Forside Indholdsfortegnelse
<< ForrigeNæste >>

Taman-karret, østkysten af Sortehavet

 

På Taman' Archaeological Museum, der ligger tæt på kystbyen Anapa påøstsiden af Sortehavet på Taman-halvøen findes et brudstykke fra et sortglaseret kar fra landsbyen Starotitarovskaya. Sidstnævnte landsby ligger i samme område.

Iflg. C. Morgan: Taman Antiquity. Vol. 2. A Catalogue of Attic Pottery in the Collection of the Taman Museum. St. Petersburg: State Hermitage Museum Publishing, 1999 (34-5, plate 13, artefact nr. 63) er karret dateret til år 375-315 f.Kr.

Inskriptionen ser ud som følger:

 

Den russiske sprogforsker Sergei V. Rjabchikov forklarer om denne inskription at den ikke er af græsk oprindelse, men urindoeuropæisk, dvs. stamfaderen til såvel Ældre Futhark som det russiske cyrilliske alfabet via det Gamle Kirke-Slavoniske alfabet. Han har fortolket indskriptionen som følger:

De fem symboler fra venstre mod højre:

b-ch-e-l-a

De tre symboler fra højre mod venstre (stadig læst fra venstre):

zh-u-zh

Dette giver tilsammen ”bchela zhuzh” eller ”bien brummer”.

I midten af inskriptionen er tre lodrette streger. Dette er tallet tre skrevet år 375-315 f.Kr. af skyther/sarmater tusinder af kilometer fra nord-Indien og uden tilsyneladende græsk indflydelse. Tallene er skrevet på samme vis som hos grækerne, og som vi ser det i det nordlige Indien, men synes ikke at være under indflydelse herfra. I forhold til hvad folkevandringen forklarer os, sammenholdt med tidsrummet år 375-315 f.Kr. og hvor genstanden blev fundet, er det min vurdering at denne inskription er skythisk. Jeg har tidligere forklaret at det menes at sarmaterne , dvs. bl.a. os, ankommer til området omkring Tanais floden og Kuban floden mellem 300-200 tallet f.Kr. og presser Skytherne ud fra dette område. Men da grækerne forklarer os at vi talte et ”korrupt” skythisk kan vi sagtens benytte dette vidunderlige arkæologiske fund som vidnesbyrd.

Russeren forklarer tallet tre som en henvisning til den indiske gud Trita, der er forbundet med vand og brønd som så igen er forbundet med bien. Jeg kan ikke vurdere rigtigheden af dette, men jeg kan sige at der findes en endog meget stærkere etymologisk forbindelse.

Verdenstræet Yggdrasill, asketræet, er Verdenstræet som følge af dette træs forbindelse til honning, der via mjød, gav mennesket muligheden for at tale med guderne. Dette er behandlet i afsnittet ”Yggdrasill, Mímameiðr & Hróðrbaðm – verdens- og juletræet”. Her viser jeg at såvel grækerne, inderne som os (helt op til og med Peder Laales Danske Ordsprog ) var overbevist om at det var bier der spiste honning og herefter bragte den ned til Jorden. Der er derfor overhovedet ingen tvivl om at tallet tre, som skrevet ovenfor, er en henvisning til Verdenstræet. Herved ser vi hvorfor tallet tre kommer til at hedde netop dette, og blev fysisk udformet som roden af et Verdenstræ med 3 rødder, en i hver verden.

Vi ser også det tidligste eksempel jeg har været i stand til at finde med et fysisk bevis for at vi skrev tallet 1 ned.

Der er helt utvetydige beviser for at det før-cyrilliske russiske bogstav for ”a”, der fysisk blev skrevet identisk med et moderne 1 (se nedenfor), oprindeligt blev brugt som tallet 1 (og blev udtalt og skrevet ”Odin” på oldrussisk).

