Forside Indholdsfortegnelse
<< ForrigeNæste >>

Jagtens ophør, Buffon og gavegivning til Europas adel (1700 tallet)

 

 

 

 


 

 

 

 

Maleriet ovenfor (øverst og til venstre) viser Frederik IV’s kroning 25. august 1699 i Frederiksborg Slotskirke. Malet af Bendix Grotschilling Junior 15. april år 1706. Maleriet er ikke stort (29,7 x 81,7 cm) men meget detaljeret i gouache-teknik. Kom til Rosenborg Slot i år 1838 fra Frederiksborg Slot (inv.nr. 8-23). Mellem de to tæpper, alter og trone, står foran kongen en negerdreng med Den danske Hund, der hed Sultan. Mit gæt er at den viste hund er en ”Blending”. Det er vanskeligt at se hvorledes Den danske Hund kan opnå højere status end Kong Frederik IV (1671-1730) her giver hunden. Billedet til højre er en stregtegning fra samme maleri af Reventlow.

 

 

Fra Peder Laales Danske Ordsprog (nedskrevet i 1300 tallet):
 

Nr. 129 Kath tiæn sijn fruwæ oc hwndhen sijn Herre.
(Katten tjener sin frue og hunden sin herre) 1

1 Dette ordsprog kræver underforståelsen at kvinden styrer gården, og manden marken og jagten, hvor han gør brug af Den danske Hund.

 

Peter I. den Store (regent 1682-1725) havde en favorithest; hoppen Lisette (Лизетт), og to favorithunde; en lille hund kaldet Finette og en Dansk hund kaldet Tyran (Тиран). Alle tre dyr blev udstoppet og kan i dag ses på Zoologisk Museum i St. Petersborg, grundlagt af samme regent år 1703 e.Kr.

Jakob von Stæhlin (1709-1785): Original anecdotes of Peter the Great, Collected From The Conversations of Several Persons of Distinction at Petersburgh and Moscow (1788, kap. CXII: 372-373):

chap24-4-1-34.jpg  

The horse he rode at the battle of Pultowa [27. juni 1709] is stuffed, and deposited in the cabinet of natural history. It is an animal of moderate size, and of the Persian breed: it is bridled, has a velvet saddle, and a housing embroidered with gold, the same it wore in the battle. The length of the stirrups, which are scarcely a foot from the ground, prove the tall stature of the Czar.

Beside the horse is a very large Danish dog, which almost always followed the Emperor, even when he was with the army; and near it is the faithful Lisette. The important service she did an unfortunate man has been mentioned above. She died while Peter was living, who, out of fondness, had her stuffed, and placed under a glass, as she is now to be seen.

Se også Kazimiers Waliszewski (1849–1935): Pierre le Grand (1897, s. 213): ”... elle aussi, avait pour concurrent un gros dogue danois, qui figure, empaillé, parmi les souvenirs pieusement conservés dans le galerie du Palais d’hiver ...”. Den engelske oversættelse "Peter the Great" (1898, s. 196): "... Finette, called Lisette by some contemporaries, who have confused her, doubtless, with a very favourite mare, competed for the Tsar’s favour with a great Danish dog, whose stuffed body now has its place amongst the souvenirs so piously preserved in the gallery of the Winter Palace...".

 

chap24-4-1-35.jpg 

Den danske Hund kaldet Tyran på Zoologisk Museum i St. Petersborg. Dyrene tilhørte Peter I.  
(Датский дог по кличке Тиран в Зоологическом музее в Санкт-Петербурге. Животные принадлежавшие Петру I)

Under Den danske Hund står på russisk:

Собака породы буленбейцер /быкодав/
по кличке Тиран.
Hunderace bulenbeytser /bykodav/
kaldet Tyran.

Dette er ikke en Bullenbeisser (Bulbider), men en Dansk hund (Это не буленбейцер, но датский дог).

Fra den første udstilling på Kunstkammeret 1716-1725 e.Kr. (ИЗ ПЕРВЫХ ЭКСПОНАТОВ КУНСТКАМЕРЫ 1716-1725 г.г.)

Billedkilde:  Andrew Butko og http://lib.rus.ec/. Many thanks to Jan Harris, Marysville, Ohio for pointing out this very important source of a Great Dane with the Imperial Court of the Russian Empire year 1716-25.

 

Sam Briscoe: The Remains of Mr. Thomas Brown, Serious and Comical, in Prose and Verse (1720, s. 141-142):

chap24-4-1-29.gif 

An EPITAPH upon the charming PEGGY.

......

*Hector, my Boy, of thee I beg
Not to forget the illustrious Peg,
But o'er her Tomb lift up thy Leg.

Then piss such Deluges of Rain,
In so exuberant a Strain,
As shall o'erflow the World again.

This Tribute's to her Ashes due,
Whose Loss ten thousand Youths will rue.;
And so, immortal Peg, adieu.

* Tbe Name of his Danish Dog,

Digtet er ufuldstændigt gengivet ovenfor, med kun de sidste tre vers vist. Digtet er endog meget bramfrit, og man ser for sig opfordringen til at Den dansk Hund Hector løfter ben op ad gravstenen. Fodnoten viser brugen af "Danish Dog" i England i året 1720. Thomas Brown (Tom Brown, 1663-1704) blev smidt ud af universitetet Christ Church i Oxford kort tid efter 1678 på grund af dårlig opførsel. Herefter arbejdede han i London. Da Thomas Brown døde allerede 1704 viser digtet at "Danish Dog" må forekomme i det engelske sprog senest på dette tidspunkt.

 

 

 chap24-4-25.jpg

HE Ritmester Knud Greve Danneskiold-Samsøe (1876-1975) afholdt som Næstformand i Specialklubben for Den danske Hund et foredrag 15. november 1929 med overskriften ”Den danske Hund”. I sin gennemgang af Den danske Hund’s historie skriver han: ”Af prominente Individer maa nævnes den grand danois, som tilhørte Lord Cadogan, der under Marlborough gjorde hele den spanske Arvefølgekrig (1701-1714) med. Denne Hund deltog i alle sin Herres Slag; og da Englænderne efter Krigen som Tak byggede og skænkede Marlborough ”Blenheim Palace”, saaledes opkaldt efter Sejren ved Blenheim ("The Siege of Bouchain", 13. Aug. 1704), blev der fremstillet og i Slottet ophængt et Gobelin visende Lord Cadogan i dette Slag attakerende Fjenden fulgt at sin trofaste grand danois”. Ovenfor ser vi brudstykket af den gobelin Greve Danneskiold-Samsøe henviser til. Tapetet kan ses i det 3. statsværelse. General William Cadogan (1675-1725), fra 1718 den 1. Earl Cadogan, var gift med den hollandske Margaretta Cecilia Munsters fra Haag, Holland. John Churchill (1650-1722), 1. Hertug af Marlborough, udnævner William Cadogan til sin de facto højrehånd 1701, hvorfor Den danske Hund vi ser afbildet er fra tiden 1701-1704.

Det interessante spørgsmål er dette. William Cadogan er 1701-04 en dygtig officer og hærleder, men han er ikke af adelig byrd, og har derfor ikke tilgang til Den danske Hund på dette tidspunkt. Han indlemmes først i Adelen med adelsbrevet og ophævelsen til Baron i 1716. Dette giver os to mulige vis hvorpå William Cadogan kan have modtaget Den danske Hund. Enten er hunden krigsbytte fra Holland eller følgende sker: 

John Churchill, 1. Hertug af Marlborough, var meget tæt på Kong William III af Orange (1650-1702), den hollandske og protestantiske adelsmand, der som statholder af Holland tager den engelske trone 1689. Da William III af Orange krones konge til England 13. februar 1689 ophæves John Churchill samtidig til adelstanden som Jarl (Earl) af kongen.

John Churchill var 1677 blevet gift med Sarah Churchill (1660-1744), der, fra i hvert fald 1688, var slyngveninde med prinsesse, senere Queen Anne til England (1665, regent 1702-1714). Dronning Anne blev 28. juli 1683 gift med den danske prins Jørgen (George).  

Ved hendes tronbestigelse 1702 udnævner hun sin prinsgemal Jørgen (George) til ”Hereditary of Denmarke, Lord High Admiral”, dvs. Admiral for flåden, og John Churchill, 1. Hertug af Marlborough, til ”Captain-General”, dvs. leder af hele den engelske hær.

Prins Jørgen (George) havde sit jagtslot på Denmark Hill, Camberwell, Southwark Borough, London og sin hundekennel på Dog Kennel Hill i tilknytning til jagtslottet. Fra Richard Blome’s kobberstik ”The Gentleman’s Recreation” (1686) kan vi se at Den danske Hund nu er ankommet i ”Blendinge” typen til England.

Det må være fra Prins Jørgen (George)’s hundekennel at John Churchill, 1. Hertug af Marlborough, modtager en Dansk Hund som han videregiver til William Cadogan ca. 1701. Men denne gavegivning har langt større betydning for William Cadogan end vi gør os det klart i dag. Da kun adelen kan eje Den danske Hund, og William Cadogan i 1701 endnu ikke er ophævet til adelstanden, synes det klart at Hertugen af Marlborough giver William Cadogan hunden som et tegn på at han er adelsstanden værdig, og vil blive givet sit adelsbrev hvis sejrene hives hjem fra slagmarken. Dette har alle parter forstået i samtiden, og heri findes årsagen til at William Cadogan forbindes så tæt med sin Danske Hund i årene 1701-04.

Forbindelsen til Prins Jørgen (George)’s hundekennel, og dermed den kongelige hundekennel på Jægersborg, forklarer også hvorfor William Cadogan’s Danske Hund er identisk til Den danske Hund Sultan, som afbildet under Frederik IV’s kroning 25. august 1699. 

Mrs Karen Wiseman, Education Officer, Blenheim Palace, der venligst tilsendte mig det her viste billede 20. september 2007, tilføjede dette:

The dog did indeed belong to Cadogan and followed him into all the Battles, being useful on many an occasion. The Duke of Marlborough was most particular about the Tapestries. He sent to the designers of the Tapestries, campaign maps, examples of uniform, paintings of his Officers and a painting of the dog, so they could make the Tapestries accurate. The Duke said that this dog had earnt his name in history and therefore had to be in one of the Tapestries. Unfortunately we do not know the name of the dog”.
 
Billedkilde: Billedet benyttes med forlov af Hans Nåde, den nuværende Hertug af Marlborough. The picture reproduced with kind permission of His Grace the Duke of Marlborough.

 

 

 chap24-4-1-24.jpgchap 24-4-1-25 

Til venstre: Oliemaleri af den engelske maler Jonathan Richardson (1665–1745): Alexander Pope and His Dog Bounce (1718).

Til højre: Den engelske landskabsarkitekt William Kent (1685-1748): Alexander Pope’s garden at Twickenham, with a view of the Shell Temple (1730). Originalen findes på British Museum, London. William Kent var en af de mest betydningsfulde engelske landskabsarkitekter. Han arbejder på Alexander Pope’s fornemme have ud mod Themsen ca. år 1730. På tegningen ser vi tydeligt en Dansk Hund bedårende to mænd i højre side, hvoraf den mindste yderst til højre formentlig er Alexander Pope, der kun blev 137 cm høj; måske i samtale med William Kent om havens planlægning. Den Danske Hund er gengivet i myndeform med halsbånd. Dateringen af tegningen gør at vi kan sige at dette er tæven fra digtet “Bounce to Fop”.

Alexander Pope (1688-1744) var en engelsk digter. “Bounce” var en Dansk Hund. Maleriet af Jonathan Richardson hænger i biblioteket på Hagley Hall, Worcestershire, England; hovedsædet for den 12. Viscount Cobham, jvf. også ordvalget ”Cobham's Walks” i digtet “Bounce to Fop” (sætning 62):

“The centrepiece of the Library is the portrait of Alexander Pope which hangs over the fireplace.
In this portrait painted in 1718 by Jonathan Richardson, Pope is seen with his 'Great Danish dog' named Bounce”.

Bemærk at der i hundens halsbånd er indgraveret "A. POPE". Ørerne er kuperet tæt, som alle Danske Hunde er det i samtiden af sikkerhedshensyn til hunden under jagten. Som er tilfældet med Den danske Hund i Alexander Pope's have ca. år 1730, er Bounce i 1718 også gengivet i den oprindelige myndeagtige form.

Alexander Pope udødeliggjorde sin Danske Hund ”Bounce” i digtet “Bounce to Fop” (skrevet 1727-36, offentliggjort 1736), hvor Bounce tiltaler Henrietta Howard’s “Fop”. Henrietta Howard (1689-1767), Grevinde til Suffolk, var maitresse for Kong George II. (regent 1727-1760), og hendes usømmelige optræden ved hoffet og griskhed efter penge er slet skjult i digtet, jvf. f.eks. ”To lay your Head in every Lap” (sætning 17); et ikke ufarligt ordvalg i Alexander Pope’s samtid.

Hunden ”Fop” er en Spaniel (sætning 2), og derfor sikkert en King Charles Spaniel, der ankom til, og forbindes med den engelske kongefamilie fra Kong Charless II (regent 1660-1685). Hunden er netop en skødehund som kvinden ustandseligt bærer rundt på som var hun et skib med hunden som passagerer, jvf. udtrykket  ”Lady-lap-dog-ship (sætning 6), den tvefoldige forståelse af hvilken alle har været klar over i samtiden.

Alexander Pope flyttede i 1719 til Twickenham, der dengang var langt ude på landet, hvor han boede langs Themsen til sin død i 1744. I dag er landsbyen en vidunderlig del af Stor-London. Derfor beskrives Den danske Hund Bounce som værende boende i Twickenham, og beskrives som ”We Country Dogs love nobler Sport,” (sætning 13). Som vi kan se fra digtet var Bounce vagthund, og da Alexander Pope's værk  "Dunciad" (1728) udkom, og havde gjort Alexander Pope forhadt af mange, citeres hans ældre halvsøster Magdalen Rackett for at have sagt:

“My brother [Alexander Pope] does not seem to know what fear is. When some of the people that he had put into the Dunciad were so enraged against him, and threatened him so highly, he loved to walk alone, and particularly often to Mr. Fortescue’s at Richmond [Sir William Fortescue (1687-1749), engelsk dommer og forsvarsadvokat]. Only he would take Bounce* with him; and for some time carried pistols in his pocket...

When my brother’s faithful dog and companion in those walks died, he had some thoughts of burying him in his garden, and putting a piece of marble over his grave with this epitaph-

O RARE BOUNCE!

and he would have done it, I believe, had he not apprehended that some people might take it to have been meant as a ridicule upon Ben Jonson [Benjamin “Ben” Jonson (1572-1637), engelsk skuespiller, forfatter og digter]”.

* A great faithful Danish dog of Mr. Pope’s.

Alexander Pope holdt hund fra 1716 til sin død. Det er uklart hvorvidt alle hundene med navnet "Bounce" var Danske Hunde, men de visuelle gengivelser vi har fra 1718, 1730 og 1735 synes at bekræfte dette. I 1716 var det en han-hund ved navn Bounce. Da digtet “Bounce to Fop” skrives 1727-36 var det en tæve ved navn Bounce, jvf. sætning 81-82. Bemærk at i samtidens England i begyndelsen af 1700 tallet er Den danske Hund kendt som en "Danish dog".

I digtet ”Windsor Forest” (1. del skrevet 1704, 2. del i 1713, hvor digtet offentliggøres) forekommer sætningen ”And silent Darent, stain'd with Danish blood.” (sætning 348). Floden Darent er en biflod til Themsen i Kent. Fra ”Camden’s Britannia” (1695, s. 190) kan vi se at Alexander Pope forbinder floden med ”dansk blod” fordi Kong Knud I. Den Store (konge af England år 1016, konge af Danmark/Skåne/ Norge/Upland år 1018) og hans oldermand (ealdorman) Edric Streon, Hertugen af Mercia, led et militært nederlag ved byen Otford, forbi hvilken floder Darent, under sommeren år 1016 e.Kr. King Edmund II (Ironside) (f. 989, regent april-november 1016) førte fem slag mod Kong Knud og tabte som bekendt det afgørende slag. Slaget ved Otford var det fjerde slag og er beskrevet i ”Chronicle of John of Worcester” (året 1016 e.Kr.)  fra ca. år 1140 e.Kr.

