han de sejlende)

Det vel nok bedste fyndord for søens folk er fra Hyndluljóð (vers 3, Ældre Edda). Ifald "braugnum" er fra "brauk" (larm, støj) betyder ordet retteligt "De Larmende", hvorfor der vel tænkes på roerne.

Nr. 928 Thet ær got at haffwe got ackære holdh
(Det er godt at have god ankergrund)

Fra Peder Laales danske ordsprog

 

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse
<< ForrigeNæste >>
 
Søgeværktøj
Fra Grímnismál (vers 32, Ældre Edda) ved vi at vor ven fra skov og have, det rødbrune egern Ratatoscr (sammensat af de oldengelske ord "ræt" + "tusc" med betydningen "Gnavertand"), er god til at frembringe svar på alt mellem himmel og jord. Nedenfor til højre fra billedet af Ratatoscr, fra Ólafur Brynjúlfsson: Gudeskrift m. bl.a. Ældre Edda (Edda Sæmundr) & Snorre Edda (1760), findes Google's søgeværktøj, der er tilpasset til at søge efter svar fra Asernes æt. Ifald søgeværktøjet ikke kan ses, højreklik på musen og genopfrisk (opdater) siden.
© Verasir.dk Asernes Æt • af Flemming Rickfors • E-mailHosting • En del af Fynhistorie.dk