 

  

Til venstre:
Lerkrukke fra begyndelsen af 900 tallet e.Kr. fundet ved Gnezdovo ved Smolensk. Krukken er formentlig lavet på Krimhalvøen. Nederst i højre hjørne er 4 lodrette streger, der er symbolet på ”a” med talværdien 1 gentaget fire gange. Det menes at talværdien her betegner ”1 dags rejse”.
Til højre:
Inskription på en mønt der befinder sig på Hermitage Museet, St. Petersborg. Nederste linie indeholder til venstre det før-cyrilliske bogstav for ”a” og til højre det cyrilliske bogstav for ”a”. Begge bostaver er fortolket som havende talværdien 1.
Kilder:
Dobrovolsky, I.G., I.V. Dubov and Y.K. Kuzmenko: Klassifikatsiya i interpretatsiya graffiti na vostochnykh monetakh (kollektsiya Ermitazha). In: V.M. Potin (ed.) Trudy gosudarstvennogo Ermitazha. Vol. 21. Leningrad: Iskusstvo, 1981, side 55, tabel 1.
Simonov, Rem A.: Matematicheskaya mysl' Drevney Rusi. Moscow: Nauka, 1977, side 22-3, figur 5.

 

Der eksisterer tillige en række andre mønter på Hermitage hvorpå der kun er et enkelt symbol/bogstav. Dette er fortolket som bogstavet havende en talværdi. Dette er yderligere beskrevet af Rem Simonov (se ovenfor).

 

 

Det Gamle Kirke-Slavoniske talsystem

 

 

 

Kirkeklokke i en af Garðaríki ’s hovedbyer, Suzdal.
Alle klokker brugte bogstaver med en talværdi indtil Tsar Peter den 1. år 1700 indførte den europæiske kalenderberegning.

 

 

Det Gamle Kirke-Slavoniske alfabet. Kilde: www.omniglot.com/writing/ocslavonic.htm

 

Ved at sammenholde kirkeklokken ovenfor med det Gamle Kirke-Slavoniske alfabet finder man hurtigt ud af at brugen af bogstaver med talværdi ikke følger den naturlige sekvens i det Gamle Kirke-Slavoniske alfabet. Dette skyldes at valget af bogstav følger det græske alfabettalsystem, og dette skyldes ganske sikkert at formålet med udviklingen af det Gamle Kirke-Slavoniske sprog og talsystem var at kunne oversætte Bibelen fra græsk til østslavisk.

 

 Gamle Kirke-slavoniske talsystem.jpg

Kilde: http://justin.zamora.com/slavonic/numerals.html

 

Ved at nærlæse tallene for 10, 11 og 12 på kirkeklokken kan man se følgende konstruktion af talværdier:

10

i

11

a + i = 1 + 10

12

b + i = 2 + 10

Systemet er fuldstændigt identisk til goternes brug af bogstaver som talværdi hvor hele alfabetet benyttes, og hver gruppe af ti og hver gruppe af hundrede gives deres specifikke bogstav. Vi kan derfor med det samme konkludere at forståelsen af nul som en værdi i sin egen ret ikke var tilstede da der ikke er noget særskilt bogstav for tallet 0.

Vi kan også se at tallet nul som en markering af plads med værdien ”ingenting” heller ikke var forstået. Det er denne manglende forståelse der nødvendiggør specifikke bogstaver hver gruppe af ti og -hundrede.

Et alfabetisk tal konstrueres fra venstre mod højre, identisk med goternes system, fordi vore urskikke tilsiger at vi læser fra venstre mod højre.

Den anden hovedregel der synes at være tilstede er at den højeste talværdi skrives til venstre. Jo lavere talværdi des mere mod højre. Dette er også i overensstemmelse med goternes system. Undtagelsen herfra er tallene 11-19 hvor, som vi har vist fra kirkeklokken ovenfor, det laveste tal skrives først. Denne undtagelse er en ganske vigtig oplysning for dette indikerer at positionssystemet ikke var forstået, og at tal derfor kan læses fra såvel venstre mod højre, som højre mod venstre.