Digtet ”Windsor Forest” er skrevet før Alexander Pope flytter til Twickenham, og hans negative omtale af Kong Knud og de danske styrker antyder, at han ikke i året 1713, hvor Alexander Pope kun er 25 år gammel, har fået sin første Danske Hund endnu. På intet tidspunkt senere hører vi Alexander Pope tale dårligt om de danske. Hans Danske Hunde er formentlig medvirkende hertil.

chap24-4-1-26.jpg  chap24-4-1-27.jpg

Ovenfor til venstre er gengivet en farvelagt udgave af Alexander Pope's hus i Twickenham i kobberstikket gjort af Nathaniel Parr (1730-60): An Exact Draught and View of Mr Pope’s House at Twickenham (ca. 1735), gjort efter en tegning af den flamske maler Pieter Andreas Rysbrack (1690-1748). Originalen findes på Lewis Walpole Library, Farmington, Connecticut, USA. Til højre ser vi et forstørret nærbillede, desværre i blå farve. Vi ser to mindre hunde løbe rundt på græsplænen mellem huset og Themsen, men oppe ved indgangen til selve huset står en Dansk Hund, der kun kan være tæven Bounce, lige som personen ved siden af Bounce kun kan være Alexander Pope.
Billedkilder: Til venstre: London Borough of Richmond upon Thames. Billedet til højre: Uddrag af forsiden til Norman Ault & John Butt: Minor Poems (1954).

 

Det fremgår af digtet ”Bounce to Fop” (sætning 57-64) at tæven Bounce fik hvalpe, og det gjorde hun i 1736:

  • En gives til "Strafford's"  = Thomas Wentworth (3. Jarl til Strafford, 1672-1739), der ejede en ejendom på Riverside i Twickenham fra 1701. Det er derfor ordlyden er ”My Eldest-born resides not far” – hvalpen blev boende i Twickenham.
  • En anden til ”Burlington’s Palladian Gates” = Richard Boyle (3. Jarl til Burlington & 4. Jarl til Cork, 1694-1753). Han ejede så mange ejendomme at vi kun kan gætte på at der her tænkes på Burlington House, Piccadilly, London.
  • En tredje til ”Cobham’s Walks” = Richard Temple (1. Viscount Cobham, 1675-1749). Hovedsædet var slottet Stowe House, Buckinghamshire.
  • En fjerde til ”Bathurst’s Door” = Allen Bathurst (1. Jarl til Bathurst, 1684-1775). Hovedsædet var slottet Cirencester Park, Gloucestershire.
  • En femte til ”Oxfords” =  Edward Harley (2. Jarl til Oxford og Jarl Mortimer, 1689-1741). Familien ejede og udviklede området omkring Harley Street og Oxford Street, London. Deres hovedsæde var Wimpole Hall, Cambridgeshire.
  • En sjette hvalp gives, også i 1736, til Friedrich Ludwig til Hanover (1707-1751), Prince of Wales og engelsk kronprins fra 1729. I 1731 lejede han Kew Farm, der var nabo til det nybyggede Richmond Palace, kongefamiliens sommerresidens. Stedet blev ombygget til Kew Park Lodge, senere udvidet til The White House af landskabsarkitekten og arkitekten William Kent (1685-1748). Stedet er i dag, som Royal Botanical Garden Kew, verdensberømt. Det ligger langs Themsen ganske tæt på Twickenham. Til hundehvalpen fik han følgende vidunderlige ordlyd graveret i hvalpens halsbånd:

EPIGRAM.

Engraved on the Collar of a Dog which I gave to his Royal Highness.

I am his Highness' Dog at Kew;
Pray tell me Sir, whose Dog are you?

Herregården Marston ved Frome, Somerset var ejet af John Boyle, 5. Jarl af Orrery. Alexander Pope besøgte Marston i 1739, og sendte sin sidste "Bounce" til Marston i 1742. Da han fik tidender om hundens død skrev han disse sørgeord:

”Ah Bounce! ah gentle Beast! why wouldst thou dye,
When thou had’st Meat enough, and Orrery?”

Sætningerne, der ofte kaldes ”Lines on Bounce”, forekommer i et brev fra Alexander Pope til Lord Orrery dateret 10. april 1744, få uger før Alexander Pope’s død. Vi ved ikke om Bounce blev overgivet til Lord Orrery’s varetægt som følge af hundens eller Alexander Pope’s svigtende helbred. At Alexander Pope kan have tabt livslysten ved tabet af sin hund, kan næsten læses af sorgen i mindeordene. Brevet findes på The Pierpont Morgan Library, New York, USA.

Alexander Pope sidestiller i digtet "Bounce to Fop" sin Danske tævehund med "Berecynthia" (sætning 45), der er enten gudinde sidestillet med, eller et andet navn givet til, hovedgudinden og vølven der blev dyrket i landskabet Phrygia før og under Den Trojanske Krig. Hendes navn var "Sibyl i Phrygia, Den Phrygiske Sibyl" (Frigg's vølve) fra proto- eller før-græsk "Siobule" (Gudernes Råd). Når samlingen Ældre Edda nævner gudinden ”Frigg” er dette, uden undtagelse, en henvisning til landskabet. Gudinden kendes i urnordisk tanke som ”Sif”, hvorfor Alexander Pope er vel klar over at Den danske Hund er netop dette. Se Strabo: Geographika (Bog 10.3.12; 12.8.21) og Maurus Servius Honoratus: Bemærkninger til Vergil (In tria Virgilii Opera Expositio; Aeneid, 6.875).

Bemærk i øvrigt at det irettesættende ord for hunden ”Fy!” er identisk på samtidens engelsk med brugen af ”Fye!” (sætning 15). Ordet skrives ”fi, fy, fie, fye” (olddansk, Middle English, oldfransk).
 

Bounce to Fop

An heroick epistle from a dog at Twickenham to a dog at court

To thee, sweet Fop, these Lines I send,
Who, tho' no Spaniel, am a Friend.
Tho, once my Tail in wanton play,
Now frisking this, and then that way,
Chanc'd, with a Touch of just the Tip,
To hurt your Lady-lap-dog-ship;
Yet thence to think I'd bite your Head off!
Sure Bounce is one you never read of.

FOP! you can dance, and make a Leg,
Can fetch and carry, cringe and beg,
And (what's the Top of all your Tricks)
Can stoop to pick up Strings and Sticks.
We Country Dogs love nobler Sport,
And scorn the Pranks of Dogs at Court.
Fye, naughty Fop! where e'er you come
To f---t and p---ss about the Room,
To lay your Head in every Lap,
And, when they think not of you — snap!
The worst that Envy, or that Spite
E'er said of me, is, I can bite:
That sturdy Vagrants, Rogues in Rags,
Who poke at me, can make no Brags;
And that to towze such Things as flutter,
To honest Bounce is Bread and Butter.

While you, and every courtly Fop,
Fawn on the Devil for a Chop,
I've the Humanity to hate
A Butcher, tho' he brings me Meat;
And let me tell you, have a Nose,
(Whatever stinking Fops suppose)
That under Cloth of Gold or Tissue,
Can smell a Plaister, or an Issue.

Your pilf'ring Lord, with simple Pride,
May wear a Pick-lock at his Side;
My Master wants no Key of State,
For Bounce can keep his House and Gate.

When all such Dogs have had their Days,
As knavish Pams, and fawning Trays;
When pamper'd Cupids, bestly Veni's,
And motly, squinting Harvequini's,
Shall lick no more their Lady's Br---,
But die of Looseness, Claps, or Itch;
Fair Thames from either ecchoing Shoare
Shall hear, and dread my manly Roar.

See Bounce, like Berecynthia, crown'd
With thund'ring Offspring all around,
Beneath, beside me, and a top,
A hundred Sons! and not one Fop.

Before my Children set your Beef,
Not one true Bounce will be a Thief;
Not one without Permission feed,
(Tho' some of F---'s hungry Breed)
But whatsoe'er the Father's Race,
From me they suck a little Grace.
While your fine Whelps learn all to steal,
Bred up by Hand and Chick and Veal.

My Eldest-born resides not far,
Where shines great Strafford's glittering Star:
My second (Child of Fortune!) waits
At Burlington's Palladian Gates:
A third majestically stalks
(Happiest of Dogs!) in Cobham's Walks:
One ushers Friends to Bathurst's Door;
One fawns, at Oxford's, on the Poor.

Nobles, who Arms or Arts adorn,
Wait for my Infants yet unborn.
None but a Peer of Wit and Grace,
Can hope a Puppy of my Race.

And O! wou'd Fate the Bliss decree
To mine (a Bliss too great for me)
That two, my tallest Sons, might grace
Attending each with stately Pace,
Iulus' Side, as erst Evander's,
To keep off Flatt'rers, Spies, and Panders,
To let no noble Slave come near,
And scare Lord Fannys from his Ear:
Then might a Royal Youth, and true,
Enjoy at least a Friend — or two:
A Treasure, which, of Royal kind,
Few but Himself deserve to find.

Then Bounce ('tis all that Bounce can crave)
Shall wag her Tail within the Grave.

And tho' no Doctors, Whig, or Tory ones,
Except the Sect of Pythagoreans,
Have Immortality assign'd
To any Beast, but Dryden's Hind:
Yet Master Pope, whom Truth and Sense
Shall call their Friend some Ages hence,
Tho' now on loftier Themes he sings
Than to bestow a Word on Kings,
Has sworn by Sticks (the Poet's Oath,
And Dread of Dogs and Poets both)
Man and his Works he'll soon renounce,
And roar in Numbers worthy Bounce.

Skrevet 1727-36, offentliggjort 1736. Harvequini’s = John Hervey (Baron Hervey, Lord Hervey; 1696-1743), forfatter og politisk støtte til den meget indflydelsesrige politiker Sir Robert Walpole (Jarl af Orford; 1676-1745), der slikker ”their Lady’s breech” = deres herskerindes røvhul (sætning 40-41).

Kilder: The Twickenham Museum; www.hagleyhall.com; Pat Rogers: The Alexander Pope Encyclopedia (2004, s. 89, 108, 190); Maynard Mack: Alexander Pope, a Life (1985, s. 361, 490, 676, Indeks "dogs owned by"); John Dixon Hunt: ”Lordship of the Feet”. Toward a Poetics of Movement in the Garden  (2000, s. 204); Norman Ault & John Butt: Minor Poems (1954, s. 372, 405); Leslie Stephen: Alexander Pope (1911, s. 130); W.K. Thomas: His Highness’ Dog at Kew (College English 30(7), April 1969, s. 581-82); George Sherburn: The Correspondence of Alexander Pope (1956, Bog IV, s. 48); Jospeh Spence (1699-1768): Observations, Anecdotes, and Characters of Books and Men (1820, s. 38).

 

I første halvdel af 1700 tallet er Danmark berømt i hele Europa for sine Frederiksborgheste, sine Parforcejagter, sin ridekunst og for sine store ”Blendinge” dvs. ”sortbrogede Parforcejagthunde”1.
 
1 C. Weismann: Vildtets og Jagtens Historie (1931, s. 446)

 

Ordet ”Blending” er identisk til det engelske ord ”blend” (”blondan” i dialekten fra Mercia). Begge oprinder fra det oldnordiske ”blanda” eller ”at sammenblande forskellige ting”. Vi har allerede hørt at det er sammenblandingen af ”Engelske Hunde” (dvs. den engelske mastiff-type) og de oprindelige store hunde med myndepræg, der fremavler de nye sværvægtere. Vi kan se fra jagtprotokollerne1 at man i opdræt styrer dette hårdt ved at tilse at man gennem navngivningen af hundene bibeholder begge oprindelige typer, mastiff og mynde, og skaber en tredje. Dette er meget vigtigt at forstå. Det samme gør man i Germanien, men da man ikke her besidder Den Store Hund med myndepræg, ”Mjóhundr”, benytter man den jagthund man har i området til at skabe den lokale blending.
 
1 Se ”Bilag U-1: De Kongelige Jagthunde år 1710-36”.

 

Hans Friedrich von Fleming: Der vollkommene teutsche Jäger (Leipzig , 1719, Dritter Theill, s. 174, Von denen Blendlingen):

chap24-4-1-37.jpg

Von denen Blendlingen.

Es iſt bekant, daß ein Windſpiel den Fuchß nicht beiſſen will, weil ſolcher das
Windſpiel leicht lahm zu beiſſen pfleget, daß es gar abgeſchaffet werden muß; Hat
man alſo hier eine Art Zwitter, welche hierzu abſonderlich angeführet werden,
und eine ſonderliche beyßigte Art von Natur an ſich haben. Sie werden aber
zuwege gebracht, wann eine niedrige dähniſche Hündin mit einem Windhund
beleget wird, oder, wenn man in Mangel derer eine andere gemeine Hündin
nimmt, doch von glatten Haaren, ſo fällt öffters eine gute Art, ob ſchon was niedriger, doch ſtärcker von Halß, Kopff und Schenckeln, und halten einige gar
viel darvon, haben ſie bey ſich als Leib-Hunde, lernen ihnen allerhand Künſte,

weil ſie ziemlich ranck und zu lauffen bequem ſind, richten ſie ab ins Waſſer zu
gehen, was heraus zu hohlen, verlohren zu ſuchen, überzuſpringen, und was dergleichen Künſte mehr ſind. Weiln auch ein Fuchs lange nicht ſo ſcharff läuffet,
als ein Haaſe, ſondern meiſt nur krumme Springe thut, hat man ſolche Zwitter, die ihm aus krummen Springen gerade machen. Zu ſolcher Anführung muß man ſie erſtlich mit Katzen hetzen etliche mahl auf denen Feldern gewöhnen; Wann ſolches öffters geſchehen, werdenſie den Fuchs ſchon beiſſen und hierzu genungſam abgerichtet ſeyn, man kan auch die Dachſe des Nachts von denen Rüben herrlich nach Hauſe begleiten laſſen.

 

Et uddrag fra ovennævnte værk citeres også af Ludwig Beckmann: Geschichte und Beschreibung der Rassen des Hundes (1895, bind 2, s. 12), der også gengiver Heinrich Willhelm Döbel: Eröffnete Jäger-Practica, oder der wohlgeübte und erfahrne Jäger (Leipzig, Verlegts Johann Samuel Heinsius, 1746):

“So hat man auch die Blendlinge, welche besonders dänische Blendlinge genannt werden, diese sind etwas höher wie die Bullenbeisser, leichter zum Laufen, haben etwas starke, doch nicht so sehr kurze Köpfe wie die Borigen”.

Fra værkets Register ser vi også at "die Blendlinge, oder Dänische Blendlinge". Betegnelsen "Blending" ser derfor ud til at være kynologisk velkendt i hele Europa i begyndelsen af 1700 tallet.

Johann Samuel Haller [Halle]: Die Naturgeschichte der Thiere in sistematischer Ordnung: Mit Kupfern. Die Vierfüssigen Thiere, welche lebendige Jungen zur Welt bringen, nebst der Geschichte der Menschen. Mit Kupfern (1757, Zweite Hauptabtheilung, Klasse 2., s. 482); Johan Christian Daniel von Schreber (1739-1810): Die Säugthiere in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen (1775) og Johann Christoph Adelung: Neues grammatisch-kritisches Worterbuch der Englischen Sprache für die Deutschen; vornehmlich aus dem größern englischen Werke des Hrn. Samuel Johnson (1783, Erster Band, s. 1310) fører denne viden videre ved at vise os at "der große dänische Hund" (Den store Danske Hund) er den samme som den samme som "den dänische Blendling".

 

Edward C. Ash: Practical Dog Book (1931, s. 44) skriver:

"We have in the Gentleman Farrier (a work of 1732), dealing with dogs kept in this country [Great Britain], a note on the Danish Dog, stating it to be of service on dark nights to carry a lamp ahead of travellers and to protect them and their property" 1.

1  Fodnote tilføjet :“The Danish Dog, which is generally large and smooth-haired, may be taught many useful things,”

 

chap24-4-1-36.jpg 

Til venstre: Forsiden til "The Gentleman Farrier" (1732).
I midten: s. 98, hvor i opremsningen af hundetyper nævnes "the Dane".
Til højre: s. 100, hvor følgende beskrivelse forekommer:

"The Danish Dog which is generally large and smooth hair'd, is next to this; it may be taught many useful Things, as to carry a Lantern before you in a dark Night, or if you leave any Parcel behind you, when you are gone five or six Miles, you may send it back and he will bring it you with more Expedition than a Man and Horse could do, as hath been often experienc'd; and moreover, if you should sleep in any strange Place, while he is near you, no body dare touch you, or any Thing belonging to you".

Kilde: Many thanks to Jan Harris, Marysville, Ohio for providing the images of the relevant pages from the book. Vær opmærksom på at "The Gentleman Farrier" er en anden udgivelse end Captain William Burdon: The gentleman’s pocket-farrier (1732).