Lad os efterse tallene 326 og 1508 for at se om dette kan have sin rigtighed:

 Gamle Kirke-slavoniske talsystem 326 og 1508_1.jpg

Til venstre: Tallet 326 = 300 + 20 + 6
Til højre: Tallet 1508 = ((korsymbol på skrå, der indikerer at det efterfølgende tal til højre skal forståes som tusinde) og 1) + 500 + 8

 

Vi kan se at der sker noget specielt i talsystemet når vi kommer til tusinder og at man her fuldstændigt kopier det græske alfabettalsystem. Symbolerne er skabt ved at genbruge bogstaverne for talværdierne 1-9. For at indikere at disse skal forståes som tusinder sættes et korssymbol til venstre for tallet. Der er derfor en underforstået parantes omkring de to symboler for tusinder.

Resultatet er, som hos goterne, at tallene kan læses såvel fra venstre mod højre, som højre mod venstre. Vi kan derfor konkludere at positionssystemet ikke var forstået.

Vi ser at systemet er et titalssystem i tale gennem hvorledes tallene 10-90 skrives i tale. At dette ikke gennemføres med talværdier skyldes igen at forståelsen af nul som markering af plads med værdien ”ingenting” ikke var forstået.

Der er en sidste og yderst vigtig oplysning fra det Gamle Kirke-Slavoniske talsystem. For at læseren skal kunne forstå at et bogstav skal læses som en talværdi, og ikke en lydværdi, markedes dette med en streg over bogstavet (og for større tal, med en streg over det 2. bogstav fra højre). Denne markering er ekstrem vigtig at holde sig for øje når vi skal forsøge at genfinde Ældre Futhark i forståelsen af talværdier. Denne metode er helt konsekvent, også hos goterne, og benyttes på samme vis i den Angel-Saksiske Krønike fra 900 tallet fremefter, hvor munkene benytter romerske tal omringet af to prikker. F.eks. beretter Den Angel-saksiske krønike for år 457 e.Kr.:

”Her Hengest (&) Æsc fuhton wiþ Brettas in þære stowe þe is gecueden Crecganford (&) þær ofslogon .iiiim. wera, (&) þa Brettas þa forleton Centlond (&) mid micle ege flugon to Lundenbyrg”.

Som jeg oversætter til:

”Her Hengest (og) Æsc kæmpede med Britterne på det sted der er kaldet Crayford, (og) her nedsloges 4.000 folk, (og) da Britterne da forlod Kent (land) (og) med megen tilskyndelse flygtede til London (borg)”.

 

 

Prins Ingvar (Igor) Sviatoslav I. seglet

 

I ”Bilag Z: Det oprindelige år nul og betydning” viser jeg de forskellige forståelser for år nul.

År nul i den oldrussiske kalenderberegning svarer til 5508 f.Kr. Årsagen til at denne kalenderberegning indførtes i Rusland skyldes at Garðaríki var kommet under indflydelse fra Byzans. Vi ved fra Statutten af Sankt Prins Volodimir, at Prins Vasilii, også kaldet Valdemar, accepterede baptisme fra den græske kejser og Patriarken af Konstantinopel, og modtog den første biskop for Kænugarður (Kiev) i år 988 e.Kr. Østkirken prædikede for skabelsesmyten og havde allerede før dette tidspunkt indflydelse gennem munkene i klosteret Theodosia uden for Kænugarður (Kiev) og i St. Michael klosteret i Vydubychi også uden for Kænugarður (Kiev). Farmoderen Dronning Helga/Olga havde konverteret til Østkirken år 954-958 e.Kr.

Hermed har vi nok paratviden til at vise inskriptionen på seglet fra

Prins Ingvar (Igor) Sviatoslav I./Svyatoslav Igorevich (regent år 963-972), der var efterkommer af Kong Riurik/Rorik af Jylland:

 

 

Inskriptionen siger som som følger:

Øverste cirkel:

S-ve-ya-t-o-s T-m-a-t-a-g

Nederste cirkel:

g-t-r 7 64 (60 + 4) 80 k-k R-r

Dette er fortolket som:

Sveyatos (prins Svyatoslav) Tmatag (byen Tmutarakan/Tamatarha)
(a)g(a)t(a)r (skythisk agathyrsos (rytter), oldindisk ”ghatay” (at dræbe)
6480 – 7 (6480 – 7 = 6473 – 5508 = år 965 e.Kr.)
k(a)k(o) R(a)r(og) ( Asen Rarog/Rorik)

 

Jeg er fuldstændigt enig i ovennævnte fortolkning for vi kan bekræfte andetsteds hvad der her bliver fortalt.

”Pověst Vremennykh Lět” (også kaldetKyiv Rus krønikerne eller Nestor krøniken) fra år 1116 e.Kr. Disse krøniker er skrevet af Munken Nestor (år 1056-1136) fra klosteret Theodosia uden for Kænugarður (Kiev) og/eller af munken Sil’vestr fra St. Michael klosteret i Vydubychi også uden for Kænugarður (Kiev).

For året 965 skriver munken at:

”Svyatoslav gik mod Khazar folket, der mødte ham med deres prins Yosyf. Slaget blev vundet af Svyatoslav der herefter tog Khazar hovedstaden Ityl og byen Bila Vezha (det hvide tårn). Derefter slog han Yas og Kasohs folket og vendte tilbage til Kyiv”.

Vor interesse her er tal. Dette segl fra år 945-972 e.Kr. viser et af de tidligste kendte eksempler på brugen af det Gamle Kirke-Slavoniske talsystem.

 

 

Ældre Futhark som talværdi

 

Hvad siger runologer?

Runolog og museumsinspektør Marie Stoklund fra Nationalmuseet har forklaret mig at der synes at være almindelig enighed om, at runerne (Ældre og Yngre Futhark ) ikke har en talværdi, før de i Middelalderen i kalendersammenhæng, dvs under påvirkning fra den latinske, kirkelige tradition, kan bruges som søndagsbogstaver til at markere ugens 7 dage samt som de 19 gyldental.

Det forekommer mig at dette er et område man bør efterse igen og årsagen er ganske simpel. Ved ankomsten til vore nuværende landområder ca. år 40-77 e.Kr. har dette kapitel bevist at vi har et fuldt udviklet titalssystem i tale. Gennem krigsførelse, til lands og vands, uddriver vi utallige stammer fra Sønderjylland, Fyn, Sjælland, Skåne, Norge og herefter midt- og nord-Jylland. Dette har krævet ekstrem koordinering af alle hærene gennem kommunikation over store og vanskelige stræk. Taktisk og strategisk krigsførelse i dette format har kun kunnet lade sig gøre gennem skriftlige ordrer, formentligt runestaver, og disse ordrer må have indeholdt oplysninger om størrelse, sted, tid og dag. Meddelerne der bragte disse oplysninger fra sted til sted, kaldet ”Ør” 1 eller ”budstikke” har ikke lært sig alle disse livsvigtige oplysninger udenad. At tal ikke skulle være blevet skrevet ned, f.eks. gennem brugen af Ældre Futhark, er at stærkt undervurdere samtidens kunnen, noget eftertiden altid har været skyldig i overfor fortiden.

Samtidig ved vi at vi i alle vore landskaber, i Norden, England, Friesland (og i Frankien), år 670 e.Kr. skifter møntfod fra guldskilling til sølvpenge. Det forekommer næsten ufatteligt at dette blev gennemført så effektivt, men det gjorde det. Endelig ved vi nu at Ældre Futhark blev benyttet som noder (se afsnittet "Ældre og Yngre Futhark (runer) som noder"), ligesom vi fra arkæologi kan vise hvorledes runer blev benyttet som tal.