 

 

chap24-4-1-37.jpg

Nr. 1: Johann Salomon Wahl (Johann Salomon du Wahl, 1689-1765 i København). Kaldt til Danmark i 1719, udnævnt hofmaler i 1730, og kunstforvalter i 1737. Maleriet ovenfor er olie på panel og kun 20 x 25 cm. Sat til salg 24. september 2012 hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner for kr. 15.000, men blev ikke solgt. Bagsiden er signeret "J. S. Wahl Fecit". Johann Salomon Wahl lavede også landskabsmalerier efter forbillede af de nederlandske malere Philips Wouwerman (Wouwermans, 1619-1668) og Johannes (Johann) Lingelbach (1622–1674). Ovennævnte maleri kaldet "Hunting party at a rest" (jagtselskabet holder pause) er sikkert et eksempel på dette.

Der er 6-7 store jagthunde af enten myndetype eller ”Blendinge” i maleriets højre side; i farverne gylden, sort og muligvis harlekin. I maleriets midte kommer en harlekin mynde-type eller ”Blendinge”-type løbende op mod resten af jagtselskabet. Maleriet trænger til at blive renset.

Nr. 2: Philips Wouwerman (Wouwermans, 1619-1668): Rest during the return from the hunt (1650'erne), olie på panel, 36 x 41 cm, forekommer at være inspirationen til ovennævnte maleri af Johann Salomon Wahl. Maleriet blev solgt på kunstauktion hos Kunsthaus Lempertz i 2012. Der er 3 store myndehunde gengivet omkring hestene, og 2 mastiff-typer i maleriets venstre side. Vi kan se der er tale om en hjorte-jagt.
Billedkilder: Bruun Rasmussen Kunstauktioner; Kunsthaus Lempertz.

 

Christian VI (regent 1730-1746) deltog ikke personligt i Parforce-jagten og efter Jægermester F. Gram’s død år 1741 nedlagdes Parforce-jagten. Alle hundene fra den kongelige hundekennel på Jægersborg Slot blev foræret bort og vi kender til hvem der fik disse:
 
 
 
  
 

Kongen af Sverige

11 kobbel (= 22 hunde)

Fredrik I.
regent 1720-1751
 
 


 

Markgreven af Culmbach
25 kobbel (=50 hunde) + 3 jagthorn

Markgraf Friedrich von Brandenburg – Bayreuth
Markgreve 1735-1763
 
 

Området omkring byen Kulmbach, Bayern. Markgreverne af Bayreuth (også kaldet Brandenburg-Kulmbach og Brandenburg-Bayreuth) herskede fra slottet Plassenburg fra 1300 tallet til 1807 hvor det tilfalder Preussen
 

Hertugen af Pløen
6 kobbel ( = 12 hunde)

Frederik Carl von Carlstein, hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Pløn, regent 1729-1761

Herskede fra Slottet Plön i Holsten. Conrad Detlev Reventlow (1704-1750) til Grevskabet Reventlow og Baroniet Brahetrolleborg samt til Stamhusene Frisen­vold og Krænkerup, giftede sig 1731 med Vilhelmine Augusta Prindsesse af Holsten-Sønderborg-Pløen.

Den Sardiniske Majestæt 4 store hunde af de danske Blendinge
 
(gives bort kort forinden nedlæggelsen i 1741)

Charles Emmanuel III, 1701-1773. Hertug af Savoy fra 1720 og Konge af Sardinien fra 1732

Herskede fra Savoy i Piedmont, det nordlige Italien og er  i samtiden hersker over hele Italien
 

Kilde: C. Weismann: Vildtets og Jagtens Historie (1931, s. 449). Tilsammen ca. 100 hunde, hvoraf 88 er gengivet ovenfor. Dvs. 1 kobbel = ca. 2 hunde.

 

Hvor hundene kommer hen er Danmarks udenrigspolitik i år 1741 e.Kr. skåret ud i pap.
 

Hvorfor kom hundene til Sverige?
 
Frederik IV, umiddelbart efter tronbestigelsen, førte 25. august år 1699 e.Kr. krig mod Sverige (Karl XII) og Gottorp, men måtte hurtigt slutte fred. År 1707-1720 deltog Danmark i Den Nordiske Krig, hvorunder Gottorp tilfaldt Danmark, og Skåneland desværre ikke kom tilbage. Christian VI sender derfor hundene til den svenske konge for at cementere freden mellem arvefjenderne for en stund.

Hvorfor kom hundene til Markgreven af Culmbach?
 
Det gjorde de fordi Christian VI. 7. august år 1721 e.Kr. var blevet gift med Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach (1700-1770), datter af markgreve Christian Heinrich af Brandenburg-Kulmbach (1661-1708). Dennes søn, og broder til Danmarks Dronning Sophie, er markgreve Georg Friedrich Karl of Brandenburg-Kulmbach (1688-1735). Dennes søn er Friedrich af Brandenburg-Bayreuth (1711, markgreve 1735-1763). Det er derfor Dronning Sophie af Danmark’s brodersøn markgreve Friedrich, der modtager hele 25 kobbel hunde og 3 valdhorn/jagthorn til slottet i Plassenburg.
 


 

 

Markgraf Friedrich von Brandenburg-Bayreuth
(1711, markgreve 1735-1763)

 

At sende 25 kobbel hunde, dvs. ca. 50 Store Hunde, til det sydlige Germanien i år 1741 e.Kr. må have været en meget besværlig og kostbar rejse. Som omstændighederne ville det, har Christian VI. dog nok løst dette problem på en ganske snild måde, og dette forklarer nok samtidigt hvorfor aftalen om alle disse hunde som gave kommer i stand.
 
Markgreve Friedrich var forlovet med Wilhelmine (senere markgrevinde/ markgräfin), ynglingssøster til Friedrich II. af Preußen/Friedrich der Große/Frederick The Great/Der Alte Fritz (1712-1786). Han bliver konge og har tronbestigelse november år 1740 i på slottet Rheinsberg i Berlin. Markgreve Friedrich drager efteråret år 1740 e.Kr. med sit følge til Schloss Rheinsberg for at deltage i kroningsceremonien. Han bliver samtidigt medlem af Frimurerlogen (Freimaurerbund) og drager hjem 21. januar år 1741 e.Kr.
 
Da Christian VI. uden tvivl tillige deltager i kroningsceremonien er de 25 kobbel hunde sikkert blevet overdraget til markgreve Friedrich på slottet Rheinsberg i Berlin.
 
Efter sin hjemkomst påbegynder markgreve Friedrich enorme bygningsværker i Bayreuth, inklusive et operahus (1752) til en by med kun 5.000 indbyggere og et nyt Eremitage slot (Neues Schloß). Der er formentlig fuld sammenhæng mellem anlægget af et nyt Eremitage slot i Bayreuth og anskaffelsen af 25 kobbel verdensberømte hunde fra Christian VI.
 
Hvor mon markgreve Friedrich fik ideen til at bygge et nyt Eremitage slot i senbarok-stil, færdigt ca. år 1750 e.Kr., når der allerede lå og ligger et eksisterende slot (Schloß Eremitage) opført år 1715-1718 e.Kr. med dyrehave?
 
Jo, Christian VI. havde netop opført Jagtslottet Eremitagen år 1734-36 e.Kr. i Jægersborg Dyrehave. Kongen har ganske sikkert med stolthed forklaret om sit splinternye slot, sine Frederiksborgheste og sine Store Hunde. Derfor må markgreve Friedrich naturligvis have ligeså.
 
 
 
 
 
 

 

 

Jagtslottet Eremitagen 1734-36  
Hofbygmester Lauritz de Thurah.
Slots- og Ejendomsstyrelsen

Neues Schloß Eremitage – Orangerie.
Færdigbygget 1750, Bayreuth


 
 
 

Er man i tvivl om den meget tætte forbindelse mellem den danske kongefamilie og Markgreven af Culmbach, kan man efterse G.W. Schrader: Biographisch-literarisches Lexicon der Thierärzte aller Zeiten under Länder,.... (Stuttgart, 1863, s. 133):

"Fischer, Joh. Leonh., Med. Dr., geb. den 19. Mai 1760 zu Culmbach im Bayreuth., gest. 18.. Studirte in Leipzig die Heilkunde, war daselbst (1786) ein Zeitlang Prosector, und seit 1789 nach seiner Promotion ausserordentlicher Professor. 1793 ward er als Professor der Anatomie und Chirurgie nach Kiel berufen. 1802 ward er zum K. dän. Archiater und Director des akademischen Krankenhauses ernannt. 1810 erhielt er den Titel eines Etatsraths, 1811 ward er zum Ritter von Dannebrog ernannt. Er war Mitglied vieler gelehrter Gesellschaften. Seine Inaugural-Dissertation handelte: Observationes de oestro ovino atque bovino factae. (Ueber die Schaf- und Viehbremse.) Auch hatte er 1788 einen Aufsatz über die Finnen im Schweinefleische im Deutschen gemeinnütz. Magazin geliefert."

Som vi kan se er Dr. Joh. Leonh. Fischer født i Culmbach, Bayreuth i 1760. Han udnævnes i 1802 til kongelig dansk livlæge. Fischer blev af Kong Frederik VI. gjort til Ridder af Dannebrog i 1811.
  
 
 

Den danske Hund Ridinger Daenischer 1738-55.jpg 

 

”Daenischer, und zerschiedene Budel-Hunde”
(En Dansk, og adskillige Puddelhunde)
Kobberstik, platte Nr. 18 (185 x 153 mm) af Johann Elias Ridinger (Ulm 1698 – Augsburg 1767): Entwurf(f) einiger Thiere (1738-1755). Den danske Hund ligger ned og er omringet af 3 puddelhunde. Fra Dr. L. Fitzinger's afhandling fra 1867, hvor der henvises til dette kobberstik, kan vi se at dette er den tidligste afbildning af Den danske Hund i de tyske landskaber. Da Den danske Hund først ankommer efter år 1741 e.Kr. må kobberstikket være gjort kort tid derefter. Den danske Hund forekommer mig at være en unghund.

 

 

Herrn Carl von Heppe: Aufrichtiger Lehrprinz oder Praktische Abhandlung von dem Leithund, als dem Fundament der edlen hirschgerechten Jägeren (Augsburg, Johann Jacob Lotters Erben, 1751, I. Capitel, Vom Leithund, s. 11-12):

chap24-4-1-38.jpg

”Dänische Blendlinge: Sind sehr rasche, und etwas rane Hunde, mit wolproportionirten, etwas spitzigen Köpfen, und sonsten überall wolgestaltet, haben ein scharf Gebisse, und sind sehr nüzlich im Liechten auf Sauen und Rehe, auch Füchse mit ihnen zu hetzen. Denn sie packen die Sauen gut, und fangen wol de Rehe, und Füchse, lernen auch Künste und apportiren”.

(Danske Blendinge: Er meget raske [=hurtige], og ganske hårdtarbejdende hunde, med velproportionerede, ganske aflange hoveder og fremstår generelt velbygget, har et skarpt bid, og er meget nyttige i jagten på vildsvin og hjorte, og ræve med deres stressjagning. De omringer glimrende vildsvinene, og indfanger hjorte vel, og ræve, lærer også (hunde)kunster og apportering)

Ovennævnte værk er tilstillet ”dem Durchlauchtigsten Churfürsten und Herrn, Herrn Maximilian Joseph in Ober- und Nieder Bayern…..”. Med andre ord, værket er tilstillet Maximilian III Joseph (1727-1777), den udvalgte prins til Det Hellige Romerske Rige og Hertug til Bayern fra 1745-1777. At dette er sandheden i Bayern i 1751 kan ikke drages i tvivl.

Adam Friedrich Schwappach: Handbuch der forst- und jagdgeschichte Deutschlands (1886, J. Springer, III. Buch, Vom Schluss des Mittelalters bis zum Ende des 18. jahrhunderts (1500-1790), Jagdausübing §76. ,s. 632) citerer ovennævnte kilde med følgende:

"Nr. 7 Dänische Blendlinge, welche zum Hetzen der Sauen, Rehe und Füchse benutzt wurden"

 

 

Hvorfor kom hundene til Hertugen af Pløen?
 
 
 

 

Frederik/Friedrich Carl,
Hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Pløn
Kilde: Det Kongelige Bibliotek

 

Carl Frederik Bricka forklarer i ”Dansk biografisk Lexikon” (1887-1905, s. 498-9) at Christian V., kort efter sin tronbestigelse i år 1670 e.Kr. indledte forhandlinger med Johan Adolf/Hans Adolf, senere Hertug af Pløen, om arvefølgen i Oldenborg. Disse underforhandlinger endte med at Oldenborg, mod godtgørelse til Hertugen af Pløen i form af en del af Segelberg Amt, tilfaldt Danmark og afskar fjenden på Gottorp fra andel i arven. I januar 1676 kom Johan Adolf til Pløen i dansk tjeneste som Overfeltmarskal og overtog hans afdøde broder Bernhard’s fodregiment, hvis mandskab kom fra hertugdømmerne. Endvidere udnævntes han til Gehejmeråd med sæde i Konseillet, Statskollegiet og Højesteret, og overtog Forsædet i Krigskollegiet.
 
Dynastiet i Pløen er derfor i år 1741 e.Kr. ekstrem vigtig i og for Danmark.
 

Hvorfor kommer hundene til Kongen af Sardinien?
 
Dette er lidt usikkert, men mit gæt er at dette har sin oprindelse i Frederik IV’s rejser til Italien i årene 1692 og 1709 e.Kr. Udover at denne konge var gift til højre og venstre og så lidt til, havde han flere unge kvinder under sine Italiensrejser, bl.a. grevinde Velo, Maddalena Trenta og grevinde Charlotte Helene von Schindel. Frederik IV har naturligvis boet hos Savoy familien under opholdene, og har sikkert omtalt Den Store Hund vidt og bredt. Kongen af Sardinien har derfor nok lagt billet ind på nogle hunde hvis nogle skulle blive ledige, og det ønske kan Christian VI hermed opfylde.
 
Fordi det er nævnt at Kongen af Sardinien bliver givet ”4 store Blendinge”, hvilket ikke er nævnt for de andre modtagere af hundene, må dette være en lidt anderledes gave. Da mit gæt er at forbindelsen mellem Kongen af Sardinien og det danske kongehus er til Frederik IV’s rejser dertil, og vi ser Den Store Hund umiddelbart foran Frederik IV under tronbestigelsen 25. august 1699 i Frederiksborg Slotskirke, og vi samtidigt tydeligt kan se at den viste Store Hund er ved at tabe sit myndepræg, er min vurdering at Frederik IV’s Store Hund Sultan er en ”Blending”.

 


 

Le Grand Danois – George Louis Leclerc, comte de Buffon


George Louis Leclerc, comte de Buffon (år 1707-1788) udgav i årene 1749-88 værket ”Histoire Naturelle, générale et particulière”. Det blev oversat til engelsk af bla. skotten William Smellie i ”Natural History: General and Particular”.  Værket, der består af 8 bøger, behandler i 5. bog, udgivet 1755, hunden (Le Chien avec ses variétés, The natural History of the Dog).
 
Buffon var ikke hvemsomhelst. Ella Hoch skrev i Geologisk Tidsskrift (1996, s. 1-7) at ”Buffon var det magtfulde kongerige Frankrigs store intellektuelle kapacitet”. Kong Christian VII gav i år 1777 et stykke Kongsbergsølv til Buffon som påskyndelse for hans arbejde.
 
Fordi Danmark er berømt i hele Europa for sine Frederiksborgheste, sine Parforce-jagter, sin ridekunst og sine store ”Blendinge”, må Buffon i sit naturvidenskabelige arbejde, herunder med evolutionsteori, tage stilling hvorfor der i Danmark findes en så enorm hund. Han nævner for andre hundetyper landskaberne "Allemagne" (Tyskland), men absolut intet herom i forbindelse store jagthunde. Buffon mente at det kolde danske klima (climat plus froid) havde forårsaget hunden til at blive en ”Stor Dane” eller ”Grand Danois”, og hermed opstår ordet i det franske sprog. I oversættelsen af Buffons værk til engelsk bliver Grand Danois ikke overraskende til ”Great Dane”.

Som læseren allerede har opdaget, men måske igen er værd at fremhæve, findes betegnelserne for Den danske Hund i tiden før Buffon allerede som "Danish Dog" (1589), "Daenischer, Dänifche" (1741-1757) og "Chien Danois" på fransk. Hvad Buffon gør er at han tilføjer et "Grand" (Stor, Great, Grosser) til den eksisterende betegnelse. Det gør Buffon for at understrege at der, iflg. hans videnskabelige overvejelser, er en sammenhæng mellem koldt klima og hundens størrelse. Dr. Leopold Fitzinger (1802-1884)'s doktorafhandling i 1867 gengiver alle anerkendte kilder i samtiden, og viser denne forståelse.

Buffon modtager hjælp fra bl.a. Greve Otto Mandrup Rantzau (1719-1768), der tilsender ham en tegning af den islandske hund. Grev Rantzau var Kammerherre, Gehejmeraad, Højesteretsassessor, Stiftamtmand over Island (fra 1746) og Færøerne. Grev Rantzau forblev boende i København, og var et meget aktivt medlem af Videnskabernes Selskab. Som søn af Grev Christian Rantzau (1684-1771) var hans farfader Otto Rantzau (1632-1719), der ophøjes i den danske Grevestand marts 1671. Grev Otto Rantzau var ambassadør (Envoyé extraordinaire) i Frankrig frem til år 1674 e.Kr. Tilknytningen til Frankrig er derfor stærk, og der er meget få ting Buffon ikke har kunnet modtage oplysninger om fra Danmark fra den meget videnskabeligt interesserede Grev Rantzau 1.

1 se George Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788): Histoire Naturelle, générale et particulière, Avec la description du cabinet du roi. Tome Cinquième. (1755), Description du Chien et de ses variétés, Chiens d’Islande (s. 242-243): ”Celui qui est représenté, pl. XXXI, a été envoyé d’Islande par M. le Comte de Rantzau, vice-roi de ce royaume…”. Se også Chr. Molbech: Videnskabernes Selskabs Historie (1843, s. 34).

 

 chap24-4-39
 chap24-4-40.gif

 Planche XXV: "Le mâtin” (Mastiff, Slagterhund)

Ordet oversættes af Hans von Aphelen i 1768 til "Bondehunden".

Planche XXVI: "Le Grand Danois"

 Planche XXVII: Le Levrier (Mynde)

"Grands Danois.

Les chiens de cette race (pl. XXVI), ont toutes les parties du corps plus grosses que les mâtins (pl. XXV), et semblent n’en différer que par ce caractère : leur poil est court, la couleur varie dans les différens individus ; la pluspart sont de couleur fauve ; il y en a de gris, de noirs, et d’autres qui ont du blanc, du gris, du noir, du fauve, etc. On donne à ces chiens le nom de danois de carrosse, parce qu’ils accompagnent les équipages ; et on les appelle grands danois, pour distinguer les chiens de cette race de ceux d’une autre race qui sont beaucoup plus petits, et que l’on connoît sous le nom de petits danois. On croit communément que les grands et les petits danois sont de la même race, parce que l’on suppose qu’il n’y a de différence entre les uns et les autres que celle de la taille ; mais on verra dans la description des petits danois, qu’ils en diffèrent par plusieurs autres caractères". (Races Principales, s. 240)

"Le grand danois, le mâtin et le levrier, quoique différens au premier coup d’œil, ne font cependant que le même chien : le grand danois n’est qu’un mâtin plus fourni, plus étoffé ; le levrier un mâtin plus délié, plus effilé, et tous deux plus soignés ; et il n’y a pas plus de différence entre un chien grand danois, un mâtin et un levrier, qu’entre un Hollandois, un François et un Italien. En supposant donc le mâtin originaire ou plustôt naturel de France, il aura produit le grand danois dans un climat plus froid, et le levrier dans un climat plus chaud : et c’est ce qui se trouve aussi vérifié par le fait, car les grands danois nous viennent du nord, et les levriers nous viennent de Constantinople et du Levant" (s. 205).

Kilde: George Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788): Histoire Naturelle, générale et particulière, Avec la description du cabinet du roi. Tome Cinquième. (1755), Le Chien avec ses variétés (s. 185-311).

 

Vi bemærker at Den danske Hund år 1755 e.Kr. hos Buffon stadig har myndepræg og er en ”Mjóhundr”. Den hund Buffon afbilder er den store ”Blending”, hvorfor han navngiver den "Le Grand Danois". Den oprindelige Danske Hund med et endnu stærkere myndepræg findes stadig. Denne hund navngiver Buffon "le Petit Danois" (mere herom senere).

Med oplysninger fra Buffon's værk udgiver Jacques Christophe Valmont de Bomare (1731-1807): Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle (Paris, 15 bind, 1761). Han blev i 1750 modtaget i Paris af bl.a. Buffon, rejste senere til Lapland og Island, og udnævntes 1793 til professor i naturhistorie på L'École centrale, Paris. Som man kan se beskrives her "petit Danois", "grand Danois" og "chien Danois" (de tre sider gengivet nedenfor er fra 2. udgave 1775, der forefindes i John Adams Library, der varetages af Boston Public Library).

 

 

 chap24-4-37.jpg

 

 

 chap24-4-35.jpg

"Les chiens de Tartarie, d'Albanie, du nord de la Grece, du Danemarck, de l'Irlande, font les plus grands, les plus forts & le plus puiffans de tous les chiens;..."

"...au chien que nous appellons grand Danois;..."

 

"Le dogue tranfporté d'Angleterre en Danemarck eft devenu petit Danois;... 

 

 

Henvisningen til landskabet ”Tartarie” (i latinske kilder ”Tataria, Tataria Magna”) betegner landskaberne fra Det Kaspiske Hav mod øst, dvs. Sibirien osv. Henvisningen til Albanien (i Asien), det nordlige Grækenland, og at der her findes store hunde, er hentet ordret fra Buffon. Han igen citerer oldtidens kilder, dvs. ikke sin egen samtid. Alle oldtidens kilder er gennemgået i afsnittet "Hunden i arilds tid".

 

 

chap24-4-36.jpg 

 "Le grand Danois, efpece de chien très-belle & très-recherchée; qui fe plaît à fuivre ou précéder les chevaux & les équipages. On leur coupe les oreilles, ainfi qu'aux Danois de la petite efpece, pour leur rendre la tête plus belle. En général on ôte les oreilles à tous le chiens à poils ras, excepté les chien de chaffe. L'arlequin, le roquet, l'artois font des variétés du chien Danois..." 

 

 

chien de chaffe = jagthunde
L'arlequin = Harlekin
le roquet = racke (rakke), dvs. en 5-6 måneders hundehvalp af Den danske Hund. Denne "type" er skarpt defineret helt fra Skånske Lov år 1200-28 e.Kr. (se afsnittet "Hunden i arilds tid", underafsnit "Skånske lov og andre landskabslove"). På nufransk oversættes samme ord til "lille køter", men dette er ikke ordets oprindelige betydning.
l'artois = dogge. Ordet "artois" er fra oldfransk "arteis", der har flere betydninger. Herfra udvikles det nufranske "artisan" (håndværker), og det er formentlig hvorledes doggens daglige brug skal opfattes.

 

 

Jacob Nicolay Wilse (år 1735 - 1801), cadidato S.S.Ministerii, opholdt sig år 1764-65 i Fredericia, hvor han var huslærer hos rådmand Richter. Samtidigt skrev han et værk kaldet ”Fuldstændig beskrivelse af stapelstaden Fridericia – efter pålidelige underretninger og egne undersøgninger.” Bogen udkom i år 1767 e.Kr. På side 176 skriver han:

”Af Egnens tamme Dyr erindres her fornemlig om den ægte danske Hund af den store Slags, som Bønderne holde her omkring.
De have sort Haar og stærke Lemmer. Det er den samme Race, som den tyske Forfatter Haller beskriver i sin
”Naturgeschichte der vierfüßigen Thiere."

Georg Christian Grund og Adam Heinrich Holle's udgivelse ”Naturgeschichte der vierfüßigen Thiere” (Hamburg & Leipzig, 1750), med forord af schweizeren Doctor Albrecht von Haller (1708-1777), er en ordret oversættelse af Buffons første bind (”Vermehrte Übersetzung aus dem Französischen George Louis LeClerc de Buffon”). Haller er ved udgivelsen af den tyske udgave Buffon’s sidestykke i den tysktalende del af verden, herunder ophøjet til adelstanden (1749) og udnævnt som livlæge i England.

Den tyske udgave, der samtidens referenceværk i Danmark fra 1750 fremefter, oversætter ”Le Grand Danois” til ”Der grosze Dänische” (se bind 1 & 2, der omhandler husdyr eller ”haustiere”). Derfor kan vi med sikkerhed sige at Buffon ikke fortalte usandt da han beskriver Den Store Hund som Grand Danois.

Jeg har en snu mistanke om at den "Haller" Jacob Wilse her henviser til faktisk kunne være Johann Samuel [Haller] Halle : Die Naturgeschichte der Thiere in sistematischer Ordnung. Die vierfüssigen Thiere, welche lebendige Jungen zur Welt bringen; nebst der Geschichte der Menschen. Mit Kupfern. (1757) / Die Vögelgeschichte mit Kupfern. Zweeter Band. (1760) (Berlin 1757-1760). Han kalder i sit værk Den danske Hund for "Großer Dänischer Hund" (S. 482. Nr. 3). Se Dr. L. Fitzinger's kildeangivelser i sin afhandling fra 1867 om beskrivelsen af ”9. Der grosse dänische Hund (Canis leporarius, danicus)" (s. 479-480).

 

Udgivelsen af Jacques Christophe Valmont de Bomare (1731-1807): Dictionnaire raisonné universel d'histoire naturelle (Paris, 15 bind, 1761) udløser en oversættelse af dette værk til dansk af nordmanden Hans von Aphelen (1719-1779): Valmont de Bomare: Den almindelige Natur-Historie, i Form af et Dictionnaire. Oversat, forøget og forbedret af H. von Aphelen (København. 1767–70, 8 bind; Tredie Tome, 1768, s. 553-579). Fordi Valmont de Bomare's værk bygger på Buffon's mesterværk, gør den danske oversættelse naturligvis det samme. Hvad gør Hans von Aphelen's udgivelse særligt spændende er at det ikke en en ordret oversættelse, men en "Oversat, forøget og forbedret" udgave af Valmont de Bomare's værk. Hermed har vi muligheden for at få indsigt i samtidens Danmark og Norge, og derfor det grundlag på hvilket Buffon's hovedværk bygger når han omtaler "Le Grand Danois".

 chap24-4-1-33.jpg

Køteren, (le chien du berger) er Stamfaderen. Naar denne Hund er bleven forfløttet til de strænge Luft-Egne i Norden, er den bleven hæslig og mindre hos Laplænderne. I Island, Rusland, Siberien, hvor Klima er mindre stræng, synes den at have holdt sig ved lige, ja er end bleven bedre. Hundene i Tartariet, Albanien, i den nordre Deel af Grækenland, i Dannemark og Irland ere de største, stærkeste og mægtigste af alle: paa endeel Steder bruges de at kiøre med. Efterdi disse Hunde ere meget rare i Frankerig, har jeg aldrig, siger Buffon, seet uden een, som syntes mig at være fem Fod høy naar han sad og at ligne i Skikkelse den Hund, som vi kalde grand Danois, stor Dansk Hund; men den var ham meget uliig i Henseende til sin meget store Talje eller Legemis Statur; Farven var gandske hviid, hans Naturel mildt og stille. Disse Forandringer ere komne af Luft-Egnenes Indflydelser allene, som ikke har giort nogen stor Ændring i Skikkelsen; thi haaret paa alle disse hunde er tykt og langt, deres Udseende er vildt, de gøe ikke ofte; endskiønt der under ret og samme Klima kan tildrage sig besynderlige Forskielligheder udi Lemmebygningen (l'organisation). Leibnitz seer at have seet en Hund, som opsagde ved Echo eller Gienlyd adskillige Ord, som hans Herre udtalte.

Naar denne samme Køter er bleven henbragt til midvarme Luft-Egne og til ganske polerede Folk, saasom Engeland, Frankerig, Tydskland etc. skal den have tabt sit vilde Udseende, sine ligestaaende Øren, sit stive, tykke og lange Haar, og skal være bleven Dogge, Støver, Buehund, Huushund etc.

 chap24-4-1-34.jpg

De bekiendte Hunde-Arter.

Vi kiende, siger Buffon, tredive Slags Hunde; men vi kiende dem vist nok ikke alle. ...

Ligesom man finder i de meget kolde Lande, saasom i Lapland, Grønland etc. smaa og ikke velskabte, men hæslige Folk, derimod i de næstliggende Lande, saasom i Norge, Dannemark etc. store og velskabte, der formedelst deres Skikkelse, Farve og lange Liv eller Talje, er maaskee, siger Buffon, de smukkeste blandt alle Mennisker, ligeledes besinder man at det forholder sig med Hundene. De Laplandske Hunde ere meget hæslige, meget smaa, og ikke over een Fod høye; og endskiønt de Siberiske ikke ere saa hæslige, havde de dog stive Øren, da derimod i de næstliggende Lande, hvor de smukke Mennisker findes, hvorom vi nyligen have talt, findes og de smukkeste og største Hunde.

Uagtet den store Forskiel man ved første Øyekast merker imellem den store Danske Hund, Bondehunden og Windhunden eller Mynden, ere de dog kun et og samme Slags Hunde. Den store Danske Hund er ikke andet end en stor og mandig Bondehund: ved Røgt ere de begge blevne forbedrede, og man finder ikke større Forskiel imellem en stor Dansk Hund, en Bondehund, og en Mynde, end man finder imellem en Hollænder, Fransøs og Italiæner. Naar man da sætter forud at Bondehunden er den oprindelige, eller rettere, den indenlandske Hund i Frankerig: saa skal den under en koldere Luft-Egn have avlet den store Danske Hund, og under et varmere Klima, en Mynde eller Windhund; det befindes og virkelig saaledes; thi vi, siger Buffon fremdeles, saae de store Danske Hunde fra Norden, og Mynderne fra Levanten og Constantinopel. Køteren, den egentlige Ulvehund, og et andet Slags Ulvehunde, som vi kalde de Siberiske, ere alle tre kun eet Slags Hunde. ...

 chap 24-4-1-35.jpg

Nærmere Beskrivelse over visse bekiendte Hunde.

Den store Danske Hund, (le grand Danois) er et meget smukt Slags Hund og bliver meget søgt, den vil gierne følge efter eller og løbe for ved Hestene og Vognene naar man rider og kiører. Man skiær Ørene af disse Hunde, saavelsom og af de smaa Danske Hunde, for at giøre deres Hoved smukkere. Naar man undtager Jagthundene, skiær man i Almindelighed Ørene af alle korthaarede Hunde. Harlekinden, (l'Arlequin) Roverten eller Skiødehunden, (le roquet) saa og den Artoiske Hund, (l'Artois) ere Varieteter eller Forandringer af den Danske Hund (a).

[nedenfor er tilføjet fodnoten: (a) Dermed meenes uden Tvivl af de smaa Danske Hunde.]

Tusinde tak til Birte Scheel, Det Kgl. Bibliotek for at finde bogen frem.

 

Naturhistorikeren og zoologen Baron Georges Cuvier (år 1769-1832) udgav i år 1805 ”Leçons d'Anatomie Comparée”.  Cuvier var en anden sværvægter i disse tidlige dage om evolutionsteori før Charles Darwins endelige bevisførelse i år 1859 efter rejsen rejsen til Galapagosøerne år 1831-36. Cuvier var ikke enig i Buffons observationer inden for mange områder, og med hensyn til Den danske Hund mente han at den havde mere tilfælles med den gamle engelske Mastiff hund.
 
Her er det utroligt vigtigt at vi allerede ved hvad der sker i samtiden. Vi ved at der i Danmark, medens Buffon forbereder sit værk, findes ”Englandshunde” (den engelske Mastiff), den oprindelige Danske Hund med myndepræg, samt disse to hunde blandet op og kaldt ”Blendinge”.
 
Det er dette intellektuelle slagsmål der her udfolder sig mellem Buffon og Cuvier.
 
Hos såvel Buffon og Cuvier skal vi hele tiden holde os for øje at de herrer med deres værker var i gang med at vende op og ned på den gængse verdensforståelse med deres teorier om evolution og at dyr kunne uddø og undergå forandring. Dette blev anset for kætteri da Gud jo, iflg. skabelsesmyten i Det Gamle Testamente, havde skabt alle dyr og mennesker perfekt. Alt var derfor statisk og hverken evolution eller at uddø kunne derfor finde sted. Deres teorier var helt nye, og derfor uafprøvede. Nogen viste sig korrekte, medens andre ikke gjorde det.

Buffon og Cuvier begik efter min mening en helt grundlæggende fejl i deres forsøg på at beskrive evolution, en fejl hovedparten af hundeklubber verden over stadig begår. Forudsætningen for at kunne beskrive evolution er at mennesket ikke har grebet ind i form af opdræt og avl. Det var netop dette der gjorde Charles Darwins endelige bevisførelse i år 1859 umulig af modbevise fordi han som bevisførelse benyttede dyrearter på  Galapagosøerne, der med sikkerhed kunne siges ikke at have været under anden indflydelse end naturen selv.
 