1
Ørþing = Thing sammenkaldt ved budstikke
Fella Ør = forsømme budstikken’s ombæring
Ørvar-boð = budstikke
"Ør" betyder imidlertid også ”pil”, jvf. "trèör" (træpil),  og vi har udtrykket ”skera ör” eller ”skære pil” der fik betydningen ”at tage en afgørelse/beslutte noget” jvf. f.eks. ”hann skar ór øllum vandamálum eller ”han fældede dom i.”
Vigtige ordrer er derfor blevet skåret ind i pile og bragt fra sted til sted af budstikke.

 

Ydermere viser Taman-karret, østkysten af Sortehavet fra år 375-315 f.Kr. at tallet 3, måske med brugen af symbolet for ”a” gentaget 3 gange, blev skrevet ned. Ifald 3 blev skrevet ned blev også 1 og 2 skrevet ned. Der må derfor være stor sandsynlighed for at i det mindste runen *ansuR, Aesc, (Os, Ac) har haft talværdien 1. En af forklaringerne kan være at vi kun benyttede denne rune som talværdi og at f.eks. tallet 3 blev ristet som 3 x runen *ansuR, Aesc, (Os, Ac). Dette kan forklare evolutionen af runen *jara, ger (Jara) som talværdi for 11, der i så fald symbolsk viser to *ansuR-runer der knækker lidt for at markere at talværdien er 11 og ikke 2.

Med ovennævnte mulige begrænsninger in mente vil jeg nu gøre et forsøg på at opstille Ældre Futhark med den talværdi disse runer muligvis havde i samtiden.

Det er muligt at vi benyttede et system identisk til goterne og oldrussisk, og som derfor er vist ovenfor i opstillingen af de gotiske talværdier. Dette system er en verbatum kopiering af det græske alfabettalsystem og er totalt blottet for etymologisk baggrund for eller visuel og lydmæssig lighed med de enkelte talværdier, udover tallet 1. Med min samtidsforståelse er jeg ganske sikker på at dette ikke var hvorledes vort talsystem i skrift først så dagen.

Snorre Edda (Skáldskaparmál, 88. Mál ok vit) forklarer os at et heite for ”vit” (vid, forstand, klogskab) er ”tölvísi” (talvis) eller ”matematik/ regning”. Snorre Edda er nedskrevet år 1220-30 e.Kr. Det tidligste værk i Norden, der kan betegnes som en regnebog med indiske tal, er Hauksbók fra ca. år 1310 e.Kr. Alene her kan vi se at Hauksbók ikke kan være den oprindelige regnebog da Snorre ca. 100 år tidligere allerede har forklaret os at for at have forstand skal man være ”talvis”. Det har naturligvis været gældende for alle. Som al viden peger på er vor matematiske kunnen langt mere udviklet og langt ældre end vi i dag gør os det klart. Kun brugen af runer som talværdi kan forklare dette.

Nedenfor har jeg derfor forsøgt at rekonstruere de mulige talværdier under hensyntagen til etymologi, visuel udformning og lydværdi.

Forklaringen til hvorfor den enkelt rune er valgt til den givne talværdi følger nedenfor:

 

 Aeldre Futhark som talvaerdi.jpg

                                                    

Forklaring:

0:
Mit gæt er at tallet nul blevet udtalt né einn þing, neinnþing eller naþing. Derfor falder valget på lydværdien ”ng.” At runen er fysisk udformet som et nul er naturligvis ej heller gået mig forbi. Runen er også runen for ”Ing” et heite for Freyr , vor vigtigste gud. Freyr var også ”den skjulte gud” der blev dyrket bl.a. i krypten i de tidlige gudshuse vi kaldte kirkja. Nul blev betegnet som ingenting, tomhed, og etymologien til nul er derfor god. Runen blev også ristet således:

Læg specielt mærke til hvorledes den fysiske udformning af nul i Hauksbók er 100% identisk med runen *ingwaR i versionerne til højre ovenfor, og hvorledes specielt versionen yderst til højre kan sammenføres med runen for 10, *þurisaR, dvs. en markering af at 1 er flyttet 1 plads til venstre med nul markeret til højre på den lodrette streg.