Hvad Buffon og Cuvier ikke tager højde for i deres forskning, og det er mangel på historieforståelse der er hovedårsagen til dette, er at hundeopdræt og avl, indenlands og på verdensplan, altid har været fuldt forstået, udviklet og benyttet. Platon (år 427-347 f.Kr.): Staten ("Politeia", Bog V: 459a-b) giver os en beskrivelse af hundeavl i samtidens græske og spartanske bystater. Skånske Lov (fra 1200/1250) viser i brugen af ordet ”rache”, der her alene har betydningen ”type”, at avl og opdræt af hunde i samtiden er fuldt udviklet og altid har fundet sted. Alt hvad der sker i slutningen af 1800 tallet er at organiseringen af hundeopdræt og avl overgår fra monarker, via adel, til almuen (det krævede dog stadig en del kapital at have hundeopdræt, som alle hundeopdrættere vil vide).

I afsnittet "Hunden i arilds tid" viser jeg at vi fra Jæger-paletten, der siges at komme fra Tell el-Amarna, Egypten, og er dateret til ca. år 3.100 f.Kr., kan se to forskellige hundetyper brugt i jagt; en mynde og en mastiff. Allerede på dette tidspunkt er tamhunden derfor aktivt avlet. 

Begge forskere har derfor formentlig ret. Den Store Hund ”Le Grand Danois”, som ”Mjóhundr” eller ”Blending”, er i 1755 ganske sikkert blandet op med ”Den Engelske Hund/Englandshundene/Engelske Mastiff”. Alle disse hunde nedstammer fra de samme store hunde som vi medbragte under folkevandringen. Det ville utvivlsomt end ikke være muligt at opstille en evolutionsteori baseret på de store hunde hos Assyrerne. Da hundene hos Assyrerne år 700 f.Kr. allerede er opdelt i 4 kategorier kan dette kun betyde at de er aktivt avlet og opdrættet af mennesket til et bestemt formål, og derfor ikke er et afkom af evolution. Dette er også sandt for hundene omtalt af Homer før år 1184 f.Kr.
 
Fra Peder Laales Danske Ordsprog (nedskrevet i 1300 tallet): 

Nr. 13 Twaa hwndh oc kæm hwnd thaa ær hwndh som førre wor.
(Vasket hund og kæm(met) hund, dog er hund som den var før)

 

Christian VI dør 6. august år 1746 e.Kr. og allerede 1. oktober år 1746 e.Kr. genopretter Frederik V (regent 1746-1766) Parforce-jagten med et årligt budget på 10.000 Rigsdaler.
 
1. november 1746 e.Kr. var der på det kongelige hundekennel på Jægersborg Slot 4 Leithunde (købt i Tyskland) og 82 brogede hunde1 til Parforce-jagten, 26 Schweisshunde, 2 Skydehunde og 2 Hønsehunde, i alt 116.
 
Som tidligere blev hvalpene udsat til opfødning og fra år 1755 e.Kr. blev også Schweisshundehvalpene udsat til befolkningen. Parforce-jagten blev igen nedlagt ved Kongelig Resolution 14. april 1760. En del af Meuten2 (50 hunde) blev igen sendt til udlandet og fra de resterende hunde oprettedes en Schweiss-jagt3 på 10 kobbel hunde. Tidligere skulle Parforcejagthundene være brogede og Schweisshundene sorte. Ved Kongelig resolution 24 marts 1764 nedsattes hundenes antal til 3 kobbel og bestemte at hundenes farve kunne være ligegyldig blot de var gode.
 
1 ”Brogede hunde” må her være lig Den Store Hund. C. Weismann: Vildtets og Jagtens Historie (1931, s. 446) mener at dette er ”Blendinge”.
2 En ”Meute” (fra normannerfransk ”emeuté” og latin ”movere” eller ”bevæge”, jvf ”move” på nuengelsk) betegnede ”løbende hunde” og synes at være et stort antal hunde, 50-60, alle omhyggeligt trænet til at følge jægeren, der altid var til hest, på en bestemt måde og som kunne kaldes af ifald de kom på sporet af et dyr der ikke skulle jages. Vi ved fra Johan Täntzer’s værk ”Der Dianen Hohe und Niedere Jagdgeheimnüsz (1682-89 i 3 bind) at der i en ”Meute” bl.a. var de store hunde. John Cummins forklarer i ”The Hound and the Hawk” (1988) at der var forskellige hundetyper. Kong Knud/Canute I. den Store (regent England 1016, regent Danmark 1018-1035) udsteder ca. år 1031. e.Kr. en ny Skovlov gældende for landskaberne i ”Angliae” (England). I kap. 11 omtales jagtformen ”Muchehunt” (Mange/Megen jagt), formentlig underforstået ”jagt med brug af mange hunde”. Kan dette være vort oprindelige ord for denne jagtform?
3 En Schweiss-jagt blev afholdt én gang om ugen fra 1. maj til Kongen drog til staden. En Schweissjagt er egentlig ikke en "jagt", men en snarere en eftersøgning, hvor man ved hjælp af særligt trænede hunde følger et anskudt stykke vildt. Schweiss-hunde bruges i dag meget til opsporing af påkørt vildt.
Ordet "Schweiss" er tysk og betegner "klovvildtets blod".
Kilde: Museumsdirektør Jette Baagøe, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, Hørsholm, samt Danmarks Jægerforbund.

 

 

 chap24-4-1-28.jpg

Øverst: Maleri i gouache-teknik af Johan Jacob Bruun (1715-89) fra 1746. 7 Danske Hunde i harlekin jagter to hjorte. Førerhunden er ved at gribe fat i ørerne og nakken på kronhjorten, med yderligere fem Danske Hunde halsende efter.  I maleriets højre side jager en enkelt Dansk Hund en hind. I maleriets venstre side ses flere Danske Hunde, der ikke deltager i jagten, men holdes i reserve. Maleriet tilhører kongefamilien og hænger på Eremitageslottet, der stadig er kongefamiliens private jagtslot.

Nederst: "Prospect af Iagt-Eremitagen i Dyrehaugen i Sædland, at see fra Hoved indgangen Ao. 1756”. Kobberstik af Johan Jacob Bruun (1715-89) fra 1760, 17,2 x 24,3 cm. Kobberstikket må være tegnet efter ovennævnte maleri og har samme gengivelse af Parforcejagten.

Billedkilde: Billedet af maleriet taget af Kirsten Jein. Tak til Carsten Birk for henvisning til maleriet.

 

 

chap24-4-1-39.jpg 

Akvarel af Johan Jacob Bruun (1715-89) fra midten af 1700 tallet gengivende afslutningen af en Parforce-jagt. Kronhjorten er omkredset af 4 Danske Hunde i harlekin. Førerhunden er i færd med at nedlægge vildtet ved at gribe fat i ørerne og nakken. Vildtet holdes i live til jægerne ankommer og giver dyret det afsluttende Coup-de-Grâce (dødsstød). Vi ser at jægerne har trukket deres "hirshfænger, hirschfänger, Saufänger" (hjortefanger, vildsvinefanger) til affangningen. Den hvide Frederiksborg hingst med afkortede halehår er kongens hest. Er dateringen af maleriet korrekt, gengiver maleriet Kong Frederik V. (regent 1746-1766) iført grøn jagtbeklædning.
Kilde: Kulturstyrelsen: Kongens jagtmarker og kristen idealby bejler til verdensarv (27.01.14). Fotografiet taget af Anders Hoby.

 

 

Johann Samuel Haller [Halle]: Die Naturgeschichte der Thiere in sistematischer Ordnung: Mit Kupfern. Die Vierfüssigen Thiere, welche lebendige Jungen zur Welt bringen, nebst der Geschichte der Menschen. Mit Kupfern (1757, Zweite Hauptabtheilung, Klasse 2., s. 482):

chap24-4-1-32.gif 

 3. Der grosse Dänifche.

Er ift in allen Theilen ein fehr ftark begliederter Bauerhund mit kurzerem Haar. Die meiften find falbe, fonften grau, fchwarz, und geflekt. man nennt fie die Dänifchen Kutfchenhunde, weil fie gern hinter dem Wagen herlaufen.

Johann Samuel Haller [Halle]: Die Naturgeschichte der Thiere in sistematischer Ordnung: Mit Kupfern. Die Vierfüssigen Thiere, welche lebendige Jungen zur Welt bringen, nebst der Geschichte der Menschen. Mit Kupfern (1757, Zweite Hauptabtheilung, Klasse 5., s. 485-489) har en opdeling af hundetyper kaldet ”Blendlinge”. Johann Christoph Adelung: Neues grammatisch-kritisches Worterbuch der Englischen Sprache für die Deutschen; vornehmlich aus dem größern englischen Werke des Hrn. Samuel Johnson (1783, Erster Band, s. 1310) viser os at i 1783 anses "der große dänische Hund" (Den store Danske Hund) som den samme som "den dänische Blendling" (Den danske Blending). Hos Haller [Halle] i 1757 finder vi i gruppen "Blendlinge" kun ”Die Englische Dogge”, som gøres identisk til en Bullenbeisser, opblandet med ”ein hochbeiniger Danischer”. Jeg har argumenteret for at Johann Elias Ridinger's kobberstik "Daenischer, und zerschiedene Budel-Hunde" må være gjort kort tid efter år 1741 e.Kr., hvor Den danske Hund første gang eksporteres til Germanien. Fra Haller's værk fra 1757 ser det ud til at Den danske Hund's ankomst til Germanien måske rettere skal dateres til efter 1757, men før 1767 (året hvor Johann Ridinger dør).

 

“In 1762, in a work dealing with Canine Madness, amongst the other dogs cited is a crop-eared Danish Dog of large size…”1.

1 Edward C. Ash: Practical Dog Book (1931, s.44).

 

Christian VII (regent 1766-1769/1784) genoprettede august 1767 Parforce-jagten i langt mindre målestok med et årligt budget på 3080 Rigsdaler. Denne skrabede udgave virkede ikke og budgettet øgedes i år 1770 e.Kr. til 9300 Rigsdaler (sikkert Struense’s ide). De unge hunde blev som tidligere opfødt hos Nordsjællands beboere og betalingen var nu 3 Favn brænde for hver hund, væsentligt højere end tidligere og nok en funktion af den høje pris på mælk under kvægsygen der hærgede.

 

 chap24-4-1-41.jpg

Johannes Henrik Desmercieres 's våbenskjold. I Elefantordenens statutter fra 1693 er det fastsat, at en ridder af denne orden skal indlevere en tegning af sit våben til opmaling på et skjold, som ophænges i Ridderkapellet og til indmaling i ordenens våbenbog. Billedet ovenfor viser den indmalede tegning i våbenbogen:

Dominus Johannes Henricus Desmercieres Dominus Hæree in Wartberg, Rathmansdorf et Quarmbeck etc. Regis Dania Norvegiæ etc. Conferentiarum Confiliarius intimus nec non Regia ? Commissarius cooptatus in Ordinem in Arce Regia Christiansborg die 23 Aprilis 1768. Mortius 1778 ?,

Johannes Henrik (Jean Henri) Desmercieres (1687-1778) var en dansk-fransk finansmand og godsejer med sæde i Wartberg, Rathmansdorf ved Elben, og Quarmbeck (Quarnbek), Slesvig-Holsten. Udnævnes til ridder af Elefantordenen 23. april 1768.

Det er samme Danske Hund vi ser hos Richard Blome (1635-1705): The Gentleman’s Recreation (1686), Wolf De Blome (1651-1735), ridder 1695, og Otto de Blome (1684-1738), ridder af Elefantordenen i 1731.

Kilde: Elefantordenens Våbenbog (tome I, 1660-1780, våbenskjold nr. 170-9 i Frederik V.’s regeringstid), http://kongehuset.dk/vaabenboeger


Parforce-jagten blev for sidste gang nedlagt ved Kongelig Resolution 20. oktober 1777 uden tvivl fordi det allerede år 1769 e.Kr. kunne konstateres at Christian VII var åbenlyst sindssyg og led af ungdomssløvsind/skizofreni (og måske fordi Struense havde indflydelse på det øgede budget i år 1770 e.Kr. da derfor, som næsten alle hans love, blev ophævet efter hans henrettelse 28. april år 1772 e.Kr).1
 
1 C. Weismann: Vildtets og Jagtens Historie (1931, s. 451-454).

 

 

chap24-4-1-39.jpg 

Kong Christian VII på parforcejagt.

Vægmaleri fra den røde gård, Strandgade 26, på Christianshavn (matr.nr. 45, Christianshavns Kvarter, 1401 København K), bygget af Sigvert Grubbe (1566-1636) i 1626 (sammen med nr. 28). Gysbert Behagen (1725-1783) fik i 1764 privilegium på at drive et sukkerraffinaderi fra sin gård, Behagens Gård, på adressen Strandgade 26. Han blev i 1769 direktør i Det Kongelige Octroyerede Danske Asiatiske Kompagni, grundlagt 1730 med 40 års monopol på al handel øst for Kap Det Gode Håb (Sydafrika). Selskabet blev likvideret i 1845. Han blev udnævnt etatsråd i 1776 og ophævet i adelstanden i 1782.

Christian VII (regent 1766-1769/1784) genoprettede parforcejagten i august 1767, og denne blev for sidste gang nedlagt ved Kongelig Resolution 20. oktober 1777.

Kong Christian VII ses på den hvide Frederiksborg hingst med afkortede halehår, iført rød jagtbeklædning. Johann Friedrich Struensee (1737-1772) ses ridende på kongens venstre side på en brun hest. Struensee er iført blå jagtbeklædning og har venstre hånd løftet, udpegende retningen for kongen; en kenning for at Struensee på dette tidspunkt er kongens nærmeste rådgiver. Bagved, mellem de to mænd!, følger Dronning Caroline Mathilde iført grøn klædedragt. Dronningen deltager åbenlyst i jagten på lige fod med mændene. 4 Danske Hunde af ”blending”-typen i Harlekin forfølger krondyr (hjort og hind). 

Da Struensee blev arresteret 17. januar 1772, og først udnævnt til gehejmekabinetsminister 14. juli 1771, må vægmaleriet være gjort Efteråret 1771. 

Vægmaleriet er formentlig begået i forbindelse med ombygningen af de to oprindelige gavlhuse der stod på Strandgade 26. Disse blev opkøbt 1759 og 1768, hvorefter ombygningen påbegyndtes. Den nuværende bygningsfacade indeholder et kartoucheskjold med bogstavet B (Behagen), samt årstallet 1769, der må være færdiggørelsen af ombygningens ydre.

Hvilken herregård ser vi i baggrunden?

Bo Kierkegaard, chefkonservator har restaureret vægmaleriet og vurderer at vægmaleriets motiv er sammensat, og at den bagved viste herregård i to stokværk ikke repræsenterer et eksisterende sted.

Hendrik Krock (1671-1738) var hofmaler, tilsyneladende fra ca. 1701 frem til sin død. Udover væg- og loftsmalerierne på Abraham Lehn (1643-1709)’s Gård, Strandgade 6, København, der blev opført i 1703, udførte han også loftsmaleriet i riddersalen på herregården Selsø i tidsrummet 1730-32.

Hvis, som jeg mener, vægmaleriet fra Behagens Gård, Strandgade 26, kan dateres til Efteråret 1771, må der være en rimelig sandsynlighed for at maleren har hentet inspiration fra Hendrik Krock og hans virke. Herved kan vi knytte herregården Selsø til vægmaleriet på Strandgade 26, som så korrekt er et sammensat billede, men bl.a. med en gengivelse af en faktisk herregård – Selsø Slot.

Det meste af hovedbygningens murværk er fra 1500-tallet. Der blev foretaget ændringer i årene 1728-34 af Christian Ludvig Scheel von Plessen. Han fjernede al renæssanceudsmykning samt tårnene, og indførte den nuværende simple barok hovedbygning med røde munkesten og et enkelt tag i røde tegl. Den eneste forskel på vægmaleriets hovedbygning og den nuværende hovedbygning er gavlen over hovedindgangen; en minimal forskel.

Vandet foran herregården på vægmaleriet kunne derfor være Selsø sø. 
Billedkilde: Jacob Lee Ørnstrand tog billedet 26. februar 2015. Tusinde tak. Også tak til Birte Skov, Kulturstyrelsen der formidlede kontakten til Strandgade 26. Ligeledes tak til Bo Kierkegaard, chefkonservator, der restaurerede vægmaleriet.


 

 

chap24-4-1-40.jpg 

Væg- og loftsmalerier på Abraham Lehn (1643-1709)’s Gård, Strandgade 6, København.

Gården på Christianshavn (matr.nr. 55a, Christianshavns Kvarter, 1401 København K) blev opført i 1703, hvorfor væg- og loftsmalerierne på denne gård er tidligere end vægmaleriet på Behagens Gård, Strandgade 26, der kan dateres til Efteråret 1771.

Hendrik Krock (1671-1738) var hofmaler, tilsyneladende fra ca. 1701 frem til sin død, dvs. for Kong Frederik IV (regent 1699-1730) og Kong Christian VI (regent 1730-1746). Udover væg- og loftsmalerierne på Abraham Lehn (1643-1709)’s Gård, Strandgade 6, København, udførte han også loftsmaleriet i riddersalen på herregården Selsø i tidsrummet 1730-32.

Bo Kierkegaard, chefkonservator har forklaret mig at flere af maleriernes elementer går igen på henholdsvis Strandgade 6 og 26, hvorfor sidstnævnte er under inspiration af førstnævnte. Loftsmaleriet på Strandgade 6 er et klassisk ”Diana på jagt” motiv.

Vægmalerierne er fredede, og befinder sig alle i ét rum med vinduer ud mod Strandgade, hvor også loftsmaleriet er gengivet. Huset blev oprindeligt opført som et barokhus med kælder og to etager. Da Abraham Lehn var vinhandler er rummet i stueetagen opført for at lave tilknytningen mellem jagtbyttet og vinen.  Malerierne er af ganske ringe kvalitet, og viser ingen dybere forståelse for hverken jagten, hundene eller malerkunsten. Scenerne er sat i en række sydeuropæiske landskaber, formentligt vinenes hjemland(e).

På loftsmaleriet er vildsvinet omringet af 6 store jagthunde, der formentlig skal gengive Danske Hunde, men ser ud til at være malet uden at maleren nogensinde har set hundene.

Billedkilde: Taget under et besøg hos Dansk Forfatterforening i juni 2015. Tusinde tak til Nena Wiinstedt for behjælpeligheden.

 

 

Christian VII (regent 1766-1769/1784) havde en Dansk Hund kaldet ”Gourmand”.

I ”Bilag U-0: Oprindelige hundebud, hundegårde & jagthunde 1710-36” gengiver jeg De Kongelige Jagtprotokoller på Meutegaarden ved Jægersborg og alle navnene på Danske Hunde opdrættet dér i perioden 1710-36. Jeg argumenterer for at vi fra hundenavnene kan se at der blev ført to hovedlinjer i hundeavlen; en dansk linie med Den danske Hund i den oprindelige myndetype, og en engelsk linie med den fra England importerede Englandshund (Broholmeren). Disse blev krydset til den nye "Blending", nudagens Danske Hund. Jeg har også forklaret at Parforce-jagten blev nedlagt år 1741 e.Kr., og at alle hundene blev foræret bort.

Ordet ”Gourmand” er mellemfransk ”gourmant” fra 1400 tallet e.Kr. Først år 1758 e.Kr. skrives ordet på nuengelsk som ”gourmand” og får betydningen ”en der er glad for god mad, grovæder” – en glimrende kenning for Den danske Hund. Vi kan derfor være rimeligt sikre på, at Christian VII har fundet navnet spændende fordi det i hans samtid er helt nyt. Med dette engelske navn kan vi samtidigt se at Den danske Hund må være en efterkommer af hundene fra Jægersborg. Ydermere kan vi sige at hunden er enten fra den engelske linie eller en Blending.

”Efteraaret 1766 fik Professor N. H. Jardin Ordre til at indrette det Theater over Christiansborgs søndre Stald, som henligger øde den Dag i Dag. …. Paa højre Side, henne ved det rosenrøde Fortæppe, lignede Kongens Loge en hængende Blomsterkurv; den smykkedes af Silkegardiner med indvævede Frugter og Blomster, og to Palmetræer rakte deres forgyldte Blade op mod Randen, som var dækket af et Fløjelstæppe, hvis mørke Farve blev brudt af ægte Guldfrynser. Inde i Logen mod Væggenes blaa Silketapet stod en højrød Stol, der var større end de øvrige; over dens Ryg havde Billedhuggeren G. F. Stanley slynget gyldne Grene. Der sad Herrens Salvede, „Nordens Uundværligste" [Christian VII], og ledte efter de seks moralske Blinde, der var usaarlige og fuldkomne Mennesker i hans mystiske Fantasi, som han kaldte „comme ça", og som han troede at finde blandt Skuespillere eller Sangere. Ved Siden havde han ofte sin store Hund „Gourmand", der lyttede til Komedien og saa paa Balletterne med saadan en Andagt, at Folk var bristefærdige af Latter 1. 2

1 Aage Friis: Tilskueren (1900, Breve fra Louise Gramm til Fru Løvenskjold, s. 790).
2 Robert Neiiendam: Kong Christian den Syvende som Skuespiller (Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 2 (1909-1910) 1, s. 312-313).

 

Det af Christian VII indrettede teater kaldes i dag "Hofteatret", og kan beses på Christiansborg Slots Ridebane over staldene. Her findes også Teatermuseet.

Under Foråret 1770 frem til juli 1770 befandt Hoffet sig i Holsten hos Geheimeraad Grev Christian Emil Rantzau til Rastorf og Aschberg (1716-1777). Christian VI var gift med Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach (1700-1770). Hun døde 27. maj år 1770 e.Kr. på Christiansborg Slot. Kong Christian VII ankom for at tilse den afdøde dronning medens hun lå på Lit de Parade i Christiansborg Slotskirke. Med sig havde han Gourmand, der markerede sit enemærke ved at tisse op af den kongelige kiste 1. Kong Christian VII havde naturligvis også Gourmand med på slottet Aschberg i Rendsborg-Egernførde:

1 Ulrik Langen: Den Afmægtige - en biografi om Christian 7. (2008)

 

”[Grev] Rantzau had scarcely wiped the falling tear away, ere the king [Christian VII], hearing footsteps approach, fell off at once into his idiot state, and running to a canine friend of his that was basking in the sun, took him round the neck, hugging him with ardour, and calling him his faithful guard. This uncommon dog was livercoloured, of prodigious height and size; his broad chest shewed all the strength of the English mastiff; his form, the elegance of the greyhound. Such was the king's favourite dog, called Gourmand. Gourmand 1 had a carriage for his sole use when the king travelled, and a lacquey to attend him; he was served with food from the king's table, and was often fed by his royal master's hand. In the midst of regal etiquette, Gourmand alone acted without restraint, though generally with distinguished decency: he would, when he pleased, stretch his fine-formed limbs on the same rich sofa where his master reclined; and then no one dared approach till he awoke. He was playsome, docile, and incorruptible faithful to his master: the only one of all the king's attendants of whom so much might be said with any regard to historical truth.

The partisans of Bernstorff [Udenrigsminister Johan Hartvig Ernst Bernstoff, 1712-1772; fik sin afsked af Struense 13.9.1770], of Molckte [Christian Frederik Moltke, Oberhofmarschal, 1736-1771], and of Juliana [enkedronning Juliane Marie, 1729-1796], in derision of Struensee's new born honor, dubbed this four-legged favorite of their sovereign, Monsieur Gourmand, Conferentie Raad; i. e. Mr. Gourmand, privy counsellor to the king. Such was the animal, and such the honors paid to him by Christian the Seventh, to which he hastened almost before Rantzau had done speaking; a circumstance that led the count to think that the king was apprehensive of danger, and fully comprehended the meaning of the count's gift”. 2

1 Gourmand, on account of his beauty and gigantic size, was presented to the king by a nobleman who resided at or near to Lubeck: after the fall of Struensee the king was deprived of his favorite dog, which was returned to the person by whom it had been presented. It is said that this dog leaped on and seized an assassin, who, at a masquerade in 1772, was there with a view to kill the king. Editor [se nedenfor].
2 John Brown: The Northern Courts; Containing Original Memoirs of the Sovereigns of Sweden and Denmark Since 1766 (1818, Vol. I, chap. VI. s. 99-100).

 

Fra de givne oplysninger kan vi sige at Kong Christian VII’s favorithund, Den danske Hund ”Gourmand”, har været en Blending som den tog sig ud i 1700 tallet. Derfor beskrives hunden som ”fantastisk stor”. Dens farve var leverbrun (leverrød), dvs. nøjagtigt som vi ser Den danske Hund (Dänischer Hund) gengivet på det håndmalede tryk fra Johann Jakob og Martin Elias Ridinger fra år 1768 e.Kr. Hunden levede i tidsrummet 1766-1772, og lur mig om ikke Brødrene Ridinger’s gengivelse af Dänischer Hund fra 1768 i virkeligheden er Kong Christian VII’s favorithund ”Gourmand”.

Når Kong Christian VII’s fjender, herunder hans egen moder, år 1770-71 e.Kr. tildeler Den danske Hund ”Gourmand” den meget høje titel ”Conferentie Raad” (Conferensraad,  Konferens-raad), dvs. en kongelig rådgiver i vigtige sager, må vi forstå dette ironisk derhen, at Gourmand var kongens bedste ven og altid i hans nærhed, modsat kongens fjender.

Fordi Parforce-jagten blev nedlagt år 1741 e.Kr., og alle hundene foræret bort, kommer Den danske Hund til Kong Christian VII fra en adelsmand omkring Lybæk. Denne adelsmand kan ikke være andre end Hertugen af Pløen, lige nord for Lybæk, der blev givet 6 kobbel Danske Hunde fra Jægersborg. Lybæk er en del af kongeriget Danmark, da Kong Christian VII er hertug af Slesvig og Holsten.

”Adresseavisen” [Kiøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger] har i januar 1772 følgende oplysninger 1:

”Paa Torsdag den 16. januar [1772] bliver paa det Kongl. Hof-Theater holdet Bal Masque paré en Domino for alle 9 Classer af Rangen”.

Rangforordningen af 25. Maj 1671 inddelte rigets vigtigste embedsmænd i 9 rangklasser, hvor de højest rangerende var tæt på kongen og hoffet. Det italienske ord ”domino" betegner en sort, løsthængende (præste)kappe med hætte, der brugtes som maskeradedragt. Hertil hørte en halvmaske, der skulle tilsløre personens identitet.

En tilskuer skrev i sin dagbog om hvad der skete under Maskeradeballet på Hofteatret torsdag den 16. januar 1772:

”Da der i Opareten [”Desertøren” – Gottlieb Stephanie den yngre: Der Deserteur aus Kinds-Liebe] ved, [at] et Barn skreg paa Gangen, kom en panisk Skrek over alle, at de meente, nogen vilde attaquere Kongen, saa de løb ud af Comoedien og derved giorde en sterk Trængsel og Allarm, som varede et Qvarteer”.

Denne panik, der blev opfattet som et attentatforsøg på Kong Christian VII, medførte at ”Hans Kongl. Mayts. Hof Marechal. Bielke” den 23. januar 1772 offentliggjorde en ”Placat”, hvorved bl.a. alle uvedkommende uden billet, samt børn, formenes adgang til Hofteatret i tiden før, under og efter forestillingen.

1 Robert Neiiendam: Scenen Drager (1915, Forfængelighed og Galskab – Kong Christian D. VII og Hofteatret, s. 88-89)

 

At man var ekstremt nervøs over mulige mordforsøg på Kong Christian VII skyldes at man kl. 0400 om morgenen den 17. januar 1772 arresterede Johann Friedrich Struensee (1737-1772), Enevoldt Brandt (1738-1772) og Dronning Caroline Mathilde (1751-1775). Struensee og Dronning Caroline Mathilde var til stede ved maskeradeballet, og tidspunktet for deres arrest kan vel være fremskyndet af hændelsen i Hofteatret få timer tidligere.

Var der rent faktisk et attentatforsøg mod Kong Christian VII?

”It is said that this dog [”Gourmand”] leaped on and seized an assassin, who at a masquerade in 1772 was there with a view to kill the King. – Editor” 1

1 John Brown: Memoirs of The Courts of Sweden and Denmark During the Reigns of Christian VII. of Denmark and Gustavus III. and IV. of Sweden (1818, Vol. I., s. 115); John Brown: The Northern Courts; Containing Original Memoirs of the Sovereigns of Sweden and Denmark Since 1766 (1818, Vol. I, chap. VI. s. 100).

 

 

 

”Kronprins Frederik og hans kammerat leger med en stor hund, der ligger på gulvet”.
Tegnet af Peter Cramer (1726-1782) i tidsrummet 1741-1782.
Serietitel: Frederik VIs børnelege. Bly på papir, 12,6 x 11,3 cm.
Kilde: Vestsjællands Museum, Sorø.
 
 

 

 

”Kronprins Frederik og hans legekammerat leger med en stor hund”.
Tegnet af  Peter Cramer (1726-1782) i tidsrummet 1741-1782.
Serietitel: Frederik VIs børnelege. Bly på papir, 24,2 x 18,7 cm.
Kilde: Vestsjællands Museum, Sorø.
 
 
  

 

I lysthaven ved Hørsholm leger Kronprins Frederik og hans kammerat med en stor hund og deres vogn”.
Tegnet af  Peter Cramer (1726-1782) i tidsrummet 1741-1782.
Serietitel: Frederik VIs børnelege. Bly på papir, 11,2 x 15,6 cm.
Kilde: Vestsjællands Museum, Sorø.

 

De tre ovenfor viste blyantstegninger af Frederik VI. som barn på Hirschholm (Hørsholm) Slot giver os adgang til en del flere oplysninger. 

Frederik VI. blev født 28. januar 1768 e.Kr. og da de viste drenge næppe er mere end 3-4 år gamle er scenerne fra ca. år 1771-2 e.Kr. Det ”nye” Hirschholm (Hørsholm) Slot stod færdigt år 1744 e.Kr. og scenerne er derfor fra dette slot. Christian VII. har, som vi har hørt, i dette tidsrum stadig en mindre Parforce-jagt med en Meute, der sikkert befinder sig på Jægersborg Slot’s kongelige hundegård Meutegaarden. Ganske interessant er dagligdagen på Hirschholm (Hørsholm) Slot år 1771-2 e.Kr. formentligt ekstremt anspændt da Struensee’s opførsel var blevet opdaget og han var dømt til døden. Alt det roderi synes drengene heldigvis at være i lykkelig uvidenhed om.
 
Hundene synes at være tre forskellige hunde. Den nederste hund, der bliver givet en skål vand, kunne være en hundehvalp af Den danske Hund.

Oliver Goldsmith (1728-74) var irsk født, og skriver i sit værk ”Animated Nature” (1774):

“The last variety, and the most wonderful of all that I shall mention, is the great Irish wolfdog, that may be considered as the first of the canine species.....Nevertheless he is extremely beautiful and majestic in appearance, being the greatest of the dog kind to be seen in the world. The largest of those I have seen - and I have seen about a dozen - was about four feet high, or as tall as a calf of a year old. He was made extremely like a Greyhound but more robust, and inclining to the figure of the French Matin or the Great Dane....”.

For at kunne sammenligne Irsk Ulvehund med en Dansk Hund (Great Dane), og det gør han i England, må Den danske Hund være i England og være kendt som en Great Dane.

Efter Parforce-jagten var nedlagt blev der oprettet en Støverjagt på 70 hunde og en Schweissjagt på 8 hunde. Sidstnævnte blev dog nedlagt ved Kabinetsbefaling 1. maj 1780 af sparehensyn. Det var Hofjægermesterens ansvar at fordre hundene, men i år 1778 e.Kr. befalede kongen at hundene nu skulle fodres med havre da det var billigere. De var dog også nødt til at modtage rugbrød. Der blev hvert år ”oppattet” eller ”ophvalpet” 18 Støvere og 2 Schweisshunde hos beboerne i de fire nordsjællandske amter mod godtgørelse af 1 Favn brænde for at ophvalpe en hund, 3 Favn for at opføde den og 8 Favn for at opføde 3 Støvere. Støverjagten ophævedes år 1789 e.Kr. og hundene blev fordelt til forskellige danske godsejere.1
 
1 C. Weismann: Vildtets og Jagtens Historie (1931, s. 334)

 

Edward C. Ash skriver i ”The Practical Dog book” (1931, s. 44):

”In Germany in 1780 an artist portrayed a Great Dane, naming it the Grosse Dänische Yagd Hund. See Plate 2, No. 7".

chap24-4-26.jpg 

"Grosse Dänische Yagd Hund"
Edward C. Ash: ”The Practical Dog book” (1931, Plate 2, No. 7).