1:
Runens betydning er Gud og derfor den første, nr. 1. Runen har samme talværdi på gotisk og oldrussisk. Runen blev også ristet således:

2:
Det indoeuropæiske ord var *duwo. Der falder valget på lydværdien d. Runen har, lig de indiske tal, 2 streger. Disse er forbundet med hinanden. I de kendte ristede versioner af runen er det forbindende kryds nogengange udformet således at det faktisk kunne være to vandrette streger forbundet med to lodrette streger. Runen blev også ristet således:

3:
Mit gæt er her at tallet 3, med 3 streger, oprinder fra Verdenstræet, dvs. et træ, der havde 3 rødder i hver sin verden. Det har konsekvensen at runen *iwaR, Yr (Eoh), der betyder ”træ, takstræ” kan have haft talværdien 3. Alternativt kunne runen *tiwaR, Tir, Tiw, der betyder guden Ty (Tyr ) være den rette da symbolet indeholder de tre rødder af Verdenstræet.

4:
Det indoeuropæiske ord var *qwetwor, hvilket kan være udtalt med g. eller k. Derfor kan det være runen *gebu, krydset, med 4 kardinale punkter. Runen blev også ristet således:

Jeg er dog mere tilbøjelig til at tro at den korrekte rune er runen *oþila, ikke blot fordi den er identisk med hvorledes vi ser 4 skrevet i Indien, men fordi runens betydning er bl.a. ”arv, ejendom” dvs. klart en monetær værdi. Vi ved også at tallet for 8 på indoeuropæisk oprindeligt betød 2 x 4, og jeg tror det er derfor vi ser det oprindelige firtal med 1 cirkel og to streger blive til 2 cirkler i tallet for 8. Runen blev også ristet således:

5:
Runen blev også ristet med 1 opadgående streg væk fra den lodrette som det kan ses nedenfor. Betydningen var bl.a. penge, gods og ejendom. Det indoeuropæiske ord var *pengke. Det græske talord havde samme betydning. Ingen tvivl om dette tegn overhovedet.

6:
Det indoeuropæiske ord var *seks. Den senere krølle på tegnet er ”sjuskeri” af skriveren, der bliver til en cirkel. I runesten har ristningen været ”ren”. Runen blev tillige ristet således:

7:
Valget af denne rune er jeg ikke sikker på. Lydværdien passer ikke, og runens betydning giver ej heller nogen forbindelse til 7. Af mangel på bedre er den valgt fordi det er den 7. rune i såvel Ældre som Yngre Futhark og er benyttet som tallet 7. i Gotlandskalenderen. Runen blev også ristet således:

Versionen af runen nr. 2 fra højre kunne godt have lighed med det tilsvarende indiske tal.

En anden mulighed ligger i at runen *laguR, Lagu er udviklet fra det græske bogstav lambda Λ. Sidstnævnte er identisk med såvel Hauksbók som det skrevne 7 tal fra nordIndien. På Taman-karret fra år 375-315 f.Kr. skrives l fysisk udformet som 7.

8:
Tallet hed på oldengelsk eahta. Derfor lydværdien ë. Den fysiske udformning af runen er identisk med det tilsvarende indiske tal.

9:
Det indoeuropæiske ord var (e)newn og på oldnordisk og oldengelsk henholdsvis níu og nigen og er valgt som følge af lydværdien. Runen blev tillige ristet således:

10:
tíu/tien på oldnordisk og oldengelsk. Markeringen til højre på tegnet, en markering af nul?, viser samtidigt at 1 er flyttet 1 plads til venstre. Tegnet er vist på samme vis på Worm’s norske runekalender og runekalenderen fra Gudbrandsdalen, begge som talværdi 10.