 

Vi kan nu vise hvilken tysk kunstner Edward C. Ash tænker på, og at den af Ash viste afbildning af vor store hund er den samme tyske kunstners kobberstik.

 chap24-4-27.jpg

 

Canis Porcarii
(Vildsvinehunde)
 

 

 Sau Rüden
[den hvide ruhåret der ligger ned]
1

Bauer Hund
[den mellemstore rødlige til højre]

Dänischer Hund
[den store hund til venstre]

 

 Chiens de Chasse des
Sangliers
(Hunde til jagt på vildsvin)

 

 Familia IV. Fünfzähige

Ridinger, fec.

   

1 Det forekommer mig at vi her ser en hund meget lig den ruhårede ”Hessischer Raubart” (Deutsch Stichelhaar), der er en stor hønsehunde-type (Hühnerhund) med en Mankehøjde på 60-70 cm for hanner (som også kaldes ”Rüden”).

Billedkilde: Håndmalet tryk (28 x 45 cm) fra Johann Jakob Ridinger og Martin Elias Ridinger (1720-80)'s ”Thierreich” (Thierbuch), Augsburg, 1768. (Handkolorierter Kupferstich auf Honig-Bütte). De to brødre var sønner af den absolut førende kunstner i jagtafbildninger i samtidens Germanien, Johann Elias Ridinger (Ulm 1698-1767 Augsburg). Brødrene videreførte faderens bogtrykkeri efter dennes død 1767. Min private samling.

 

Ridinger-brødrene gengiver her i 1768, som faderen havde gjort før dem, korrekt vor store hund i Augsburg, og kalder den ”Dänischer Hund”. Hunden er afbildet identisk til hvorledes vi kender den fra samtidens Danmark, og jeg mener at vi faktisk ser Kong Christian VII's favorithund "Gourmand" (ca. 1766-1772) gengivet. Da det samlede kobberstik skal give et overblik over samtlige hundetyper brugt til vildsvinejagt i Germanien 1768, viser han to yderligere hunde og navngiver dem ”Sau Rüden” og ”Bauer Hund”.
 
Vi har god samtidig ordbogshjælp fra D. Johann Georg Krünitz: Oeconomischen Encyclopädie (1773-1858, 242 bind).
 
Under ordet ”Jagd-Hund” (jagthund) forklares der bl.a.:

”Hunde, welche auf Sauen, d. i. wilde Schweine, gearbeitet oder abgerichtet sind, werden überhaupt Sauhunde genannt; in engerer Bedeutung aber bekommen nur die allein zu Sauen gewöhnten Leithunde diesen Nahmen. Zu den Sauhunden gehören die Saubeller oder Saufinder, d. i. eine Art abgerichteter zottiger Mittelhunde, welche nur allein auf Sauen suchen, und eher keinen Laut von sich geben, als bis sie eines gefunden haben, und die Sauhetzhunde 1, Rüdenhunde oder Saurüden, d. i. eine Art zottiger starker Hunde, welche ein wildes Ansehen haben, und zu den Sauhatzen1 oder wilden Schweinsjagden gebraucht werden. Siehe in S“.”Hunde, der med soen, det vil sige vilde svin, arbejder eller er afrettet til, kaldes som hovedregel Sau-hunde; i andre sammenhænge derimod bekommer dette navn sig alene til de Leithunde opdrættet til soen. Til Sau-hunden hører Saubeller eller Saufinder, det vil sige en type formidlingshund afrettet alene til at søge efter soen, og som ingen lyd giver fra sig når den har fundet dem, og Sauhetzhunde, Rüdenhunde eller Saurüden, det vil sige en type ruhåret stærke hunde, der et vildt udseende har, og til So-hetzen eller vildsvinejagten bliver benyttet. Se under S”. 

Min oversættelse til nudansk. Det nudanske ”hetz” er netop et låneord indført fra det tyske ”hetze” (hidse), formentlig nøjagtigt i forbindelse med denne jagtform. Man har tilsyneladende skelnet mellem to former for vildsvinejagt i 1700 tallet e.Kr.

 

Som vi kan se betegner det tyske ”sau” en ”so” (”sýr” oldnordisk, ”su” oldengelsk) og har oprindeligt betydningen ”vildsvin”. Ordet ”Sau Rüden” har derfor som overgangsord brugsbetydningen ”Vildsvinehund”.
 
Ordet ”Bauerhund” er forklaret således hos D. Johann Georg Krünitz: Oeconomischen Encyclopädie (1773-1858):

”Der Bauerhund (Bauerrekel), Haushund oder Hofhund, wenn er an die Kette gelegt wird, Kettenhund, im Nieders. Köther”1.

1Wohl nicht, weil er das Haus (das Koth oder die Kothe) bewacht, sondern vielleicht wegen seiner zottigen Gestalt”. 

”Bo-hund (Bo-dækker), Hus-hund eller Hof-hund, når den er nedlagt i kæde, Kæde-hund [lænke-hund]. Køter”1.

1 ”Vel ikke medens den huset (hytten eller bondehuset) bevogter, men måske når den mod uvedkommende beskytter”.

Min oversættelse til nudansk. Det danske ord ”køter”, alene i omtalen af en hund, er netop et låneord fra det tyske ”köther“, hvis oprindelige betydning er ”bondehund”. Væk fra omtalen af hunde findes ordet som ”kot” (oldnordisk, lille hytte) og ”cot” (oldengelsk, hule, leje, hytte [cottage]).

 

”Bauer Hund” er derfor endnu et tysk brugsnavn, der betegner en stor hund, hvis opgave er at vogte gården.
 
Mons tro ordbogen også kan give os svaret på hvorledes vi i Germanien i sidste halvdel af 1700 tallet skal opfatte ”Dänischer Hund”? ”Oeconomischen Encyclopädie” (1773-1858) forklarer:

”Der große dänische Hund, (von Einigen auch der dänische Kutschenhund genannt, weil er gern hinter die Wägen herläuft,) Canis Daniae maior, Fr. Le grand Danois, oder Danois de carosse, ist, in Ansehung seines Körpers, überall stärker als der Bauerhund, und der ganze Unterschied besteht nur in der mehrern Größe. Das Haar ist kurz, und in Ansehung der Farbe, nicht bey allen einerley. Die meisten sind fahl, andere grau, noch andere schwarz, einige auch wohl mit weißgrauen, schwarzen, fahlen und andern Flecken bezeichnet. Gut abgerichtete werden von Jägern mit Nutzen gebraucht, und man pflegt selbst in Dänemark viel auf sie zu halten. Uebrigens sind diese so genannte große dänische Hunde, von den kleinen, welche weiter unten beschreiben werde, außer der Größe auch noch in andern Stücken unterschieden”.”Den Store Danske Hund, (blandt nogle også kaldet Den Danske Rejsevognshund, derfor at den gerne løber bag ved vognene,) Canis Daniae maior, fransk Le grand Danois, eller Danois de carosse, er, i kropshenseende, i almindelighed stærkere end Bauerhunden, og hele forskellen består kun i den ekstra størrelse. Håret er kort, og med hensyn til farve, ikke to er ens. De fleste er gyldenbrune, andre grå, endnu andre sorte, enkelte også vel aftegnet med hvidgrå, sorte, gyldenbrune og andre prikker. God afretning bliver med fordel benyttet af jægeren, og i Danmark selv plejer man at holde mange af disse. Som sagt kaldes disse Store Danske Hunde, om den mindre, som vil blive yderligere beskrevet, også de store ligeledes andetsteds".

Min oversættelse til nudansk. Det danske ord ”kusk, kudsker” er et låneord fra det tyske ”kutscher”, igen en afledning af ”kutsche” (drosche, dilligence, rejsevogn).

Bid godt mærke i brugen af ”fahl”, der modsvares af ”fallow” (nuengelsk). Hvorfor vi overhovedet har denne grundfarve som en stamfarve for vor store hund kan ses ved at et ”dådyr” på nuengelsk kaldes ”fallow deer”. Ideen bag ved opdrættet af den gyldenbrune store danske hund er at den skal have samme farve som hjortedyret, hvorfor den i jagten uset kan komme så tæt ind under hjortene, at hjortenes flugt påbegyndes for sent. I beskrivelsen af hundens gyldenbrune farve har de gamle opdrættere benyttet ”fealu” (oldengelsk) og ”fölr” (oldnordisk).

 Danske hund hjortedyr.gif

 

D. Johann Georg Krünitz’s ordbogsforklaring af ”Der große dänische Hund” i ”Oeconomischen Encyclopädie” (1773-1858, 242 bind) er i overensstemmelse med hvorledes Johann Jakob Ridinger visuelt gengiver jagt og hunde i Germanien i sidste halvdel af 1700 tallet e.Kr.
 
Fordi ”Le grand Danois” forekommer i ordbogsforklaringen ved vi at dette værk er udkommet efter udgivelsen af George Louis Leclerc’s værk ”Histoire Naturelle, générale et particulière” (1749-88), hvor vor store hund for første gang beskrives som ”le grand Danois”. Jeg har tidligere vist at den franske original oversættes til tysk med udgivelsen af Georg Christian Grund og Adam Heinrich Holle's ”Naturgeschichte der vierfüßigen Thiere” (Hamburg & Leipzig, 1750). Jeg har også vist at ”le grand Danois” i den tyske oversættelse bliver til ”Der grosze Dänische”. Vi har derfor i tidslinie fuld overensstemmelse med hvorfor vor store hund i ”Oeconomischen Encyclopädie” (1773-1858) navngives ”Der große dänische Hund”. Al forskning i Europa er koordineret, alle læser hinandens værker, og alle er enige om den store hunds ophav.
 
”Oeconomischen Encyclopädie” (1773-1858) forklarer os hvorfor Johann Jakob Ridinger i år 1768 e.Kr. visuelt gengiver ”Dänischer Hund” som stort set identisk til ”Bauer Hund” – det var den samme hundetype med ”Dänischer Hund” som den fysisk større. Denne to-deling ser vi stadig i 1800 tallet med de to hundetyper "Dänische Dogge" og "Ulmer Dogge" (mit bud er at "Ulmer" er en henvisning til faderen Johann Elias Ridinger's fødeby "Ulm").

Endnu mere interessant, som vi senere vil se, forklarer ”Oeconomischen Encyclopädie” os ligeledes hvorfor Johann Jakob Ridinger kan koble ”Sau Rüden” sammen med ”Dänischer Hund”. Det sker fordi brugshunde-navnene "Sauhetzhunde, Rüdenhunde og Saurüden” dækker over alle de hundetyper, der jagter vildsvin. Det gjorde den oprindelige store ruhåret jagthund i Germanien ”Saurüden”. Efter ”Dänischer Hund”’s ankomst til Germanien har den samme brugsopgave.

Som man kan se findes der i den tyske videnskabelige litteratur i slutningen af 1700 tallet ligeledes en ”Lille Dansk Hund”. Den er beskrevet således i ”Oeconomischen Encyclopädie” (1773-1858):

”Der kleine dänische Hund, unterscheidet sich von dem großen, außer der Leibesgestalt, durch folgende Merkmahle. Die Schnautze ist verhältnißmäßig nicht so stark, und spitziger; die Augen sind größer; die Füße magerer; der Schwanz steht weit in die Höhe u. s. w. Die großen Augen und die ausgebogene Stirn geben ihm, bey der kurzen und schmahlen Schnautze, das Ansehen einiger Dummheit. Diese Hunde gleichen den großen an Länge des Haares, doch haben sie gemeiniglich andere Farben. Meistens erscheinen sie weiß und schwarz gefleckt. Wenn sie auf diese Art gesprenkelt sind, pflegt man sie wegen ihres scheckigen Felles Harlekine zu nennen. Diese letztern werden aus Dänemark häufig nach Deutschland und Frankreich verschickt, so wie das dänische Frauenzimmer, zu seinem Vergnügen, bologneser, spanische und englische Hunde kommen lässet”.”Den Lille Danske Hund, adskiller sig fra den store, og i kropsform, på følgende vis. Snuden er forholdsmæssig ikke så stærk, og mere spids; øjnene er større, poterne magre; halen står vidt oprejst osv. De store øjne og de fremhævede bryn giver den, med den korte og smalle snude, et fjollet udseende. Disse hunde er lig den store hvad angår hårets længde, dog har de normalt andre farver. For det meste forekommer de i hvid med sorte prikker. Når de er af denne type, plejer man altid med de brogede (tigrede) tilsammen at kalde disse Harlekin. Disse har Danmark fornyelig løbende skænket til Tyskland og Frankrig, hvorfor de danske kvinder, til deres fornøjelse, har modtaget bologneser, spanske og engelske hunde”. 

Min oversættelse til nudansk.

En opdrætter eller ejer af Den danske Hund vil straks bide mærke i brugen af ”scheckigen” eller ”brogede (tigrede)”, og at denne farvetype i tysk forståelse ligeledes oprindeligt havde betegnelsen ”Harlekin”. Dette er i strid med urnordisk sædvane om kongens hvide hest og hans store hvide jagthunde med sorte striber. Derfor reagerer vi på denne tyske misopfattelse af betydningen af ”Harlekin”.

Springet til den tyske misforståelse skyldes at ordet ”Harlekin” ikke forekommer i det tyske sprog da hunden fysisk ikke findes i Germanien, og ikke forekommer i filosofi. At den traditionelle hvide Danske Hund med sorte aftegninger, og den tiger-farvede, falder i samme gruppe har dog altid ligget i opdrættet. I artiklen ”Tigerfarvede Grand Danois” (Hunden nr. 12, dec. 1930, s. 378-379) hedder det:

”Kernen i alt Grand Danois Opdræt er de ensfarvede (einfarbige, whole colours): sorte, blaa uden sorte Pletter, og gule. Hertil danner de tigerfarvede og harlekinsfarvede en Gruppe tegnede Grand danois, hos hvem Tegningen er det særprægede”.

Det fremgår ligeledes af avlen, jvf. ”...Næsten alle vore tigrede fører Harlekin’Blod”.

Artiklen fortsætter:

”I selve den danske Betegnelse ”tigerfarvet” ligger egentlig baade den gule Grundfarve og den sorte Tigertegning i Modsætning til engelsk (brindle) og tysk (gestromt), der kun betegner Striberne, men ikke Grundfarven, vel at mærke hvis man da kender Tigerens Farve og Tegning. Vi ser mærkelig nok det Særsyn ganske almindeligt i Tyskland, at ”Tigerdogge” ikke er en tigerfarvet Grand danois, men derimod en harlekinsfarvet. Ogsaa enkelte Danske falder for denne Begrebssforvirring. Grunden er en psykologisk Gaade.

Hos vore tigerfarvede Grand danois skal absolut haves gult og kun gult til Grundfarve...”.

Iflg. Dr. W. Wieland, Wangerin, Bez. Stettin’s ”Beretning om Udstillingen i Vejle den 2.-3. september 1933” kan vi ligeledes se at alle farver blev bedømt i samme klasse:

”Bedømmelsen af de danske Hunde (Deutsche Doggen) var forsaavidt vanskelig og langvarig, fordi alle Farver [samlet 17 hunde] blev bedømt i een Klasse....Da de danske Opdrættere især lægger Vægt paa Maal og Størrelse...”.

Som vi kan se opfatter man i Tyskland i 1930 stadig tiger-striberne som afgørende for hvilken farve man har. Grundfarven har ingen betydning. Dette er ikke korrekt og findes ikke i vor forståelse.

 

Med vor viden om at vi i Danmark i samtiden avler den oprindelige myndeagtige store hund, og fra år 1585 e.Kr. de enorme Blendinge, kan vi se at i tysk litteratur svarer ”Der große dänische Hund” til de store Blendinge.  ”Der kleine dänische Hund” er overhovedet ikke er en lille hund, men den oprindelige store hund med myndepræg. Det er alene i forhold til de enorme Blendinge at den oprindelige store hund kan siges at være lille.

Johann Christoph Adelung: Neues grammatisch-kritisches Worterbuch der Englischen Sprache für die Deutschen; vornehmlich aus dem größern englischen Werke des Hrn. Samuel Johnson (1783, Erster Band, s. 1310):

 chap24-4-1-30.gif Danish dog, der große dänische Hund, den dänische Blendling

I denne tysk-engelske ordbog fra 1783 understreges det helt og fuldt at "Danish dog" (Dansk Hund) = "der große dänische Hund" (Den store Danske Hund) = den dänische Blendling (Den danske Blending). Den tysk-engelske ordbog tager udgangspunkt i det meget indflydelsesrige værk Samuel Johnson: A Dictionary of the English Language (1755, 2 Bind).