11:
Forskere mener at denne rune har talværdien 11, og dette er fysisk vist ved to streger ved siden af hinanden. Er forskere enige i at denne rune havde en talværdi, har der også været en talværdi for andre runer fra Ældre Futhark.

 

 

Boltinggård – armring med værdi 3

 

chap31-97.jpg 

Del af en armring fundet på en mark ved Boltinggård Skov syd for Ringe i 1800- og 1900 tallet
(se tillige afsnittet ”Gold sciling, gull skillingr, guldskilling”). Billedkilde: Skalk (nr. 4, august 2005, s.30).

Museumsinspektør ved Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling, Helle W. Horsnæs og museumsinspektør Mogens Bo Henriksen skriver i Skalk (nr. 4, august 2005, s. 28-32) omkring netop denne armring og spekulerer at de viste markeringer er tallet 3, dog gjort efter en importeret romersk forståelse. Den samlede guldskat er lagt i jorden ikke senere end år 361 e.Kr. Det argumenteres korrekt at afbildningen er meget lig de afbildninger vi ser på romersk arbejde, hvor ”p” har betydningen ”pondo” (af vægt).

Der er dog grammatisk en ekstrem vigtig forskel på den vis tallene er gjort på i Romerriget og hvorledes vi gjorde dem. Jeg har vist at positionssystemet ikke var forstået i Romerriget. Det gør derfor at den romerske vægtangivelse kunne skrives ”P III” og læses fra enten højre eller venstre med samme resultat. Derfor er der ingen vandret streg eller anden form for markering mellem ”p” og ”III” hos romerne.

Jeg har ligeledes vist at vi havde et ”talt titalssystem” og et ”talt tyvetalssystem”. Jeg har også vist at vi, ifald en rune eller bogstav skal forstås som en talværdi og ikke en lydværdi, da markeres dette med en streg eller en prik til venstre/før det der følger. Denne grammatiske regel er ligeledes gældende på alle ”Birka”-mønter udstedt i vore landområder år 670-755 e.Kr. hvor runer skal forstås som forbandelser.

Det er derfor mit bud at hvad vi ser afbildet på armringen er:

*oþila + (vandret streg) + *ansuR + *ansuR + *ansuR

Jeg har vurderet at *oþila som talværdi er tallet 4. Det anslås at den samlede vægt af armringen har været 80-85 g (brudstykket vejer 41,57g).

”*oþila” har som rune forståelsen ”ejendom, arv” dvs. en klar og utvetydig henvisning til værdi.

Jeg har vist at goterne ikke havde forståelse for positionssystemet. Ifald det samme gjorde sig gældende for os da skal ovennævnte kunne læses fra højre eller venstre med samme resultat. Den vandrette streg kan derfor ikke være en angivelse af f.eks. ”gruppe af ti” eller ”2 x” (kom ihu at tallet 8 i etymologi og i skrift er 2 x 4) med henvisningen til *oþila.

Jeg vil derfor fortolke afbildningen som:

Værdi 3

Spørgsmålet er hvilken værdi? I ”Bilag R: Witherlogh - Vederloven” viser jeg at Vederloven har et Holmsløsen på 3 Mark sølv og at dette svarer til 643,2 gram sølv. Jeg daterer denne lov til år 670-755 e.Kr. I 1200 tallet er guld 8x mere værd end sølv. Antager vi at dette forhold har holdt sig nogenlunde uforandret da kan vi se at ifald armringen har vejet 80-85 gram (guld), da svarer det til nøjagtigt 3 Mark sølv, der ser ud til at være den metalenhed man betalte skat med, og kunne købe sig fra dødsstraf under en Holmgang.

Det mest vigtige er dog at det ser ud til at vi måske her ser et eksempel på runer benyttet som talværdi i Danmark.

Fordi positionssystemet ikke var forstået i Romerriget, har Vandalerne et stort problem i deres møntudstedelse. Her er hvorledes de løser dette i 400 tallet e.Kr.:

 

 

 chap16-3-4.jpg

Kong Gunthamund (Gunþamund), regent 484-496 e.Kr., afbildet i buste. Mønten er lidt slidt, men kongen stirrer mod højre set fra læseren. Omkring Gunthamund’s buste står: DNXG[VNTHA] eller "Dominus Noster (Vor Herre) Rex (kong) Guntha", hvorfor vi sikkert kan regne med at kongen har kaldt sig selv ”Gunþa” (fra urnordisk ”*gunþi-” (krig, slag). Navnet er tæt knyttet til ”Gunnarr, Gunner”). Reversen viser de latinske bogstaver ”DN” eller ”500 Numia”, der er møntens pålydende. Da positionssystemet ikke er forstået af romerne, hvorfor bogstaver som talværdi kan læses fra højre eller venstre, tilføjes en bjælke ovenfor, der afgører at vi i dette tilfælde kun kan læse ”DN”, samt at vi ikke skal misforstå "DN" som bogstaver og derfor titlen "Dominus Noster". Mønten er slået i Kartago, Nordafrika.

 


 

 chap16-3.jpg
 
 
Kong Thrasamund (Þrassamund), regent 496-523 e.Kr., afbildet i buste. Mønten er lidt slidt, men kongen stirrer mod højre set fra læseren. Omkring Thrasamund’s buste står: [DNRX]THRSA[MV]ND eller ”Dominus Noster (Vor Herre) Rex (Kong) Thrasamund”. Forstavelsen ”Thrasa” er identisk til det oldnordiske mandsnavn ”Þrassi” + den velkendte endestavelse ”-mund”. Reversen viser de latinske bogstaver ”DN” eller ”500 Numia”, der er møntens pålydende. Da positionssystemet ikke er forstået af romerne, hvorfor bogstaver som talværdi kan læses fra højre eller venstre, tilføjes en bjælke ovenfor, der afgører at vi i dette tilfælde kun kan læse ”DN”, samt at vi ikke skal misforstå "DN" som bogstaver og derfor titlen "Dominus Noster". Der er her tilføjet en ekstra sikkerhedsforanstaltning i form af to arme nedenfor, der viser at vi læser fra venstre mod højre. Så har pengehandlerne også fattet hvad der foregår. Mønten er slået i Kartago, Nordafrika.

 

 

Vandalernes brug af en markering, her en "bjælke" og 2 arme, for at vise at bogstaver skal opfattes som talværdi, og at der er et positionssystem, er en egenskab, der alene kan tilskrives Vandalerne. Denne egenskab må Vandalerne have medbragt "hjemmefra", hvor Ældre Futhark i samtiden ligeledes havde en talværdi. For mere om Vandalerne, se afsnittet "Vandalerne fra Vendsyssel & Vendel".

 

 

Indholdsfortegnelse
<< ForrigeNæste >>
 
Søgeværktøj
Fra Grímnismál (vers 32, Ældre Edda) ved vi at vor ven fra skov og have, det rødbrune egern Ratatoscr (sammensat af de oldengelske ord "ræt" + "tusc" med betydningen "Gnavertand"), er god til at frembringe svar på alt mellem himmel og jord. Nedenfor til højre fra billedet af Ratatoscr, fra Ólafur Brynjúlfsson: Gudeskrift m. bl.a. Ældre Edda (Edda Sæmundr) & Snorre Edda (1760), findes Google's søgeværktøj, der er tilpasset til at søge efter svar fra Asernes æt. Ifald søgeværktøjet ikke kan ses, højreklik på musen og genopfrisk (opdater) siden.
© Verasir.dk Asernes Æt • af Flemming Rickfors • E-mailHosting • En del af Fynhistorie.dk