Denis Diderot & Jean Le Rond d' Alembert: Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des métiers,… (1765, Tome sezieme, s. 937):

Chiens de Calabre. Ces chiens sont très-grands parce qu'ils viennent de très grands danois mêlés avec de grands épagneuls; il y a quelques années qu'on en fit peindre à Versailles deux très-beaux , de la haute taille du danois, fort courageux, & très-ardens à la chasse du loup; ils participoient des caractères des danois & des épagneuls pour la forme du corps & pour le poil;… Hunde fra Calabria. Disse hunde er meget store, fordi de kommer fra de store Danske [grands danois] blandet med store spaniels. For et par år siden fik vi til Versailles [slottet] malet to meget smukke [af denne hundetype] så store som den Danske, meget modige, og meget ivrige i ulvejagten. De besidder også egenskaber fra den Danske og spaniels ved deres kropsform og hårtype; ... 

Min oversættelse til nudansk. Ordvalget er fra Georges Louis Leclerc Buffon da samme forekommer i M. Lamouroux: Oeuvres complètes de Buffon, avec descriptions anatomiques de Daubenton, son collaborateur (1824, Mammifères, Tome 17: Tome II, s. 456); der igen er et genoptryk af George Louis Leclerc, comte de Buffon (år 1707-1788): Histoire Naturelle, générale et particulière  (1755, Tome Cinquième, s. 254). "Chiens de Calabre" (Hunde fra Calabria) er de store mastiff hundetyper fra det sydlige Italien, herunder provinsen Calabria, der i dag videreføres i hundetypen Cane Corso.

Johann Samuel Haller [Halle]: Die Naturgeschichte der Thiere in sistematischer Ordnung: Mit Kupfern. Die Vierfüssigen Thiere, welche lebendige Jungen zur Welt bringen, nebst der Geschichte der Menschen. Mit Kupfern (1757, Zweite Hauptabtheilung, Dritte Mischung oder doppelte Blendlinge, 5. Der Kalabrische Hund., s. 490) skriver nøjagtigt det samme: "Er ist sehr gros, weil er von den Dänischen Hunden, und den grossen Spanischen Wachtelhunden afstamt. Von den erstern har er die hochbeinige Natur erhalten, und man nimt ihn, weil er beherzt ist, zur Wolfsjagd".

 

Fortunato Bartolomeo De Felice: Encyclopédie ou Dictionnaire universel raisonné des connoissances humaines (1771, Bind 9, s. 411):

Le grand danois , espece de chien trèsbelle & très-recherchée , qui se plaît à suivre ou précéder les chevaux & les équipages. On leur coupe les oreilles , ainsi qu'aux danois de la petite espece, pour leur rendre la tète plus belle. En général on ôte les oreilles à tous les chiens à poils ras, excepté les chiens de chasse. L'arlequin, le roquet, Partois sont deí variétés du chien danois.

Den store Danske [Grand danois], meget smuk hundetype og meget eftertragtet, der kan lide at følge eller løbe foran heste og hestevogne. Man kuperer ørerne, også på de små typer af den Danske, for at gøre hovedet smukkere. Generelt kuperer man ørerne på alle korthårede hundetyper, bortset fra jagthunde, Harlekin, Pug, Partois (?) er afledninger af Den danske Hund.

Min oversættelse til nudansk.

 

Den schweiziske (franske) filosof Jean Jacques Rousseau (1712-1778): Collection Complete des Oeuvres de J. J. Rousseau (Geneve, 1782, Tome Dixieme, Les Rêveries, Deuxieme Promenade, s. 381-384):

 chap24-4-1-31.gif

 

Jean-Jacques Rousseau opholdte sig fra år 1741 e.Kr. i Paris; herefter i Luxembourg, og fra 1767 igen i Paris indtil sin død i 1778. Torsdag 24. oktober 1776 er han, 64 år gammel, på en lang gåtur til landsbyen Ménilmontant, i dag beliggende i det 20. arrondissement i Paris. Her sker følgende:

Le jeudi 24 Oétobre 1776 ...

J'étois fur les fix heures à la defcente de Ménil-montant, prefque vis-à-vis du Galant Jardinier, quand des perfonnes qui marchoient devant moi, s'étant tout-à-coup brufquement écartées , je vis fondre fur moi un gros chien danois qui, s'élançant à toutes jambes devant un carrofle , n'eut pas même le tems de retenir fa courfe ou de fe détourner quand il m'apperçut. Je jugeai que le feul moyen que j'avois d'éviter d'être jetté par terre , étoit de faire un grand faut fi jufte , que le chien paflat fous moi tandis que je ferois en l'air. Cette idée plus prompte que l'éclair, & que je n'eus le tems ni de raifonner ni d'exécuter , fut la derniere avant mon accident. Je ne fentis ni le coup ni la chûte, ni rien de ce qui s'enfuivit jufqu'au moment où je revins à moi.

Il étoit prefque nuit quand je repris connoiflance. Je me trouvai entre les bras de trois ou quatre jeunes gens qui me raconterent ce qui venoit de m'arriver. Le chien danois n'ayant pu retenir fon élan s'étoit précipité fur mes deux jambes , & me choquant de fa mafle & de fa vîtefle, m'avoit fait tomber la tête en avant : la mâchoire fupérieure portant tout le poids de mon corps, avoit frappé fur un pavé très-raboteux , & la chûte avoit été d'autant plus violente qu'étant à la defcente, ma tête avoit donné plus bas que tries pieds,

Le carrofle auquel appartenoit le chien fuivoit immédiatement , & m'aurpit paffé fur le corps, fi le cocher n'eût à l'inftant retenu fes chevaux. Voilà ce que j'appris par le récit de ceux qui m'avoient relevé, & qui me foutenoient encore lorfque je revins à moi. L'état auquel je me trouvai dans cet jnftant eft trop fingulier pour n'en pas faire ici la defcription.
...

Torsdag den 24. oktober 1776 ...

Det tog mig seks timer at komme frem til [landsbyen] Ménilmontant næsten ved [udskænkningsstedet] Galant Jardinier, da personerne gående foran mig pludselig løb væk fra mig; jeg så for mig en stor Dansk Hund komme løbende i fuld fart foran en hestevogn, uden tid til at hverken fastholde sit løb eller ændre retning da han så mig. Jeg troede, at den eneste måde jeg kunne undgå at blive ramt på var ved at hoppe op i luften så hunden kunne løbe under mig medens jeg var i luften. Tanken kom til mig hurtigere end lynet, men jeg havde hverken tid til at tænke videre over det, endsige gennemføre planen, før ulykken skete. Jeg mærkede hverken sammenstødet eller faldet, eller det der fulgte derefter indtil jeg kom til mig selv igen.

Det var næsten mørkt, da jeg kom til bevidsthed. Jeg befandt mig i armene på tre eller fire unge mænd, der fortalte mig, hvad der var sket med mig. Den danske Hund kunne ikke holde balancen og faldt over mine to ben, og dens masse og hurtighed fældede mig og jeg faldt med hovedet først: Overkæben ramte et meget hårdt fortov med hele min kropsvægt, hvorfor faldet var meget voldsomt med mit hoved værende meget lavere end mine ben.

Hestevognen fulgte hunden umiddelbart efter, og ville have ramt mig, havde kusken ikke straks fået styr på hestene. Det er hvad jeg fik berettet af de der fik mig på højkant, og som støttede mig da jeg kom til mig selv igen. Den tilstand hvori jeg befandt mig i dette øjeblik er for enestående til ikke at beskrive her.
...

Min oversættelse til nudansk. Den tilstand Jean-Jacques Rousseau efterfølgende beskriver da han genvinder bevidstheden er en tilstand af lyksaglighed, som han så i detaljer forklarer.

 

 

Otto Friedrich Müller (Otho Fridericus Müller, Othone Friderico Müller, 1730-1784): Zoologiæ Danicæ Prodromus, seu Animalium Daniæ et Norvegiæ indigenarum characteres, nomina et synonyma imprimis popularium (Havniæ [København] 1776, 1. Mammalia, 2. Feræ, 4. Canis). I dette korte værk opremses og beskrives alle kendte danske og norske dyr. Om samtidens hunde i Danmark og Norge i 1776 hører vi:

chap24-4-1-32.gif 

4. Canis familiaris cauda recurvata. Hund. D. [=Danmark] Rakke, Köter, Mynde, Stöver, Pudel, Tiig. N. [= Norge] Bikkie, Bue-Hund, Kof-Væra, Garvore. I. Lubba, Dverghund cauda truncata. Gr. [=græsk] Kemmek. APH. 3,553.

Danus major & minor apud exteros, in patria rariffime, occurrunt.

Bemærk sætningen "Danus major & minor apud exteros, in patria rarissime, occurrunt" (Stor Dansk [Hund] & Lille [Dansk Hund] i udlandet; forekommer [kun] sjældent i hjemlandet). I Danmark kalder vi i året 1776 stadig Den danske Hund for "mynde". Det er kun i udlandet at man tilfører hunden et geografisk ophav gennem brugen af "Danus major" (Stor Dansk), som jeg mistænker er en oversættelse af Buffon's udtryk fra 1755, "Le Grand Danois", til latin. Det er kendskabet til ovennævnte værk og det fremhævede ordvalg, der får Dr. Friedrich Ludwig Walther (1759-1824): Der Hund, feine verfchiedenen Zuchten und Varietäten, Gefchichte feiner Verbreitung und Schickfale, Erziehung, Benutzung, Krankheiten und Feinde; (Gießen, 1817, s. 33) til at skrive følgende om Den danske Hund (die Dänifche Dogge): "Sie find nach Milleri Prodromus Zoologiae danicae felbft in Dänemark felten". Hundetypen "Bue-Hund" er Norsk Buhund. Forkortelsen "APH.  3,553" henviser til nordmanden Hans von Aphelen (1719-1779): Valmont de Bomare: Den almindelige Natur-Historie, i Form af et Dictionnaire. Oversat, forøget og forbedret af H. von Aphelen (København. 1767–70, 8 bind, Bind 3: 553). Fra Hans von Aphelen (1719-1779): Kongelig Dansk Ord-Bog, oplyst med Exempler og Talemaader. (Kiøbenhavn, 1764, Første Tome Dansk og Tydsk; Anden Tome Tydsk og Dansk, Første Tome: s. 302) kan vi se at i almindelig tale, blandt ikke-jagtkyndige i byerne, brugte man betegnelsen "stor hund".

 

Det er her værd at fremhæve den norske hundetegnelse "Garvore" (Gårdvogter), som jeg mener må være identisk til det gammeldanske "Garverhund", der betegner en meget stor gulbrun hund i slutningen af 1700 tallet i Danmark, jvf. Dansk Ordbog (1802, Videnskabernes Selskabs Bestyrelse, Anden Tome, s. 347 under "Garver"). Jeg argumenterer for at dette er brugsbetegnelsen for Englandshunden da den kommer ud på gårdene i Danmark i slutningen af 1700 tallet, og senere opdrættes på Broholm Gods til Broholmeren.

Hans von Aphelen (1719-1779): Valmont de Bomare: Den almindelige Natur-Historie, i Form af et Dictionnaire. Oversat, forøget og forbedret af H. von Aphelen (København. 1767–70, 8 bind; Tredie Tome, 1768, s. 553-579):

chap 24-4-1-36.jpg 

Nærmere Beskrivelse over visse bekiendte Hunde.

... Til disse høre og de saa kaldede Garvehunde, som holdes til Nattevægtere hos de Bergenske Kiøbmænds Stuer og Pakhuse, ligesom og i Danzig og paa St. Malo [en ø i Bretagne, Frankrig], hvilke ere af de allerstørste og grummeste Slags; om Dagen ere de ganske fredelige, men om Natten grumme som Løver....

De Norske meget laadne Garvorer ere og af de langhaarede Hunde. De findes, siger Hr. Cancellie-Raad Hammer, endnu paa endeel Steder op i Fieldbojgtene, og ere ligesaa langhaarede som de Spanske. (a) De ere egte Norske Hunde og have Navn af deres Forretning, nemlig at advare om nogens komme i Gaarden. Bemeldte Hr. Generral Conducteur Hammer siger, at han har havft en Garvor, som var avlet med en Ræv, hvilken den i Farve og alt lignede, hvorfor han og tog en Tegning af den, som han gimmer for sin Rarhed. Denne Beblanding strider imod Buffons forsøg, hvorom allerede er talt. Hvad de smaa og kurvede Garvorer ergaaer ere de maaskee nedstammede fra Køtere og ved Beblanding startede.

[nedenfor er tilføjet fodnoten: (a) I Norge gives Fæhunde eller Buehunde, Jagthunde, Fuglehunde, Biørnehunde, Garvorer, og Cru-hunde (?), disse sidste ere, siger Hr. Ström, af mange udenlandske Varieteter og Blandinger.....]

Tusinde tak til Birte Scheel, Det Kgl. Bibliotek for at finde bogen frem.

 

Amund Helland (1846–1918): Norges land og folk topografisk-statistisk beskrevet  (1885-1921; Topografisk-statistisk beskrivelse over Nordre Bergenhus Amt, Første Del, Den almindelige Del, 1901, s. 645):

 
 chap24-4-1-33.jpg

Som en gaardens beskytter optræder i Søndfjord tunvorn eller tunvoren, i Sogn ogsaa kaldet garvoren. Ligesom han, som bor i haugen, beskytter han gaarden, og hans navn, der egentlig skrives tunvord og gardvord, er ligetil det oldnorske garðvørðr eller gaardvogter.

Her hidsættes efter Aasens optegnelser fra 1843 i Sogndals maalføre:

Garvoren.

Garvoren helde kos alt Uty paa dan Garen, so han æ paa; aa um da æ Julaskreii helde noke anna Slags Ukriste, so kjem ikkje da dar, so Garvoren æ. Men han æ ikkje fjelge, naar noken gjere seg Uvin mæ han. Han ha alti ei visse Lega, som ett Hundabol; aa naar da æ noken, so leggje seg i ho, so jaga han dei kos; men kjeme dei daa atte ein onnor Gaang, so verta da nokk verre.

Ein Gaang va da ein Gut, so rei burt i ein Gar mæ Natti, aa so trefte han ett Trodl paa Vegen, so vilde ta han; men han va so forvaaga, at han lovde da, han vilde sjaa, ko han kunde gjera mæ Trodle, naar han fo’r heimatte. Men da fylde Garvoren han, aa so torde ikkje Trodle koma; hadde ikke da vore, so æ ikkje da visst, korleisi da kunde gaatt.

Henvisningen til "Aasens optegnelser fra 1843 i Sogndals maalføre:" er Ivar Aasen (1896): Erindringer af mine Reiser 1842-1845 (Reisen til Sogndal 19.10.1842 - 27.2.1843). Vi skal her vide at Otto Friedrich Müller var norsk gift og opholdte sig på sin kones gård ved Drøbak, Akershus Fylke i Norge i årerne 1773-78. Sogndal ligger i Sogn og Fjordane Fylke. Der er fra sin tid på gården i Norge han har hørt den norske hundebetegnelse "Garvore".

 

 

Vi ser fra beretningen fra Sogndal at "Garvore" (garðvørðr, Gårdvogter) oprindeligt er en lokal dialekt betegnelse for hvad vi i Danmark kalder Gårdboen, der er stalden og ladens værnende vætte. I afsnittet "Julenisserne – Nis Gårdbo, Jólasveinar og alfer" viser jeg at julenissen er Gårdboen, og alle forstår også at ham skal man ikke blive uvenner med. Jeg viser også at allerede i Rig Veda kan vi se at Gårdboen kan hamskfite til hunden som vogter (værner) af odelen. Det er netop denne forståelse der gør at gårdens store vagthund opnår brugsbetegnelsen "Garvore", der i syddansk dialekt bliver til "Garver"-[hund]. Der gemmer sig i brugsnavnet "Garvore, *Garver" en af de ældste forståelser overhovedet for hundens opgave som vagthund af menneskets ejendom.

 

 

Indholdsfortegnelse
<< ForrigeNæste >>
 
Søgeværktøj
Fra Grímnismál (vers 32, Ældre Edda) ved vi at vor ven fra skov og have, det rødbrune egern Ratatoscr (sammensat af de oldengelske ord "ræt" + "tusc" med betydningen "Gnavertand"), er god til at frembringe svar på alt mellem himmel og jord. Nedenfor til højre fra billedet af Ratatoscr, fra Ólafur Brynjúlfsson: Gudeskrift m. bl.a. Ældre Edda (Edda Sæmundr) & Snorre Edda (1760), findes Google's søgeværktøj, der er tilpasset til at søge efter svar fra Asernes æt. Ifald søgeværktøjet ikke kan ses, højreklik på musen og genopfrisk (opdater) siden.
© Verasir.dk Asernes Æt • af Flemming Rickfors • E-mailHosting • En del af Fynhistorie.dk